Редакційно-видавничий відділ та друкарня

Редакційно-видавничий відділ та друкарня є штатними підрозділами університету та являють собою єдиний видавничо-поліграфічний комплекс, який забезпечує навчально-виховний процес та усі інші сфери діяльності університету навчально-методичною, науково-технічною та службовою літературою та документацією.

Матеріально-технічна база та технології

Матеріально-технічна база редакційно-видавничого відділу та друкарні розташована на площі більше 500 м2, поєднує використання сучасного та, перевіреного роками, друкарського та палітурного устаткування. Друкарська продукція виготовляється за чотирма технологіями: лазерний кольоровий, різографічний, широкоформатний та високий способи друку.

Основні напрямки діяльності

Видавнича діяльність:

 • надання текстових і художньо-графічних послуг (набір, літературне та стилістичне редагування, друк, сканування та обробка зображень, дизайнерська розробка стилю тощо);
 • розробка оригінал-макетів для подальшого використання іншими друкарнями та видавництвами (комп’ютерна верстка листівок, плакатів, бланків, брошур, журналів, газет тощо).

Поліграфічна діяльність:

 • виготовлення візитних карток, посвідчень, грамот, поздоровлень;
 • виготовлення бланкової (окрім бланків суворої звітності та цінних паперів) продукції, плакатів, листівок тощо;
 • тиражування видань (брошур, журналів, газет тощо), фальцювання, зшивка, ламінування;
 • розробка та виготовлення рекламної та інформаційно-наочної продукції (рекламні блоки у виданнях, буклети, плакати, листівки тощо);
 • виконання всіх видів палітурних робіт (виготовлення книжкових блоків, папок тощо).

Господарська діяльність:

 • господарська діяльність здійснюється шляхом виконання зовнішніх замовлень на підставі Свідоцтва про реєстрацію Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба як суб’єкта господарської діяльності у Збройних Силах (реєстраційний № 891 від 10 листопада 2015 р.).

Основні завдання

 • планування редакційно-видавничої роботи в університеті, розробка проекту річного редакційно-видавничого плану;
 • підготовка та видання у встановлені терміни літератури, включеної до річного редакційно-видавничого плану;
 • проведення заходів щодо розповсюдження видань університету серед вищих навчальних закладів України;
 • складання виробничої програми друкарні та забезпечення її виконання;
 • забезпечення внутрішніх потреб університету необхідною друкарською продукцією (бланками звітності, журналами, посвідченнями тощо);
 • редагування та коригування навчальних видань, підготовка їх до друку;
 • проведення заходів щодо підвищення якості видання літератури й економії матеріальних коштів;
 • здійснення планування, оперативного управління, організації редакційно-видавничої діяльності в умовах створення оптимальної структури університету;
 • виконання наказів та директив щодо видавничої діяльності;– виконання наказів та директив щодо видавничої діяльності;
 • аналіз стану попиту на літературу, що видається для зовнішнього користування, з метою забезпечення її конкурентоспроможності на ринку, підвищення рентабельності та доходності видань;
 • виконання друкарських, палітурно-брошурувальних робіт з малотиражних і мало-об’ємних видань;
 • забезпечення потреб організацій, підприємств та населення видавничими та друкарськими послугами шляхом здійснення господарської діяльності.

Начальник редакційно-видавничого відділу

підполковник

ЧОПЕНКО ДМИТРО АНАТОЛІЙОВИЧ

Структурні підрозділи університету

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба являється суб’єктом видавничої справи та внесений до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції. Свідоцтво ДК № 2535 від 22.06.2006 р.

Останні новини університету