Шеврон ВКСС

Циклова комісії з конструкції та експлуатації літаків та двигунів

Циклова комісії з конструкції та експлуатації літаків та двигунів відповідає за здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” та освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” для Повітряних Сил Збройних Сил України, в галузі знань 27 “Транспорт”, за спеціальністю 272 “Авіаційний транспорт”, зі спеціалізації “Технічне обслуговування військових літаків, вертольотів та авіадвигунів”. Освітній процес на випускній цикловій комісії здійснюють викладачі вищої категорії, які мають багатий практичний досвід експлуатації повітряних суден у частинах Повітряних Сил Збройних Сил України.

Закріплення теоретичних знань та отримання навичок роботи на техніці здійснюється на практичних заняттях та під час експлуатаційної практики, аеродромної практики які проводяться у військових частинах Збройних Сил України, на  навчально-тренувальному комплексі університету та на базі навчальної авіаційної бригади.

Отримання спеціальних навичок здійснюється під час стажування курсантів у військових частинах на посадах майбутніх фахівців.

Випускники Військового коледжу сержантського складу, які навчаються за спеціалізацією  Технічне обслуговування військових літаків, вертольотів та авіадвигунів” отримують кваліфікацію “ Технік (механік) авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден), сержант середнього рівня” та призначаються на первинні посади техніків (механіків) літаків (вертольотів), техніків (механіків) груп регламентних робіт.

На цикловій комісії з конструкції та експлуатації літаків та двигунів викладаються навчальні дисципліни:

 • Матеріалознавство та технологія обробки деталей.
 • Теорія механізмів та деталі машин.
 • Термодинаміка та теплопередача.
 • Основи аеродинаміки літальних апаратів.
 • Гідравліка і газова динаміка.
 • Опір матеріалів.
 • Конструкція авіаційної техніки.
 • Теорія авіаційних двигунів.
 • Експлуатація авіаційної техніки.
 • Ремонт авіаційної техніки.
 • Теоретична механіка.
 • Конструкція повітряних суден та авіаційних двигунів.
 • Конструкція та технічне обслуговування повітряних суден.
 • Конструкція та технічне обслуговування авіаційних двигунів повітряних суден.

Останні новини військового коледжу сержантського складу