Шеврон ВКСС

Циклова комісія з конструкції та експлуатації наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів

Циклова комісія з конструкції та експлуатації наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів відповідає за здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” для Повітряних Сил Збройних Сил України, в галузі знань 17 “Електроніка та телекомунікації, за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка”, за спеціалізацією “Експлуатація наземних засобів радіоелектронного та інформаційного забезпечення польотів авіації”.

Дисципліни, що викладаються на цикловій комісії:

 • Вступ до фаху;
 • Радіовимірювання;
 • Електронні та квантові прилади НВЧ;
 • Електродинаміка та поширення радіохвиль;
 • Генерування та формування сигналів;
 • Приймання та оброблення сигналів;
 • Основи телебачення;
 • Електрозабезпечення засобів радіотехнічного забезпечення;
 • Системи електрозв’язку;
 • Радіонавігаційні системи;
 • Радіолокаційні системи;
 • Організація технічної експлуатації засобів радіотехнічного забезпечення;
 • Організація радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації Повітряних Сил;
 • Бойове застосування засобів радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації;
 • Технічна експлуатація засобів радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації;
 • Полігонна практика;
 • Військове стажування.

Освітній процес на цикловій комісії здійснюють кандидат технічних наук та викладачі, спеціалісти вищої категорії, які мають великий практичний досвід експлуатації засобів зв’язку, радіотехнічного  забезпечення та інформаційного забезпечення польотів державної авіації у частинах Повітряних Сил Збройних Сил України.

Закріплення теоретичних знань та отримання навичок роботи на техніці здійснюється на практичних заняттях та під час полігонної практики, які проводяться на навчально-тренувальному комплексі університету та на базі навчальної авіаційної бригади.

Отримання спеціальних навичок здійснюється під час стажування курсантів у військових частинах на посадах майбутніх фахівців.

Випускники Військового коледжу сержантського складу, які навчаються за, за спеціалізацією “Експлуатація наземних засобів радіоелектронного та інформаційного забезпечення польотів авіації” отримують кваліфікацію“Радіотехнік”, та призначаються на первинні посади:

 • Технік – начальник зміни радіотехнічної системи ближньої навігації;
 • Технік – начальник зміни радіолокаційної системи посадки літаків;
 • Черговий зі зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів.

На цикловій комісії з конструкції та експлуатації наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів 20 лютого та 21 лютого було проведено комплексний екзамен. Під час здачі екзамену курсанти показали високі результати. Загальний середній бал склав – 4,22.

Циклову комісію очолює

підполковник
(спеціаліст вищої категорії)

СУБОТА
ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

Циклові комісії коледжу

Довiдник абiтурiєнта

Шеврон ВКСС

Останні новини військового коледжу сержантського складу