Харківський національний університет Повітряних Сил надає публічну інформацію керуючись Законом України “Про доступ до публічної інформації” та Указом Президента України “Питання виконавчої влади доступу до публічної інформації”.

Надання публічної інформації Харківський національний університет Повітряних Сил здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п′яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Поштова адреса для подання інформаційного запиту

м. Харків, вул. Сумська, 77/79, 61023, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

Телефон для довідок:
(057)700-22-97

Факс:
(057)704-96-43

Електронна пошта:
info@hups.mil.gov.ua