Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Збірник наукових праць

Рік видання:
2018 рік

Номер журналу:
№ 1(55)

Назва публікації Автори публікації Сторінки
1. Титул 1-4
2. Зміст 5-7
Збройна боротьба: теорія, забезпечення, досвід
3. Обґрунтування залежності результату загальновійськового бою від рівня якості змістовності управлінської інформації Варакута В. П., Левицький М. В., Дяченко Д. В., Стародубцев С. О., Забула О. Є. 8-16
4. Математичний апарат визначення можливості проведення контратаки противника своїми військами Телюков С. М., Зливка Г. А., Сальник О. В. 17-22
5. Аналіз та ознаки воєнно-політичних ризиків, викликів та загроз на державному кордоні Трембовецький О. Г., Гулеватий Д. Ю. 23-29
Актуальні питання розвитку збройних сил
6. Україна та міжнародна матеріально-технічна допомога країн-партнерів у військово-технічній галузі Момот Р. А., Терещенко А. М., Андрієнко А. М. 30-36
7. Основні методологічні аспекти воєнно-економічного обґрунтування перспективних напрямів розвитку Збройних Сил України Семененко О. М., Бойко Р. В., Водчиць О. Г., Масловський С. С., Кремешний О. І., Корнієнко А. П. 37-46
8. Особливості розміщення (розквартирування) військових частин (підрозділів) у польових умовах Череватий Т. В. 47-52
Літальні апарати: аеродинаміка, силові установки, обладнання, озброєння та застосування
9. Сучасні бортові радіолокаційні прицільні системи з використанням технології електронного сканування простору Денісевич К. В., Рибалко Е. М., Дімітров П. К., Мукусій Є. М., Фуфаєв М. І. 53-59
10. Інструментальні похибки визначення навігаційних параметрів безплатформною інерціальною навігаційною системою Зарубін А. М., Новиков О. О. 60-66
11. Методика забезпечення функціональної стійкості пілотажно-навігаційного комплексу літального апарату на окремих режимах польоту Калашник-Рибалко М. А. 67-76
Зв’язок, радіотехніка, радіолокація, акустика та навігація
12. Вирішення окремих питань електромагнітної сумісності та завадозахисту радіотехнічних засобів підрозділу ППО СВ Акулінін Г. В., Рзаєв Т. М., Бойко С. В., Воїнов В. В. 77-82
13. Особливості експлуатації радіоелектронної техніки в радіотехнічних військах на етапі переозброєння Климченко В. Й., Арасланов М. Р., Тютюнник В. О., Саваткова А. А. 83-90
14. Основні напрямки створення систем силової радіоелектронної боротьби для ураження різнотипних радіоелектронних засобів Сидоренко Р. Г., Грідін В. І., Мегельбей Г. В., Резніченко А. І. 91-96
Кібернетика та системний аналіз
15. Метод ідентифікації стану телекомунікаційної мережі Бовда Е. М. 97-106
16. Модель оцінки мобільності інформаційно-телекомунікаційної мережі спеціального призначення Дружинін С. В., Климович О. К., Лукова-Чуйко Н. В. 107-110
17. Метод побудови ранжируваних списків кандидатів на заміщення посад для прийняття кадрових рішень Козлов Ю. В., Новикова О. О. 11-115
18. Аналіз систем висвітлення надводної обстановки морських держав Мазур В. Ю., Алієв Р. В. 116-121
19. Розробка просторової моделі геоінформаційної підтримки людей з обмеженими можливостями, що пересуваються на інвалідних колясках, у місті Харків Творошенко І. С., Табашник В. А. 122-128
Механіка, машинознавство та електропостачання
20. Кванто-механічний підхід до пояснення аномального низького тертя та зношування в трибології Трошін О. М., Стадніченко М. Г., Приходько В. О., Замковий Р. А. 129-139
21. Модель прогнозування показника надійності суднових агрегатів Трофименко І. В. 140-145
22. The calculation of wound tubular manometric springs sensitivity of average thickness by the shells theory method Чубукін О. С. 146-152
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій
23. Експериментальне дослідження процесу вентиляції резервуарів із залишками нафтопродуктів при різних методах подачі повітря Халмурадов Б. Д., Гарбуз С. В., Дармофал Е. А. 153-158
24. Розробка інтерактивного електронного технічного керівництва самохідної вогневої установки 9А310М1 Кобзєв В. В., Васильєв В. А., Доска О. М., Фоменко Д. В., Долина М. П. 159-166
25. Формування професійної відповідальності майбутніх офіцерів в процесі професійної підготовки Петрова Л. О., Петров І. В. 167-171
26. Опыт использования трансдисциплинарности при решении практических задач Поморцева Е. Е., Мауссе Ф. С., Конь Д. А. 172-179
27. Сучасні методи навчання англійської мови для військових потреб Ребрій І. М. 180-184
Охорона правопорядку
28. Using small-scale turbulence for forming a solid fluid jet Сидоренко І. І., Толкачов А. М. 185-188
29. Вплив рівня інформованості органів управління на процес планування службово-бойових дій на сучасному етапі реформування Національної гвардії України Минько О. В., Шаповал О. М., Адамчук М. М. 189-194
30. Інформація 195
31. Алфавітний покажчик 196