Вчена рада університетуНовини

Відбулося засідання Вченої ради університету

27 листопада відбулося планове засідання Вченої ради Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

На засіданні було заслухано й обговорено підсумки вступної кампанії 2018 року та визначені завдання з планування профорієнтаційної роботи, організації та забезпечення прийому на навчання у 2019 році із застосуванням нових форм профорієнтаційної роботи, спрямованих на підвищення іміджу університету та престижу навчання в університеті всіх категорій осіб, що бажають отримати вищу освіту (у т.ч. іноземних громадян). Підкреслено, що у 2018 році проводилась цілеспрямована, якісна рекламно-агітаційна робота. У засобах масової інформації, рекламних проспектах, засобах наочної агітації, а також через мережу Internet розповсюджувалася інформація про університет, правила прийому та заходи, які проводяться для абітурієнтів.

Одним з напрямів освітніх інновацій, що активно розвиваються в університеті та безпосередньо скеровані на вдосконалення освітнього процесу й підвищення якості військової освіти є інформатизація освіти, тому серед інших важливих питань, що розглядалися на цьому засіданні, було обговорення стану та перспектив розвитку дистанційної освіти в системі післядипломної освіти в університеті. Найважливішою ланкою цього процесу є застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Нині інформаційні освітні технології є невід’ємним складником освітнього процесу на всіх факультетах і кафедрах університету. При цьому наголос робиться насамперед на практичних роботах у сфері електронного навчання (е-навчання), в тому числі дистанційного навчання.  Оболонка Moodle використовується головним чином як експериментальна база для науково-методичної роботи та виконання корпоративних проектів у сфері е-навчання.

Серед інших важливих питань, що розглядалися на цьому засіданні, було затвердження рішення Комісії Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба з визнання іноземних документів про освіту, здобутих в іноземних навчальних закладах.

Попередній запис

Підтримка акції «Здай кров – врятуй життя» курсантами факультету ППО СВ

Наступний запис

День кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів