Шеврон ВКСС

Циклова комісія з конструкції та експлуатації радіоелектронного обладнання

Циклова комісія з конструкції та експлуатації радіоелектронного обладнання відповідає за здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” для Повітряних Сил Збройних Сил України, в галузі знань 17 “Електроніка та телекомунікації”, за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка” спеціалізацією “Експлуатація радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів і авіаційних ракет”.

Дисципліни, що викладаються на цикловій комісії:

 • Компонентна база радіоелектронних засобів
 • Теорія електрорадіотехнічних кіл та сигналів
 • Аналогові  та цифрові електронні пристрої
 • Пристрої надвисоких частот та антени
 • Радіоелектронні системи
 • Бортові системи радіозв’язку
 • Бортові радіонавігаційні пристрої та системи
 • Бортові радіолокаційні пристрої та системи
 • Організація технічної експлуатації РЕО повітряних суден
 • Відновлення та технології військового ремонту РЕО повітряних суден
 • Авіаційні радіоелектронні комплекси та їх експлуатація
 • Експлуатаційна практика
 • Аеродромна практика
 • Ремонтна практика
 • Військове стажування

Циклова комісія є профілюючою (випускною) та здійснюють реалізацію освітньо-професійної програми, навчальних планів підготовки за спеціалізацією “Експлуатація радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів і авіаційних ракет”

Основою циклової комісії є висококваліфікований викладачі вищої категорії, які мають багатий практичний досвід експлуатації радіоелектронного обладнання літальних апаратів у частинах Повітряних Сил Збройних Сил України.

Закріплення теоретичних знань та отримання навичок роботи на техніці здійснюється на практичних заняттях та під час практик, які проводяться на навчально-тренувальному комплексі університету, на базі навчальної авіаційної бригади та в авіаційних частинах Повітряних Сил.

Отримання спеціальних навичок здійснюється під час стажування курсантів у військових частинах на посадах майбутніх фахівців.

Випускники Військового коледжу сержантського складу, які навчаються за спеціалізацією  “Експлуатація радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів і авіаційних ракет”, отримують кваліфікацію “Авіаційний технік з радіоустаткування, сержант середнього рівня”, та призначаються на первинні посади техніків (старших механіків) обслуг обслуговування, техніків (старших механіків) груп регламенту та ремонту.

Останні новини військового коледжу сержантського складу