Індивідуальні новини РТВ ППО

В університеті триває підготовка майбутніх молодших лейтенантів

На початку серпня, на факультеті РТВ ППО розпочалася практична частина занять курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації сержантського складу з подальшим отриманням першого офіцерського звання «молодший лейтенант».

Одними з головних завдань курсів є:

  • підвищення спеціально-технічного рівня підготовки слухачів, їх знань з питань побудови, технічної експлуатації та бойового застосування озброєння та військової техніки підрозділів РТВ;
  • вироблення навичок з питань прийняття рішення на виконання бойового завдання, постановки завдань підлеглим, доповідей старшому командиру про виконання поставлених завдань;
  • удосконалення знань з організації підготовки радіотехнічних підрозділів до бойового застосування під час виконання поставлених завдань.

Викладання дисциплін базується на знаннях слухачів, отриманих ними у ВНЗ і з практичного досвіду у військах. На факультеті проходять навчання майбутні офіцери з військових частин Повітряних Сил Збройних Сил України, що розташовані в різних куточках нашої держави. Слухачі навчаються та отримують військовий досвід від кращих викладачів та педагогів факультету.

Протягом трьох місяців військовослужбовці мають опановували теоретичні знання та набути практичних навичок з основ побудови та технічної експлуатації радіолокаційних систем, тактики РТВ та основ педагогічної культури та лідерства.

З метою надання практичних навичок з експлуатації зразків озброєння та набуття шаблонів професійної діяльності частина практичних занять проводиться у радіотехнічних підрозділах та навчально-тренувальному комплексі факультету РТВ ППО, де розгорнуті зразки радіоелектронної техніки, зокрема, новітні та модернізовані зразки вітчизняного виробництва, які в дійсний час надходять в підрозділи РТВ.

Досвідчені керівники, високопрофесійні викладачі та сучасна навчально-матеріальна база є запорукою виконання всіх запланованих навчальною план-програмою заходів.

Для досягнення необхідного рівня практичних умінь та навичок здійснюється проведення занять у навчально-тренувальному комплексі факультету у польових умовах. Для забезпечення високої ефективності навчання слухачі поєднуються в мікрогрупи (бойові обслуги) в залежності від штатної структури підрозділу, які працюють паралельно.

Необхідною умовою успішного опанування практичними навичками є вміння визначати рівень технічного стану та здійснювати поточний ремонт радіоелектронної техніки.

Курси перепідготовки та підвищення кваліфікації дозволять слухачам набути навичок з перевірки, настройки та регулювання основних систем радіоелектронної техніки, а також пошуку та усуненню несправностей в апаратурі.

Основною задачею керівника є забезпечити комплексність проведення практичних польових занять та занять на техніці та озброєнні. Головна увага звертається на управління підлеглим особовим складом в ході виконання бойового завдання з урахуванням отриманого бойового досвіду.

Слухачі мають навчитися самостійно обрати спосіб ведення радіолокаційної розвідки в залежності від складності повітряної обстановки та поставленого завдання. Вони повинні вміти впевнено управляти бойовою роботою та видачею інформації про повітряну обстановку бойовою обслугою зразка радіоелектронної техніки. Кожен слухач отримує вичерпані знання і практичні навички щодо порядку збору, обробки та видачі інформації про повітряну обстановку радіотехнічним підрозділом.

Курс підготовки відіграє важливу роль у формуванні фахівця РТВ та поряд із суспільними науками та загальновійськовими дисциплінами, закладає підґрунтя військової освіти, формує професійні, морально-ділові якості і на базі цього виховує у слухачів високу військову майстерність, постійну готовність до виконання бойових завдань. Він сприяє формуванню у слухачів фахових, військових, управлінських, лідерських і професійних знань та умінь.

Наприкінці курсу підготовки усі слухачі мають скласти випускний іспит та отримати первинне військове звання «молодший лейтенант».

Попередній запис

Факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ - 25 років!

Наступний запис

Успіх команди університету на Першому національному хакатоні з питань галузі безпеки і оборони України