Шеврон ВКСС

Циклова комісія із загальноосвітніх та загальновійськових дисциплін

Циклова комісія із загальноосвітніх та загальновійськових дисциплін відповідає за здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” для Повітряних Сил Збройних Сил України, в галузях знань, за спеціальностями та зі спеціалізаціями:

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
27 “Транспорт” 272 “Авіаційний транспорт” Технічне обслуговування військових літаків, вертольотів та авіадвигунів
Авіаційне озброєння
17 “Електроніка та телекомунікації” 173 “Авіоніка” Експлуатація авіаційного обладнання літаків, вертольотів
172 “Телекомунікації та радіотехніка” Експлуатація радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів і авіаційних ракет
Експлуатація наземних засобів радіоелектронного та інформаційного забезпечення польотів авіації
Експлуатація систем і комплексів зенітного озброєння Сухопутних військ
10 “Природничі науки” 103 “Науки про землю” Метеорологічні спостереження у військах

Циклова комісія із загальноосвітніх та загальновійськових дисциплін здійснює підготовку курсантів із гуманітарних, соціально-економічних, математичних та загальновійськових дисциплін.

Навчальний процес на цикловій комісії здійснюють педагогічні працівники, спеціалісти вищої категорії, які мають багатий практичний досвід з навчання та виховання особового складу, роботи у військових колективах.

Дисципліни, що викладаються на цикловій комісії:

 • Українська мова за професійним спрямуванням.
 • Історія України та української культури.
 • Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика і естетика).
 • Основи  правознавства (у т.ч. військове законодавство).
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
 • Фізичне виховання.
 • Вища математика.
 • Фізика.
 • Сучасні інформаційні технології та їх використання в службовій діяльності.
 • Безпека військової діяльності.
 • Військова топографія.
 • Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів.
 • Статути збройних сил України та їх практичне застосування (у тому числі стройова підготовка).
 • Стрілецька зброя та вогнева підготовка.
 • Автомобільна техніка (у тому числі автомобільна підготовка).
 • Історія війн та воєнного мистецтва (у т.ч. історія українського війська).
 • Військова педагогіка, психологія (у т.ч. військове лідерство).
 • Хімія та паливно-мастильні матеріали.
 • Загальна тактика.
 • Основи військового управління (у т.ч. штабні процедури НАТО).
 • Інженерна підготовка.
 • Бойова система виживання воїнів (у т.ч. військово-медична підготовка).

Останні новини військового коледжу сержантського складу