1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць
Засновник: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Видається: з квітня 2005 року.

Періодичність видання: щоквартально.

Мова видання: змішаними мовами - українська, російська, англійська.

ISSN:  2073-7378    ISSN (Online):  2518-1661

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 22360-12260ПР від 10.10.2016 р.

Занесений до "Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" (технічні та військові науки), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528 (із змінами від 22.12.2016 № 1604).

Мета видання: концепція Збірника передбачає відображення наукових та практичних досягнень за такими напрямами: збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід; актуальні питання розвитку збройних сил; літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування; зв’язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація; кібернетика та системний аналіз; механіка, машинознавство та електропостачання; запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій; актуальні питання навчання; охорона правопорядку.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Збірнику, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Збірник зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова” та включений у довідник періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory (USA). Збірник має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Збірник дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Збірника у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Вартість публікації: договірна та включає вартість одного авторського примірника Збірника.

Адреса редакції: 61023, м. Харків, а/с 11800.

Контактні телефони редакції: +38 (067) 998-02-70; +38 (057) 704-91-97.
Роки видання:
Номери за ... рік:
Будь ласка оберіть рік видання журналу для відображення номеру публікації.
Анотаційні системи та бази даних:
Головний редактор: Васюта Костянтин Станіславович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків)
Заступник головного редактора: Ярош Сергій Петрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків)
Відповідальний секретар: Тристан Андрій Вікторович (канд. техн. наук с.н.с., ХНУПС, Харків)
Редакційна колегія: Василець Віталій Олексійович (д-р техн. наук с.н.с., ХНУПС, Харків);
Городнов Вячеслав Петрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків);
Деденок Віктор Петрович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Дробаха Григорій Андрійович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків);
Єрмошин Михайло Олександрович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків);
Калкаманов Салім Аюпович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Кобзєв Анатолій Васильович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Корнієнко Леонід Григорович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Пацек Богуслав (д-р військ. наук проф., Університет Яна Кохановського, Кельце, Польща);
Романенко Ігор Олександрович (д-р техн. наук проф., ЦНДІ ОВТ ЗС України, Київ);
Рубан Ігор Вікторович (д-р техн. наук проф., ХНУРЕ, Харків);
Сотніков Олександр Михайлович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Стасєв Юрій Володимирович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Сухаревський Олег Ілліч (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Худов Геннадій Володимирович (д-р техн. наук проф., ХНУПС, Харків);
Чачкіані Арчіл (канд. військ. наук, Національна академія оборони Грузії);
Шарий Володимир Іванович (д-р військ. наук, проф., НУО України, Київ);
Шмаков Олександр Миколайович (д-р військ. наук проф., ХНУПС, Харків).