Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2016 рік

Номер журналу:
№ 4(49)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул 1-2
2. Зміст 3-5
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Модель оцінки повноти та імовірності своєчасного постачання матеріальних засобів для виконання службово-бойових завдань частинами (підрозділами) Національної гвардії України в особливий період Городнов В. П., Власюк В. В. 6-17
4. Принцип системності в воєнному мистецтві. Ведення збройної боротьби у повітрі Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б. 18-22
5. Математична модель визначення величини можливих втрат бойового потенціалу своїх військ за добами операції тривалістю Т діб Можаровський В. М., Годзь С. В. 23-27
6. Показники та критерії оцінки ефективності організації взаємодії суб’єктів прикордонної безпеки Катеринчук І. С., Гулеватий Д. Ю. 28-31
7. Обґрунтування раціонального складу угруповань (з’єднань, частин) Військово-Морських Сил Збройних Сил України в мирний час Корощенко М. М., Харитонов О. Л. 32-34
8. Проблеми оперативного мистецтва Повітряних Сил Збройних Сил України Петров В. М., Тіхонов І. М., Заболотний О. В. 35-37
9. Оцінка маневрених можливостей модельної головної частини, що управляється, після її відокремлювання в польоті від реактивного снаряда Журавльов О. О., Осіпов Ю. М., Орлов С. В. 38-41
10. Напрямок створення великокаліберних снайперських гвинтівок Пеньков В. І., Черніченко Ю. М., Забула О. Є., Афанасьєв В. В. 42-45
11. Деякі рекомендації органам військового управління щодо оцінювання ефективності застосування угруповань ракетних військ і артилерії Пономаренко О. М. 46-51
12. Матрично-ігрова математична модель визначення та обґрунтування раціональної чисельності Збройних Сил України на середньостроковий період Семененко О. М., Водчиць О. Г., Бойко Р. В., Семененко Л. М., Пташник В. М. 52-60
13. Дивізійна артилерія армій СРСР і Німеччини на початку та в ході Другої світової війни Трофименко П. Є., Латін С. П., Матузко Б. П., Супрун О. Ф. 61-65
Зв'язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація
14. Метод формування псевдовипадкових послідовностей з поліпшеними автокореляційними властивостями Стасєв Ю. В., Медведєв Д. О., Грабенко Д. О., Жуйков Д. Б. 66-69
Кібернетика та системний аналіз
15. Синтез логической схемы системного проектирования систем контроля крупномасштабных объектов Бескоровайный В. В., Имангулова З. А., Петров С. В., Кошель А. В., Москаленко А. С. 70-74
16. Метод морфологічного аналізу патентної інформації для побудови статистичної моделі прогнозу розвитку захисних пристроїв динамічного типу Бугера М. Г. 75-79
17. Динамічна просторово-часова модель інформаційно-керуючих систем програмно-технічних комплексів АСУ ТП енергоблоку електростанції Буданов П. Ф., Бровко К. Ю. 80-85
18. Структурно-функціональна модель синтезу інформаційно-аналітичної системи Національної гвардії України Горєлишев С. А., Баулін Д. С., Побережний А. А., Пивоваров С. О. 86-91
19. Обобщение понятий по признакам: методы теории приблизительных множеств Коваленко А. И., Марьин С. А., Ситников Д. Э. 92-96
20. Синтез структури пошукових пристроїв виявлення вибухонебезпечних предметів Коцюруба В. І. 97-99
21. Комплексна модель руйнування складних організаційно-технічних систем Тристан А. В., Курцева Т. М., Паталаха В. Г. 100-104
22. Інструментальні засоби та етапи розробки експертних систем Шаров С. В., Хрустальов С. О. 105-109
Механіка, машинознавство та електропостачання
23. Поперечно-кутові коливання напівпричепа із нелінійним корегуючим моментом Звонко А. А., Сокіл М. Б., Дзюба А. О. 110-113
24. Диференціальні рівняння перехідних процесів у високовольтній трифазній електричній мережі Кононов Б. Т., Мушаров А. О., Нечаус А. О. 114-117
25. Modern problems of energy supply for the combat operations Лагутін Г. І., Малиш О. М. 118-121
26. Аналіз використання автоматизованих систем контролю та обліку електричної енергії на підприємствах Олійник Ю. С. 122-124
27. Організаційні та технічні заходи з енергозбереження Пантєлєєва І. В. 125-127
28. Theory and practice in explaining the anomalously low friction and wear in tribology Стадніченко В. М., Трошін О. М., Стадніченко М. Г. 128-133
29. Мониторинг и эксплуатационная диагностика двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением Сердюк Т. Н. 134-141
30. Математичне дослідження нелінійних систем повороту і стабілізації головного світла транспортного засобу Сильченко В. О. 142-145
Метрологія та вимірювальна техніка
31. Технічна діагностика парашутних систем фізико-механічними методами Борисенко М. В., Кушнір К. В., Татузян Е. Р. 146-149
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
32. Науково-технічні основи синтезу системи моніторингу надзвичайних ситуацій на території України в рамках державної політики в галузі цивільного захисту Андронов В. А., Дівізінюк М. М., Азаренко О. В., Калугін В. Д., Тютюник В. В. 150-159
33. Концептуальні підходи до формування механізму пошуку, евакуації, упізнання та обліку загиблих у війнах та збройних конфліктах Бабич А. А., Бабич А. П., Литовченко Д. М. 160-162
34. Етапи моделювання по прийняттю рішень у надзвичайних ситуаціях на військових потенційно небезпечних об'єктах Буданов О. П. 163-167
35. Можливі шляхи удосконалення захисту критичної інфраструктури України з урахуванням світового досвіду Євсєєв В. О. 168-172
36. Алгоритм прогнозування надзвичайних ситуацій соціального характеру за видами та рівнями, можливих завданих збитків внаслідок них Іванець Г. В. 173-176
37. Аналіз інтегрального пожежного ризику на території районів Харківської області Кравців С. Я., Соболь О. М. 177-179
38. Наші автори 180-182
39. Алфавітний покажчик 183