Шеврон ВКСС

Циклова комісія з конструкції та експлуатації радіоелектронного обладнання

Циклова комісія з конструкції та експлуатації радіоелектронного обладнання відповідає за здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” та освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” для Повітряних Сил Збройних Сил України, в галузі знань 17 “Електроніка та телекомунікації”, за спеціалізацією “Експлуатація радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів і авіаційних ракет ” спеціальності 173 “Авіоніка”,.

Освітній процес на цикловій комісії здійснюють викладачі вищої категорії, які мають багатий практичний досвід експлуатації радіоелектронного обладнання літальних апаратів у частинах Повітряних Сил Збройних Сил України.

Закріплення теоретичних знань та отримання навичок роботи на техніці здійснюється на практичних заняттях та під час експлуатаційної та аеродромної практики, які проводяться на навчально-тренувальному комплексі університету та на базі навчальної авіаційної бригади.

Отримання спеціальних навичок здійснюється під час стажування курсантів у військових частинах на посадах майбутніх фахівців.

Випускники Військового коледжу сержантського складу, які навчаються за спеціалізацією “ Експлуатація радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів і авіаційних ракет” спеціальності 173 “Авіоніка”,, отримують кваліфікацію  3115 “Авіаційний технік з радіоустаткування”, сержант середнього рівня, та призначаються на первинні посади техніків (старших механіків) обслуги обслуговування, техніків (старших механіків) груп регламенту та ремонту.

Дисципліни, що викладаються на цикловій комісії:

– Електротехнічні матеріали авіоніки

– Компонентна база радіоелектронних засобів

– Авіаційні електричні кола

– Теорія електрорадіотехнічних кіл та сигналів

– Радіоелектронні системи

– Пристрої НВЧ та антени

– Бортові системи радіозв’язку

– Бортові радіонавігаційні пристрої та системи

– Бортові радіолокаційні пристрої та системи

– Організація технічної експлуатації РЕО повітряних суден

– Авіаційні радіоелектронні комплекси та їх експлуатація

– Радіоелектронне обладнання ЛА

– Аеродромна практика

– Військове стажування.

Останні новини військового коледжу сержантського складу