Iндивiдуальнi новини НЦ ПС

Робота секцій наукової ради Наукового центру Повітряних Сил

14 та 17 березня 2017 року проведені розширені засідання секцій наукової ради Наукового центру Повітряних Сил.

В ході роботи розглядалися наступні питання:

– подання кандидатури провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії науково-дослідного відділу наукового центру Повітряних Сил доктора технічних наук, професора, працівника ЗС України Ланецького Бориса Миколайовича на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 році;

– обговорення результатів виконання поточних науково-дослідних робіт та оперативних завдань;

– обговорення можливості опублікування підготовлених особовим складом НЦ ПС наукових статей у збірниках наукових праць та тез доповідей на Тринадцяту наукову конференцію Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба “Новітні технології – для захисту повітряного простору”;

– представлення дисертаційних робіт старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу Наукового центру Повітряних Сил підполковника Борисенка Максима В’ячеславовича та ад’юнкта науково-організаційного відділу Лаврова Олега Юрійовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

За результатами роботи прийняті рішення:

– клопотати перед Вченою радою Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба про подання кандидатури провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії науково-дослідного відділу Наукового центру Повітряних Сил доктора технічних наук, професора, працівника ЗС України Ланецького Бориса Миколайовича на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки у 2017 році;

– рекомендувати розглянуті наукові статті до опублікування у наукових фахових виданнях, а тези доповідей у збірнику тез доповідей Тринадцятої наукової конференції Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба “Новітні технології – для захисту повітряного простору”;

– рекомендувати подати дисертаційну роботу підполковника Борисенка Максима В’ячеславовича у спеціалізовану вчену раду СРД 64.702.01 Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба для її захисту за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка;

– рекомендувати подати дисертаційну роботу капітана Лаврова Олега Юрійовича у спеціалізовану вчену раду СРД 64.702.02 Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба для її захисту за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Попередній запис

Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі науки «Транспорт»

Наступний запис

Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт