1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць
Засновник: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Видається: з квітня 2005 року.

Періодичність видання: щоквартально.

Мова видання: змішаними мовами - українська, англійська.

ISSN:  2073-7378    ISSN (Online):  2518-1661

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 22360-12260ПР від 10.10.2016 р.

Занесений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (технічні та військові науки), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (із змінами від 22.12.2016 № 1604).

Мета видання: концепція Збірника передбачає відображення наукових та практичних досягнень за такими напрямами: збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід; актуальні питання розвитку збройних сил; літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування; зв’язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація; кібернетика та системний аналіз; механіка, машинознавство та електропостачання; запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій; актуальні питання навчання; охорона правопорядку.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Збірнику, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Збірник зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова” та включений у міжнародну базу даних наукових журналів Index Copernicus(ICV 2018 = 86.84), міжнародний каталог журналів відкритого доступу DOAJ, довідник періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory (USA). Збірник має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Збірник дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Збірника у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Вартість публікації: 60 грн. за одну сторінку в форматі Збірника.

Адреса редакції: 61023, м. Харків, а/с 11800.

Контактні телефони редакції: +38 (067) 998-02-70; +38 (057) 704-91-97.
Роки видання:
Номери за ... рік:
Будь ласка оберіть рік видання журналу для відображення номеру публікації.
Анотаційні системи та бази даних:
Головний редактор:
Васюта Костянтин Станіславович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Заступник головного редактора:
Василишин Володимир Іванович, доктор технічних наук доцент,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Члени редакційної колегії:
Варфоломієв Олексій Олексійович, кандидат технічних наук,
Byteflow Dynamics, Нью-Йорк, США;
Василець Віталій Олексійович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Дробаха Григорій Андрійович, доктор військовий наук професор,
Національна академія Національної гвардії України, Харків, Україна;
Камінський Маріуш Антоні, доктор юридичних наук,
інститут національної безпеки Академії військового містецтва, Варшава, Польща;
Карлов Володимир Дмитрович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Костенко Павло Юрійович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;
Купченко Леонід Федорович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Оваід Сальман Рашід, кандидат технічних наук,
Коледж університету Аль Maреф, Рамаді, Ірак;
Павленко Максим Анатолійович, доктор технічних наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
Пацек Петр, доктор філософії,
Державна вища професійна школа ім. Едварда Ф. Щепаніка, Сувалки, Польща;
Сова Олег Ярославович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації, Київ, Україна;
Таршин Володимир Анатолійович, доктор технічних наук доцент,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна;
 Фаркас Тибор, доктор технічних наук,
Національний університет державної служби, Будапешт, Угорщина;
Шишацький Андрій Володимирович, кандидат технічних наук,
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки ЗС України,
Київ, Україна;
Ярош Сергій Петрович, доктор військових наук професор,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Україна.
Відповідальний секретар:
Тристан Андрій Вікторович, доктор технічних наук старший науковий співробітник,
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Харків, Украіна;