Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2010 рік

Номер журналу:
№ 1(23)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 228-230
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Методика перекомплектації зенітно-ракетного комплексу для оперативного відновлення системи вогню маневром підрозділами та елементами озброєння всіх рівнів ієрархії Галушко Ю. І., Флоров О. Д., Штефан А. М., Доска О. М. 2-10
4. Воєнно-економічне обґрунтування раціонального порядку ешелонування запасів матеріально-технічних засобів у операції армійського корпусу Трегубенко С. С. 10-13
5. До питання застосування авіації в сучасних операціях Жарик О. М. 13-15
6. Ймовірнісні моделі для оцінки ефективності та ризику бойової протидії засобів ППО СВ і ЗПН Клименко В. М., Оленєв В. М., Дем'янчук Б. О. 16-18
7. Урахування геометрії межі об’єкту та рубежу виконання завдань засобами повітряного нападу противника при визначенні кількості стрільб зенітної ракетної бригади (полку) Новіченко С. В. 19-22
8. Показатель оценки эффективности применения артиллерийских, реактивных снарядов и ракет, которые оснащены боевыми частями электромагнитного действия Сотников А. М., Лупандин В. А., Кожушко Я. М., Сидоренко Р. Г. 22-24
9. Аналіз підходів щодо організації оцінювання кадрової політики в арміях провідних країн світу Кінь О. В., Захаров О. Б. 25-29
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування
10. Використання критерію безпеки польотів для обґрунтування граничної точності оцінки злітної маси транспортного літака Борисенко В. С., Приймак А. В. 30-34
11. Захід на посадку з використанням прицільно-навігаційного комплексу літака Котов О. Б., Масалітін П. М., Петренко Н. В., Петров В. М. 35-39
12. Синтез оптимального вимірювача системи управління літальними об'єктами Мішуков О. М., Чумак Б. О. 39-42
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, електроніка
13. Особенности подсвета пространства при сверхбыстром сканировании в осесимметричных антеннах Батурин О. В., Рябоконь Є. О., Олифиров А. А. 43-46
14. Применение математических моделей процессов развития модуляционной неустойчивости волн большой амплитуды в технических системах Белкин Е. В. 47-51
15. Пространственные характеристики облучателя сверхширокополосной зеркальной антенны с круговой поляризацией Власик С. Н., Лоскутов А. А. 52-55
16. Повышение устойчивости сопровождения маневрирующих целей по радиальной скорости с помощью адаптивного алгоритма параллельной фильтрации Ковальчук А. А. 55-58
17. Некоторые результаты анализа влияния локальных изменений плотности газовой среды на коэффициент преломления оптического излучения Коняхин Г. Ф., Косиков С. А. 59-62
18. Показники якості виявлення повітряних об’єктів у морському тропосферному хвилеводі Місайлов В. Л. 62-67
19. Энергетическое обнаружение оптических сигналов в телевизионных системах Стрелков А. И., Лытюга А. П., Стрелкова Т. А. 68-71
20. Анализ характеристик направленности антенной решетки при наличии флуктуаций фронта волны помехи Шумейко И. Е., Флоров А. Д., Яловега М. А. 72-75
Інфокомунікаційні системи
21. Оценка границ применимости R/S-статистики для фрактального анализа хаотических процессов, искаженных аддитивным белым гауссовским шумом Васюта К. С. 75-79
22. Математическая модель эксплуатации типовых элементов телекоммуникационных комплексов Дружинин С. В., Смоляр В. Г., Тышко С. А., Бедухин Ю. А. 79-82
23. Двухуровневый метод маршрутизации с поддержкой качества обслуживания в многооператорских сетях NGN Лемешко А. В., Евсеева О. Ю., Агеев Д. В. 83-89
Кібернетика та системний аналіз
24. Динамічні нечіткі множини Адаменко А. А. 90-93
25. Метод визначення сумарного середньоквадратичного розміру радіолокаційної цілі по взаємній кореляційній функції інтенсивностей відбитих багаточастотних сигналів ортогональних поляризацій Васильєв Д. Г. 94-96
26. Методичні підходи до побудови комп’ютерної інформаційної системи технічного регулювання України, як складової системи “Електронний уряд” Віткін Л. М., Лемешко Т. А., Хімічева Г. І., Зенкін А. С. 97-103
27. Журнализация состояний программных распределенных имитационных моделей и ее использование в оптимистических алгоритмах синхронизации Волк М. А. 104-107
28. Про методологію вибору оптимального варіанту експлуатації систем ракетного озброєння при функціонально-структурному підході Галій В. А. 108-110
29. Техніко-економічне обґрунтування розробки (модернізації, закупівлі) складних технічних комплексів Герасимов С. В., Клименко А. М., Пінчук Т. А. 111-115
30. Системная методология формирования концептуальных проектных моделей перспективных сложных образцов вооружения и военной техники Демидов Б. А., Науменко М. В. 116-123
31. Метод визначення напрямків удару засобів повітряного нападу противника Клімов С. Б. 124-126
32. Прикладные аспекты моделирования нечетких процессов в сложных системах Кучеренко Е. И., Творошенко І. С. 127-131
33. Тригонометричні обчислення в математичних системах навчального призначення Львов М. С. 132-136
Механіка, машинознавство та електропостачання
34. Оцінка системи рухомості тренажерів бойових машин Бачинський В. В., Ярмолюк В. М. 137-141
35. Определение минимально необходимой концентрации присадки Infineum C9425 в масле И-Г-А-32 для гидроприводов строительных и дорожных машин Венцель Е. С., Щукин А. В., Краснокутский М. В. 142-144
36. Рівняння руху снаряда в безконтактному електродинамічному прискорювачі при різних режимах прискорення Гусак Ю. А., Гусак М. Ю. 144-149
37. Конструкція заземлення в місцях з високим питомим опором розтікання струму в ґрунті Лагутін Г. І., Коновалов О. В. 150-154
38. Исследование нестабильности характеристик средств контроля систем электроснабжения военных объектов Ольховиков С. В. 153-156
39. К вопросу о возможности применения дистанционной защиты высоковольтных линий электропередачи Пантелеева И. В., Головинова Е. А. 157-159
40. Дослідження впливу запобіжного пристрою пневматичного приводу робочої гальмівної системи на процес гальмування засобу рухомості наземного забезпечення дій авіації Рогозін І. В. 160-163
41. Анализ особенностей работы материалов при криогенных температурах и выбор материалов для сверхпроводниковых турбогенераторов Шевченко В. В., Пидкивка С. В., Шевченко С. Е. 164-170
42. Математичне моделювання турбулентних пристінних течій, модифікованих пристроями руйнування великих вихорів Шквар Є. О. 170-177
43. Дослідження вимушених коливань дискретних систем з нелінійними характеристиками Юрченко О. О. 178-179
Економіка, організація виробництва та управління проектами
44. Аналіз і вибір інструментів комп'ютерного моделювання для визначення постачальників лікарських засобів Дорохов О. В., Калашникова К. В. 180-183
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
45. Проблеми організації продовольчого забезпечення за умови спільного залучення частин (підрозділів) внутрішніх військ МВС України та інших силових відомств до проведення спеціальної операції Бондаренко О. Г., Павлов С. П., Касім О. Г. 184-187
46. Основні напрямки формування іміджу сил охорони правопорядку (на основі субєктивних уявлень цивільного населення) Воробйова І. В. 188-191
47. Поняття і види оперативної обстановки у сфері охорони громадського порядку та обставини, що обумовлюють її ускладнення Лавніченко О. В., Єманов В. В. 192-196
48. Аналіз захисних властивостей засобів індивідуального захисту, які призначені для роботи в умовах викиду небезпечних хімічних речовин Стрілець В. М., Васильєв М. В. 197-200
49. Методы индикации фосфорорганических отравляющих веществ и пестицидов Шевцова О. А. 201-205
Виховання
50. Методологічні аспекти професіоналізації сержантського та старшинського складу у процесі розвитку Збройних Сил України Кропивченко С. І. 205-210
51. Болонський процес і актуальні проблеми кафедр вищого навчального закладу Кудринський В. З., Бердочник В. А. 211-214
52. Влияние тенденций развития средств воздушного нападения и тактики их применения на процесс подготовки специалистов Скорик А. Б., Воронин В. В., Квиткин В. П. 215-218
53. Хроніка та інформація 219-223
54. Наші автори 224-227
55. Алфавітний покажчик 227