Новини

Сучасна війна: гуманітарний аспект

31 травня – 1 червня 2018 року у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені Івана Кожедуба відбулася науково-практична конференція «Сучасна війна: гуманітарний аспект».

Метою конференції було створення платформи для обміну науковою інформацією з питань теоретико-методологічних основ дослідження війн та збройних конфліктів, безпеки як глобальної проблеми буття сучасного соціуму, соціально-психологічних та соціально-правових аспектів сучасних війн.

У конференції взяли участь науково-педагогічні працівники та науковці з вищих закладів освіти та вищих військових закладів освіти, а також фахівці морально-психологічного забезпечення органів військового управління та військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України, курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил. Географія конференції охопила такі міста як Харків, Київ, Львів, Вінниця, Старобільськ, Житомир, Одеса. Всього в роботі конференції взяли участь 68 авторів, підготувавши 48 тез доповідей.

Особливу увагу учасників конференції привернули доповіді на пленарному засіданні:

  • радника заступника Глави адміністрації Президента України Василя Павлова
  • начальника відділу інформаційно-пропагандистського забезпечення управління морально-психологічного забезпечення Командування Повітряних Сил Збройних Сил України полковника Олександра Баюша
  • доктора соціологічних наук, професора Національного технічного університету «ХПІ» Ігоря Рущенка
  • доктора соціологічних наук, професора Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Іллі Кононова
  • доктора філософських наук, професора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрія Калиновського
  • кандидата філософських наук, професора Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Петра Квіткіна.

За результатами роботи наукової конференції були виокремленні актуальні напрями наукових досліджень для фахівців цивільних та військових закладів вищої освіти, наукових центрів; визначені питання, що безпосередньо пов’язані з розв’язанням військових конфліктів, які вимагають термінового вирішення з урахуванням соціально-психологічних, соціально-правових та соціально-гуманітарних аспектів.

У ході проведення конференції відбулася зустріч радника заступника Глави адміністрації Президента України Василя Павлова з курсантами університету, на якій обговорювалися актуальні проблеми і перспективи мілітарної історії України.

Учасники конференції обговорили широке коло питань, а саме: вплив заходів інформаційно-пропагандистського забезпечення на формування у особового складу національно-ідейних переконань, шляхи вдосконалення військово-патріотичної роботи, впровадження гендерної політики в діяльність Збройних Сил України, соціальні наслідки віртуалізації суспільства в контексті інформаційної безпеки тощо. Не обішли увагою й питання удосконалення освітнього процесу у закладах вищої військової освіти.

На заключному пленарному засіданні було підбито підсумки роботи конференції та зазначено перспективні напрямки подальшої роботи, серед яких: надання конференції міжнародного статусу та започаткування постійно діючого науково-практичного семінару з актуальних проблем розвитку Збройних Сил України.

Попередній запис

Ігри інтелекту та логіки

Наступний запис

Виступ особового складу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба у Чемпіонаті Збройних Сил України з поліатлону