НовиниНовини освітньої діяльності

Проведення методичних зборів з науково-педагогічними (педагогічними) працівниками університету

Згідно плану методичної роботи та графіка-календаря освітнього процесу університету з 9 по 10 січня 2020 року було проведено методичні збори з науково-педагогічними (педагогічними) працівниками.

Під час проведення зборів були підведені підсумки освітнього процесу за І семестр 2019-2020 навчального року, проведення акредитаційних експертиз освітніх програм, впровадження механізмів забезпечення відповідності показників освітньої діяльності сучасним критеріям оцінки якості, визначені раціональні підходи до реалізації в освітньому процесі внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, формування у науково-педагогічних працівників, курсантів (слухачів, студентів) культури академічної доброчесності, визначені та обговорені раціональні підходи до організації та проведення навчальної та методичної роботи, у тому числі впровадження стандартів НАТО для забезпечення сумісності при виконанні завдань, шляхи щодо підвищення ефективності проведення усіх видів навчальних занять, якості підготовки курсантів (слухачів, студентів) в університеті, раціональні підходи до запровадження дистанційних форм навчання у системі курсової підготовки та заочного навчання, впровадження сучасного програмного забезпечення, тренажно-імітаційних систем в усі навчальні дисципліни, визначені шляхи інтенсифікації мовної підготовки учасників освітнього процесу на основі сучасних педагогічних та інформаційних технологій, нарощення викладання модулів фахових навчальних дисциплін англійською мовою.

Проведені лекції і доповіді на військово-педагогічні, науково-методичні, виховні та спеціальні теми, інструкторсько-методичні, відкриті та показові заняття.

Під час проведення зборів на факультетах, кафедрах визначені єдині методичні та організаційні підходи до проведення посиленої підготовки випускників, практик (стажувань), тактико-спеціальних (тактико-стройових) занять з курсантами, участі в навчаннях військ (сил) та заходах відновлення боєздатності підрозділів, шляхи вдосконалення систематичної тренажної підготовки курсантів та забезпечення їх повної готовності до допуску до експлуатації бойових (навчально-бойових) зразків озброєння та військової техніки.

Попередній запис

В університеті відбулися Різдвяні та Новорічні свята

Наступний запис

Запрошуємо Вас на День відкритих Дверей в університеті