Вчена рада університетуНовини

Відбулося засідання Вченої ради університету

28 березня відбулося планове засідання Вченої ради Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

Основним питанням порядку денного було підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності в університеті за 2017 рік. У звітному році університет виконував 93 науково-дослідні роботи, науковими та науково-педагогічними працівниками університету було опубліковано 10 монографій, 4 підручники, 43 методичних посібників, 665 наукових статей у наукових фахових виданнях. Науковий потенціал університету продовжує залишатись на високому рівні, у 2017 році захищено 16 кандидатських та 1 докторська дисертація, 15 курсантів та студентів університету стали переможцями Всеукраїнського та регіонального конкурсу наукових робіт з п’яти галузей знань. У Всеукраїнському конкурсі “Кращий винахід року” три авторські колективи університету отримали призові місця в різних номінаціях. Володіючи значним доробком захищених результатів інтелектуальної діяльності, університет наполегливо формує наукову та інноваційну культуру як невід’ємну складову освітньої діяльності для розвитку творчих навичок як курсантів, так і науково-педагогічних працівників. За підсумками обговорення Вченою радою окреслені основні напрями наукової та науково-технічної діяльності на 2018 рік.

На засіданні було заслухано звіт начальника кафедри філософії щодо стану організації навчальної, методичної та науково-дослідної роботи на кафедрі. В доповіді начальника кафедри було розкрито вплив філософських знань на розвиток творчого і критичного мислення у майбутніх офіцерських кадрів, на формування цілісного уявлення про війну і мир, місце армії в забезпеченні національної та воєнної безпеки країни, на розвиток здатності самостійного аналізу соціальних і військових проблем, на формування лідерських і організаторських якостей, оволодіння сучасним стилем управління військами. Також було розглянуто проблемні питання та шляхи їх вирішення.

Вченою радою було ухвалено та рекомендовано до друку низку навчальних і навчально-методичних посібників для підвищення якості та ефективності підготовки та самостійної роботи курсантів (студентів) університету.

Попередній запис

Весняний наспів у творах видатних митців України

Наступний запис

Тактичне навчання – крок до майстерності