Новини

В новий навчальний рік – з новітніми підходами в організації освітнього процесу!

Пріоритетним напрямом діяльності університету є підвищення рівня компетентності науково-педагогічних кадрів в контексті якісного забезпечення освітнього процесу, розвитку їх педагогічної майстерності та застосування сучасних методів та технологій навчання.

З метою розвитку професійно важливих здатностей викладачів та визначення єдиних підходів в організації занять та методики навчання в університеті проведено навчально-методичні збори керівного складу та науково-педагогічних працівників.

Під час зборів підведено підсумки освітньої діяльності університету за 2016-2017 навчальний рік та визначено шляхи подальшого розвитку форми та методів роботи викладачів з урахуванням набутого досвіду застосування військ (сил) в АТО та досвіду країн-партнерів з НАТО, проведено обговорення та окреслено напрями імплементації в освітній процес міжнародних стандартів (НАТО, ІСАО та інш.), впровадження сертифікованої підготовки авіаційного персоналу та використання інноваційних підходів у вивченні англійської мови та викладання модулів фахових навчальних дисциплін на англійській мові.

З метою запровадження механізмів змагальності між кафедрами та об’єктивної оцінки результатів діяльності науково-педагогічних працівників на зборах оговорено нову форму контракту з викладачами, систему рейтингування кафедр університету та систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в університеті.

На заключному засіданні зборів на основі рейтингової оцінки та за підсумками 2016-17 навчального року 41 особу було нагороджено дипломом кращого науково-педагогічного працівника.

Збори засвідчили, що науково-педагогічні працівники університету займають активну життєву позицію та готові до реалізації у новому 2017-2018 навчальному році новітніх підходів в навчанні та вихованні курсантів і студентів!

Попередній запис

Свято авіації України в університеті

Наступний запис

День знань в університеті