Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2014 рік

Номер журналу:
№ 4(41)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 174-175
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Обґрунтування підходу до розробки методики порівняльного оцінювання зенітних ракетних комплексів Ярош С. П. 3-7
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування
4. Синтез та аналіз оптимальних виявлювачів сигналів запиту в літакових відповідачах запитальних систем спостереження повітряного простору Обод І. І., Стрельницький О. О., Андрусевич В. А. 8-11
5. Аэродинамические характеристики и характеристики радиолокационной заметности модели беспилотного самолета с крылом асимметрично изменяемой стреловидности Украинец Е. А. 12-14
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація
6. Адаптивний метод поліпшення точності визначення азимутальної координати суден оглядовими системами навігації Кравченко О. І., Печенін В. В., Денисов О. М. 15-19
7. Анализ энергоэффективности беспроводной сенсорной сети Краснобаев В. А., Горбенко Р. А. 20-23
8. Оценка границы дальней зоны многочастотной антенной решетки с пространственно-временной модуляцией токов излучателей Шевченко А. Ф. 24-27
Кібернетика та системний аналіз
9. Задача визначення раціональної структури поліграфічного видання Гребеннік І. В., Грицай Д. В. 28-33
10. Синтез системы оптимального управления запасами с дискретным ПИД-регулятором с использованием техники линейных матричных неравенств Дорофеев Ю. И. 34-41
11. Распределенная мультиагентная система для технической диагностики футерованного оборудования металлургического предприятия Емельянов В. А. 42-45
12. Удосконалена модель розрахунку імовірності виникнення воєнного конфлікту Ляшенко І. О. 45-47
13. Математическая модель интеллектуального узла коммутации с обслуживанием информационных пакетов различного приоритета Мохамад Абу Таам Гани, Смирнов А. А., Якименко Н. С., Смирнов С. А. 48-62
14. Угрозы информационной безопасности стека протоколов IPv6 Снегуров А. В., Чакрян В. Х. 53-60
15. Информационная технология оценивания готовности информационно-управляющих систем с использованием марковских моделей на основе выбора инструментальных средств Харченко В. С., Бутенко В. О. 60-64
16. Методы размещения точек доступа в беспроводных локальных компьютерных сетях на основании критерия полноты покрытия абонентских станций Яновский М. Э. 65-68
Механіка, машинознавство та електропостачання
17. Разработка функциональной и структурной схем интеллектуальной системы управления адаптивного головного света автомобиля Баранова В. О. 69-72
18. Особенности определения перечня параметров и характеристик систем электроснабжения Лагутин Г. И. 73-76
19. Оптимізація електричної мережі промислового району Разживін В. П., Маршалов В. В. 77-78
20. Захист сельбищної зони від шуму транспортної магістралі акустичними методами Хворост М. В., Грязнова С. А., Малишева В. В. 79-81
Фізичні та хімічні експерименти
21. Нейтрализация гептила в водном растворе методом озоновой обработки Голота В. И., Таран Г. В., Замуриев А. А., Егоров М. А. 82-86
22. Дослідження залежності інтенсивності випаровування легкозаймистих та горючих рідин з відкритої поверхні від швидкості руху повітряних мас та температури навколишнього середовища Дудак С. О., Роянов О. М. 86-88
Метрологія та вимірювальна техніка
23. Варіант апаратурного оснащення програмно-технічного комплексу для створення автоматизованого робочого місця з метрологічної атестації (повірки) технічних засобів (апаратури споживачів) глобальних навігаційних супутникових систем Бойко В. М., Гаврилов А. Б., Рондін Ю. П. 89-95
24. Аналіз методів компенсації дисперсії волоконно-оптичних ліній зв’язку Водолажко В. О., Кондратенко С. О. 96-98
25. Аналіз впливу характеристик волоконно-оптичних датчиків на швидкість і дальність передачі інформації Науменко А. М., Леонова С. Г., Кононова О. А. 99-102
26. Особливості вимірювання витрати рідини калометричними витратомірами Толок І. В., Колеснік А. А. 102-104
Моделювання в економіці та управління проектами
27. Агентная имитационная модель управления инвестиционным портфелем предприятия Кийко С. Г., Дружинин Е. А. 105-109
28. Оцінка працездатності системи як засіб управління збоями проектно-орієнтованого підприємства Петровська Т. Е. 109-111
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
29. Оценка безошибочности и быстродействия структур спасательных операций на море с параллельной организацией работ Гайдук С. А., Чабаненко П. П. 112-117
30. Пожежна безпека термомодернізації будівель за допомогою фасадних систем Дагіль В. Г., Хаткова Л. В. 118-120
31. Дослідження можливих об’ємів утворення продуктів очищення резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів з вмістом шкідливих речовин Липовий В. О., Удянський М. М. 121-123
32. Методика структурно-функціонального аналізу організації взаємодії між органами управління та підрозділами Національної гвардії України та ДСНС України при виникненні надзвичайних ситуацій Неклонський І. М. 124-127
33. Оптимізація розподілу сил цивільного захисту по регіонах країни Рогозін А. С., Левченко Р. Т. 128-130
34. Постановка задачі прийняття раціонального рішення керівником гасіння пожежі при виконанні основного оперативного завдання Собина В. О. 131-133
35. Особливості безпеки особового складу підрозділів Національної гвардії України при перевезенні спеціального контингенту хворих на туберкульоз Стародубцев С. О., Флорін О. П. 133-136
36. Сравнительный анализ закономерностей расхода запаса воздуха при работе спасателей в аппаратах на сжатом воздухе Стрелец В. М. 136-141
Охорона правопорядку
37. Особливості тактики дій поліцейських миротворчих підрозділів під час виконання міжнародних миротворчих завдань Башкатов Є. Г., Панченко В. Ю., Радченко І. О. 142-149
38. Вплив умов вогняного контакту на результати використання вогнепальної зброї Власенко І. В., Симоненко Г. В. 150-152
39. Методика визначення раціонального варіанту застосування мобільних груп окремого відділу прикордонної служби типу «С» під час ускладнення обстановки на ділянках державного кордону Мейко О. В. 153-156
Філософські аспекти
40. Моральність як ціннісний модус військової освіти Петрова Л. О. 157-159
Соціальна адаптація військовослужбовців
41. Соціальна адаптація армії України до нових умов існування Буряк О. О., Гіневський М. І. 160-166
Актуальні питання навчання
42. Перспективи використання хмарних технологій для організації навчального процесу у вищих навчальних закладах Побіженко І. О., Білова Т. Г., Ярута В. О. 167-170
43. Наші автори 171-173
44. Алфавітний покажчик 173