1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць
Видавництво:
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2005.

Періодичність видання: Виходить щоквартально

ISSN:  2073-7378    ISSN(Online):  2518-1661

Тематика: концепція збірника передбачає відображення наукових та практичних досягнень за такими напрямами: збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід; літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання та озброєння; радіотехніка, радіолокація, електроніка; зв’язок; кібернетика та системний аналіз; механіка, машинознавство та електропостачання; метрологія та вимірювальна техніка; організація виробництва та управління проектами; запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій; охорона правопорядку; актуальні питання навчання (перелік тематик);

Вимоги до оформлення статей
Роки видання:
Номери за ... рік:
Будь ласка оберіть рік видання журналу для відображення номеру публікації.
Анотаційні системи та бази даних:
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22360-12260ПР від 10.10.2016 р.
Реєстрація у МОН України: Наказ від 22.12.2016 №1604
Галузь науки: технічні науки, військові науки
Головний редактор: Васюта Костянтин Станіславович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків)
Заступник головного редактора: Ярош Сергій Петрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків)
Відповідальний секретар: Тристан Андрій Вікторович (канд. техн. наук с.н.с., ХНУПС, Харків)
Редакційна колегія: Василець Віталій Олексійович (д-р техн. наук с.н.с., ХНУПС, Харків);
Городнов Вячеслав Петрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків);
Деденок Віктор Петрович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Дробаха Григорій Андрійович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків);
Єрмошин Михайло Олександрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків);
Калкаманов Салім Аюпович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Кобзєв Анатолій Васильович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Корнієнко Леонід Григорович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Пацек Богуслав (д-р військ. наук проф., Університет Яна Кохановського, Кельце, Польща);
Романенко Ігор Олександрович (д-р техн. наук проф., ЦНДІ ОВТ ЗС України, Київ);
Рубан Ігор Вікторович (д-р техн. наук проф., ХНУРЕ, Харків);
Сотніков Олександр Михайлович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Стасєв Юрій Володимирович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Сухаревський Олег Ілліч (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Худов Геннадій Володимирович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Чачкіані Арчіл (канд. військ. наук, Національна академія оборони Грузії);
Шарий Володимир Іванович (д-р військ. наук, проф., НУО України, Київ);
Шмаков Олександр Миколайович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків).
Зовнішні рецензенти: Лемешко Олександр Віталійович
(д-р техн. наук проф., Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків);

Лукін Костянтин Олександрович
(д-р фіз.-мат. наук проф., Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України, Харків);

Павліков Володимир Володимирович
(д-р техн. наук проф., Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „ХАІ”, Харків);

Костиря Олександр Олексійович
(д-р техн. наук c.н.c., Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків);

Шифрін Яків Соломонович
(д-р техн. наук проф., Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків);

Зубрицький Григорій Миколайович
(канд. техн. наук доцент, Харківський національний університет Повітряних Сил, Харків);