Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2016 рік

Номер журналу:
№ 3(48)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул
2. Зміст 216-218
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Концептуальні підходи щодо оцінювання якості прикриття об’єктів протиповітряної оборони Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б., Тристан А. В., Закутін К. В. 3-6
4. Особливості та принципи побудови мережецентричної системи управління угруповання військ (сил) Загорка О. М., Коваль В. В., Тюрін В. В., Малюга В. Г., Загорка І. О. 7-11
5. Вплив озброєння та військової техніки на бойовий потенціал військових формувань Можаровський В. М., Нор П. І. 12-16
6. Взаємозв’язок основних показників експлуатації та планового ремонту зразків озброєння та військової техніки з економічними показниками Закусило П. С. 17-20
7. Класифікація тактичних груп Ярош С. П., Гузченко С. В. 21-25
8. Еволюційний вплив розвитку засобів ураження, умов, форм і способів ведення бойових дій на автоматизацію управління військами і зброєю Пащетник О. Д., Поліщук Л. І., Маврін С. І. 26-29
9. Вплив контролю технічного стану озброєння та військової техніки на їх бойову готовність Скопінцев О. О., Рибалка Г. В., Швидков С. М. 30-33
Актуальні питання розвитку збройних сил
10. Основні положення методичного апарату оцінювання ефективності системи мобілізаційного розгортання Збройних Сил України Талалай В. Д. 34-37
11. Критерії і показники оцінювання ефективності психологічної підготовки особового складу Повітряних Сил Афанасенко В. С., Пасічник В. І., Злотніков А. Л. 38-43
12. Метод формування обґрунтованих переліків заходів та завдань в програмах і планах розвитку Збройних Сил України Семененко О. М., Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Дідіченко В. П., Кремешний О. І., Корочкін О. А. 44-50
Інформаційна безпека держави
13. Analysis of methods of decline of vulnerability of telecommunication systems Карлов В. Д., Лукашук О. В., Шолохов С. М. 51-53
14. Інформаційний простір як об'єкт управління в системі державної інформаційної політики Косогов О. М. 54-56
15. Система заходів протидії інформаційним операціям Левченко О. В. 57-60
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання та озброєння
16. Оптимізація структури групового польоту безпілотних літальних апаратів Бондарєв Д. І., Кучеров Д. П., Шмельова Т. Ф. 61-66
17. Исследование особенностей подвода воздуха в комбинированном ракетно-прямоточном двигателе Катренко М. А., Кудреватых А. Т. 67-70
18. Общие принципы обеспечения гарантированного поддержания безопасности выполнения предстоящих полетов Харченко В. П., Алексеев О. Н. 71-75
19. Визначення раціональної траєкторії польоту винищувача на перехоплення повітряної цілі при вирішенні завдання наведення методом «маневр» Чернов В. Г. 76-78
Кібернетика та системний аналіз
20. JAVA-реализация элементов криптографии сопряженных дискрет Громыко И. А., Швагер К. О. 79-85
21. Аналіз вибору дискретного відображення нелінійної динамічної системи для побудови хаотичних систем передачі даних Захарченко І. В. 86-91
22. О формульном описании переменных сложных высказываний Лещинский В. А., Лещинская И. А. 92-95
23. Формализация процесса проектирования тестовых наборов Лысенко И. А., Смирнов А. А. 96-100
24. Метод формирования признаков информационной модели конфликтных ситуаций для подсистем поддержки принятия решений в перспективных системах управления специального назначения Павленко М. А., Степанов Г. С., Касьяненко М. В., Руденко В. Н. 101-103
25. Аналіз загроз і заходів із забезпечення безпеки в системах хмарних обчислень з послугою PaaS Поночовний Ю. Л., Черницька І. О., Замковець І. В. 104-107
Механіка, машинознавство та електропостачання
26. Применение декоративных мелкозернистых бетонов для малых архитектурных форм Деденева Е. Б., Дeмина О. И., Рачковский А. В., Романчук Н. А., Климова Е. И. 108-111
27. Резонансний пристрій контролю часткових розрядів Кононов Б. Т., Мушаров А. О., Нечаус А. О. 112-115
28. Вимоги до свічки запалювання, що застосовується для примусового запалювання паливно-повітряної суміші в дизельних двигунах на режимі холодного пуску Серпухов О. В., Бізонич Д. В., Цебрюк І. В., Коритченко К. В., Темніков В. О. 116-119
Метрологія та вимірювальна техніка
29. Метод планування роботи універсальних виїзних метрологічних груп в умовах недостатньої кількості фінансових і часових ресурсів Шевяков Ю. І. 120-123
Моделювання в економіці та управління проектами
30. Организация поддержки принятия решений при разработке модификаций самолетов транспортной категории с использованием онтологического подхода Бабенко Ю. В., Мандрикова Л. В., Потапова М. В. 124-127
31. Модель системи управління знаннями в управлінні проектами/ програмами/портфелями впровадження інформаційних технологій у автомобільне господарство Збройних Сил України Березенський Р. В. 128-132
32. Метод обеспечения качества проектируемой многоуровневой программной системы с использованием компонентного и прецедентного подходов Федорович О. Е., Бабич А. В. 133-137
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
33. Защита систем управления и обработки информации от воздействия агрессивных сред и высоких температур Барсова З. В., Илюха Н. Г. 138-141
34. Аналіз стану техногенної, природної та соціальної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України на основі даних моніторингу Іванець Г. В. 142-145
35. Аналіз процесу виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Кіровоградської області Малежик Р. С. 146-148
36. Якісний аналіз хімічних факторів виробничого середовища лікувально-профілактичних закладів Пивовар-Томаля О. В. 149-152
37. Дослідження шляхів компенсації негативного впливу інформаційно-комунікативної критичності тезаурусного типу на функціонування системи моніторингу надзвичайних ситуацій Шевченко Р. І. 153-160
38. Повышение надёжности функционирования энергообъектов на основе усовершенствования программно-технического комплекса автоматизированной подсистемы аварийной и предупредительной защиты Буданов П. Ф., Бровко К. Ю., Васюченко П. В. 161-167
Охорона правопорядку
39. Обґрунтування єдиної тактичної розрахункової одиниці для визначення бойового складу ешелону ізоляції угруповання Національної гвардії з локалізації збройного конфлікту всередині держави Годлевський С. О. 168-171
40. Модель і методика оцінки впливу елементів матеріального забезпечення на показник втрати спроможності виконання службово-бойових завдань підрозділами Національної гвардії України в особливий період Городнов В. П., Власюк В. В., Овчаренко В. В. 172-181
41. Проблемні питання тактичних дій військових підрозділів при блокуванні ділянок маршрутів руху місцевим населенням в умовах збройного конфлікту Мельник С. М., Поляков С. Ю., Зміївський Г. А., Корольов С. С. 182-187
42. Методика формування системи протидії актам зовнішнього вторгнення на атомні електричні станції підрозділами Національної гвардії України Тробюк В. І., Голубок М. Г. 187-189
Історичні питання
43. К истории применения методов физической медицины в лечении и реабилитации раненых на опыте войн начала ХХ века Черепнев И. А., Фесенко Г. В., Крыленко И. М. 190-196
Військовий менеджмент
44. Методика формирования команды из группы военнослужащих с учетом их совместимости, личностных ролей и диаграммы Венна Поликашин В. С., Поляков С. Ю., Поликашин О. В. 197-200
Актуальні питання навчання
45. Система військової освіти України як рамкова умова формування особистості військового керівника Панфілов О. Ю., Петрова Л. О. 201-204
46. Удосконалення моделі особистості кандидата до вступу у військовий вищий навчальний заклад Козлов В. Є., Новикова О. О., Оленченко В. Т. 205-207
47. Дослідження функціонального стану студентів у процесі навчання Лис Ю. С. 208-211
48. Наші автори 212-215
49. Алфавітний покажчик 215