Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2011 рік

Номер журналу:
№ 2(28)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 218-220
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Анализ функциональной структуры системы военного управления для совершенствования модели принятия решений Ткаченко В. И., Корняков А. С., Смирнов Е. Б. 2-6
4. Метод квантифікації цілей воєнного конфлікту Адаменко А. А. 6-9
5. Основні напрямки та тенденції розвитку воєнного мистецтва Єрмошин М. О., Воронін В. В., Романюк М. М. 10-14
6. Моделювання бойових дій змішаних угруповань ЗРВ і військ ППО СВ у геоінформаційній системі “Аргумент-2011” Макаров А. Ф., Савельєв А. М., Ярош С. П. 15-21
Розвиток Збройних Сил
7. Воєнно-економічні аспекти забезпечення національної безпеки України Бойко Р. В., Кремешний О. І., Семененко О. М., Чекед І. В. 22-26
8. Тенденції розвитку організаційно-штатних структур, форм і способів підготовки органів управління оперативно-стратегічної ланки провідних країн світу та НАТО: досвід для України Єфімов Г. В. 27-34
9. До питання застосування методів науково-технічного прогнозу розвитку озброєння і військової техніки на основі аналізу патентної та науково-технічної інформації Коваль В. В., Коршець О. А., Котляр С. О., Кузнєцова О. В. 34-36
10. Обґрунтування необхідності відродження підрозділів військової артилерійської розвідки Кривошеєв А. М. 36-42
11. Професіоналізація Збройних Сил України. Частина 1. Етапи професіоналізації та створення професійного сержантського корпусу Кропивченко С. І., Ващенко Є. М., Литвиненко М. І., Петрова Л. О. 42-45
12. Сучасний стан оснащення Збройних Сил України безпілотними авіаційними комплексами Сальник Ю. П., Матала І. В., Онищенко В. А. 46-51
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування
13. Визначення причин розвитку корозійних уражень стикових накладок кілів літаків типу МиГ-29 Добриденко О. М., Качмар Р. В., Кремешний О. І. 52-54
14. Экспериментальное исследование аэродинамических характеристик перспективного самолета вертикального взлета и посадки Лемко О. Л., Иленко Е. Ю., Силка Н. В. 54-58
15. Аналіз розвитку польотних ситуацій в авіаційній соціотехнічній системі Шмельова Т. Ф., Сікірда Ю. В. 59-65
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, електроніка
16. Анализ точности установки фаз и несущих частот по апертуре цилиндрической ФАР при функциональном поражении бортовых РЭС с использованием пространственно-временных сигналов Ермаков Г. В., Ясечко М. Н., Ирха А. В. 66-70
17. Особенности диагностики параметров ионосферы при использовании парных радиоимпульсов Карлов В. Д., Журавский М. Н., Карлов Д. В., Бесова О. В. 70-75
18. Экспериментальное исследование деградации элементов приемного тракта под воздействием мощных радиочастотных излучений Кучер Д. Б., Харланов А. И., Зонтова Т. В., Макогон В. П. 76-79
19. Особенности использования современных квантовых технологий для обеспечения конфиденциальной связи Рудницкий В. Н., Корченко А. Г., Гнатюк С. А. 80-83
20. Исследование влияния плоских теплостоков на температуру в центральной точке нагретой зоны РЭА Синотин А. М., Колесникова Т. А. 84-86
Кібернетика та системний аналіз
21. Формування репрезентативних вибірок для статистичних досліджень Авраменко В. П., Ткаченко В. П., Попов О. В. 87-90
22. Исследование методов отбора данных с использованием нечетких запросов на примере интернет-магазина Горностаев А. С., Чалый С. Ф. 90-93
23. Вимоги до показників штабної методики оцінювання потреб в підготовці офіцерських кадрів для поповнення некомплекту в лінійних частинах та підрозділах внутрішніх військ МВС України Городнов В. П., Радіонов Г. О. 94-97
24. Метод формування бази знань щодо оцінки дій повітряного противника Клімов С. Б. 98-100
25. Метод поетапного зменшення потужності бази перестановочного багатогранника для організації направленого перебору в задачах дискретної оптимізації Неділько С. М. 101-106
26. Наближений метод розв'язування задачі розподілу ресурсів на основі рішення задачі про найменше покриття в системах паралельної обробки даних Нікітіна Т. С. 107-110
27. Прогнозирование нестационарных временных рядов на основе модифицированного адаптивного нео-фаззи-предиктора Плиско Д. А., Волкова В. В., Бодянский Е. В. 111-114
28. Проектування систем підтримки прийняття рішень з використанням адаптивного аналізу Сєркова Л. Е., Гамоцька С. Л. 115-119
29. Математическая модель рефлексивного программирования при управлении динамическими объектами Тимочко А. И. 120-122
Інфокомунікаційні системи
30. Анализ архитектур и характеристик современных планировщиков заданий в GRID-системах Дема К. В., Волк М. А., Филимончук М. А. 123-128
31. Вибір надійної структури пристрою управління цифрових телекомунікаційних систем на основі пріоритетних рядів з урахуванням багатоверсійності програмного забезпечення Колісник М. О., Піскачова І. В. 129-131
32. Сравнительная оценка эффективности одномаршрутного и мультимаршрутного методов передачи сообщений Лосев Ю. И., Шматков С. И., Руккас К. М., Щебенюк В. С. 132-135
33. Исследование возможности использования персональных компьютеров в качестве управляющей ЭВМ устройств ЧПУ Рудницкий В. Н., Деткин В. Г., Хрулёв Н. В. 136-140
34. Автоматизация поиска и анализ его применения в информационных системах и веб-сервисах Смелякова А. С., Галас Д. П., Ткачёва Т. С. 140-142
35. Разработка метода расчета социальной дистанции в Web 2. 0 Тимофеева О. Ю. 143-145
Механіка, машинознавство та електропостачання
36. Анализ и пути усовершенствования методики подготовки оперативного персонала для обеспечения безопасности электростанций Буданов П. Ф., Мезенцев Р. Н., Панин А. В., Рыхлин А. Н. 146-151
37. Дослідження ефективності застосування в розподільчих мережах багатогранних металевих опор Єгорова О. Ю., Гусєв Д. О. 152-154
38. Підвищення надійності зварних робочих органів і рам машин для земляних робіт Єфименко М. Г., Дощечкіна І. В., Краснокутський В. М., Єндавицька А. Г., Оболенський О. С. 155-156
Метрологія та вимірювальна техніка
39. Шляхи удосконалення системи метрологічного забезпечення Збройних Сил України Кононов В. Б. 157-159
40. Дослідження температурної похибки тензорезисторного датчика імпульсного тиску Крюков О. М., Александров О. А., Афанасьєв В. В., Забула О. Є. 160-164
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
41. Використання інформаційного аналізу при розв’язанні системної задачі визначення допустимого періоду часу на формування та реалізацію рішень, які запобігають виникненню критичних, надзвичайних або катастрофічних ситуацій у пунктах пропуску через державний к Боровик О. В., Дмитренко О. М. 165-170
42. Виявлення сейсмічного сигналу від землетрусу в районі Вранча за поляризаційною ознакою Гордієнко Ю. О. 170-172
43. Визначення напрямку на точкове джерело фотонного випромінювання в площині Григор’єв О. М., Сакун О. В., Білик З. В. 173-176
44. Использование водосодержащих образований в атмосфере для тушения крупных пожаров на открытой местности Кустов М. В., Калугин В. Д. 176-179
45. Методи оцінки ступеня небезпеки поведінки натовпу при проведенні видовищних заходів Литвинов В. В., Слюсар А. А. 180-183
46. Анализ закономерностей работы спасателей в процессе ликвидации аварий с выбросом опасных химических веществ Стрелец В. М., Васильев М. В. 184-187
Екологічні питання
47. Вибір місця відпочинку за економічними та екологічними показниками з використанням інформаційних технологій Дорохов О. В., Лакічевіч М., Погосов І. Ю. 188-191
Актуальні питання навчання
48. Позааудиторна самостійна робота студентів як складова підготовки майбутніх медичних сестер до розв’язання проблемних ситуацій у професійній діяльності Кудрявцева Т. О. 192-194
49. Підхід щодо побудови математичної моделі інформаційно-психологічного впливу на особовий склад внутрішніх військ під час виконання службово-бойових завдань Ліпатов І. І., Гунбін К. Ю., Башкатов Є. Г., Розанова Л. В. 195-200
50. Особливості теоретичної підготовки курсантів льотних спеціалізацій з бортового обладнання конкретного типу літального апарата Маренич С. Ю., Петренко М. М. 200-203
51. Моделювання пізнавальної діяльності об’єктів навчання в системі дистанційного навчання військового призначення Романенко І. О., Бабенко О. П., Рубан І. В., Калачова В. В. 204-208
52. Розробка електронного підручника як один із засобів підвищення ефективності навчання у вищих учбових закладах Усик В. В., Астапов О. М. 209-212
53. Наші автори 213-216
54. Алфавітний покажчик 217