Шеврон ВКСС

Циклова комісія з конструкції та експлуатації радіоелектронного обладнання

Циклова комісія з конструкції та експлуатації радіоелектронного обладнання відповідає за здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для Повітряних Сил Збройних Сил України, в галузі знань 17 «Електроніка та телекомунікації», за спеціальністю 172«Телекомунікації та радіотехніка», за спеціалізацією «Експлуатація радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів і авіаційних ракет».

Дисципліни, що викладаються на цикловій комісії:

 • Компонентна база радіоелектронних засобів;
 • Аналогові  та цифрові електронні пристрої;
 • Теорії кіл та сигналів;
 • Радіоавтоматика;
 • Радіоелектронні системи;
 • Електродинаміка та поширення радіохвиль;
 • Бортові системи радіозв’язку;
 • Бортові радіонавігаційні пристрої та системи;
 • Бортові радіолокаційні пристрої та системи;
 • Основи експлуатації РЕО повітряних суден ЗС України;
 • Відновлення та технології військового ремонту РЕО повітряних суден;
 • Авіаційні радіоелектронні комплекси, їх бойова ефективність.

Освітній процес на випускній цикловій комісії здійснюють викладачі вищої категорії, які мають багатий практичний досвід експлуатації радіоелектронного обладнання літальних апаратів у частинах Повітряних Сил Збройних Сил України.

Закріплення теоретичних знань та отримання навичок роботи на техніці здійснюється на практичних заняттях та під час аеродромної практики, які проводяться на навчально-тренувальному комплексі університету та на базі навчальної авіаційної бригади.

Отримання спеціальних навичок здійснюється під час стажування курсантів у військових частинах на посадах майбутніх фахівців.

Випускники Військового коледжу сержантського складу, які навчаються за спеціалізацією  «Експлуатація радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів і авіаційних ракет», отримують кваліфікацію «Авіаційний технік з радіоустаткування, сержант», та призначаються на первинні посади техніків (механіків) обслуг обслуговування, техніків (механіків) груп регламенту та ремонту.

Циклову комісію очолює

підполковник
(спеціаліст вищої категорії)

ГРИЗОДУБ
АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Циклові комісії коледжу

Довiдник абiтурiєнта

Шеврон ВКСС

Останні новини військового коледжу сержантського складу