Завантажити

Правила подання документів до ад’юнктури

Підготовка наукових кадрів і науково-педагогічних  вищої кваліфікації в університеті готуються в докторантурі, в очній трирічній ад’юнктурі та як здобувачі наукового ступеня, які працюють шляхом самостійної роботи над докторськими та кандидатськими дисертаціями.

Обсяги підготовки та тематика досліджень науково-педагогічних і підготовка наукових кадрів в докторантурі та ад’юнктурі університету відповідають Плану прийому до докторантур та ад’юнктура вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України і науково-дослідних установ Збройних Сил України, які щорічно затверджуються Міністром оборони України.

В університеті проводиться складання кандидатських іспитів у весняну (квітень – травень) та осінню (жовтень – листопад) сесії з філософії, іноземної мови та зі спеціальності.

З метою складання іспитів здобувачем Харківського університету Повітряних Сил необхідно подати рапорт по команді, в якому має бути вказано військове звання, прізвище ім’я та по батькові, посада, найменування кандидатського іспиту (для іноземної мови в лапках вказується назва іноземної мови), назва сесії (осіння чи весняна), дата та номер наказу про прикріплення здобувачем наукового ступеню.

СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКИХ ІСПИТІВ НА КОМПЕНСАЦІЙНІЙ ОСНОВІ

Кожен здобувач іншого вищого навчального закладу або науково-дослідної установи має можливість скласти кандидатський іспит на компенсаційній основі з філософії або іноземної мови у Харківському університеті Повітряних Сил. Для цього йому необхідно подати заяву і витяг з рішенням вченої ради на ім’я керівника свого вищого навчального закладу, наукової установи, де виконується дисертаційна робота.

ДОКТОРАНТУРА І АД’ЮНКТУРА

Наказом Міністра освіти і науки України від 24.06.2005 № 379 університет успішно пройшов перереєстрацію та отримав право вести підготовку за спеціальностями:

у докторантурі:

 • 05.22.13 – навігація та управління рухом;
 • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (філософські науки);
 • 20.01.01 – воєнне мистецтво;
 • 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок;
 • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (технічні науки);
 • 20.02.15 – гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів (технічні науки).

в ад’юнктурі:

 • 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;
 • 05.13.06 – інформаційні технології;
 • 05.22.13 – навігація та управління рухом;
 • 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії (філософські науки);
 • 20.01.01 – воєнне мистецтво;
 • 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок;
 • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (технічні науки);
 • 20.02.15 – гідроаеродинаміка, динаміка руху та маневрування бойових засобів (технічні науки).

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВЧЕНІ РАДИ

Наказами Вищої атестаційної комісії України від 31.05.2011 №34-36/08-нт в університеті створені спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій з грифом «таємно» на здобуття наукових ступенів доктора (кандидата) наук:

СРД 64.702.01 за спеціальностями:

 • 20.01.01 – воєнне мистецтво;
 • 20.02.12 – військова кібернетика, системи управління та зв’язок;
 • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (озброєння і військова техніка ППО, радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби).

СРД 64.703.02 за спеціальностями:

 • 05.13.06 – інформаційні технології;
 • 20.02.14 – озброєння і військова техніка (озброєння і військова техніка авіації).

СРД 64.702.02 за спеціальностями:

 • 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;
 • 05.22.13 – навігація та управління рухом.

ДИНАМІКА ЗАХИСТІВ ДИСЕРТАЦІЙ

Докторантура університету налічує 4 посади, ад’юнктура – 15 посад.

Ефективність роботи докторантури та ад`юнктури університету за останні п’ять років складає 84,8 %, за 2013 рік – 100 %.

Над дисертаціями на цей час в ХУПС працюють 9 здобувачів наукового ступеню доктора наук та 96 здобувачів наукового ступеню кандидат наук.

Завантажити

Правила подання документів до ад’юнктури

Останні новини Наукової діяльності ХУПС