Шеврон ВКСС

Циклова комісія з конструкції та експлуатації авіаційного озброєння

Циклова комісія з конструкції та експлуатації авіаційного озброєння відповідає за здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” та освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” для Повітряних Сил Збройних Сил України, в галузі знань 27 “Транспорт”, за спеціальністю 272 “Авіаційний транспорт”, за спеціалізацією “Авіаційне озброєння”.

Освітній процес на випускній цикловій комісії здійснюють викладачі вищої категорії, які мають багатий практичний досвід експлуатації авіаційного озброєння повітряних суден у частинах Повітряних Сил Збройних Сил України.

Закріплення теоретичних знань та отримання навичок роботи на техніці здійснюється на практичних заняттях та під час технологічної, заводської, аеродромної практики, які проводяться на навчально-тренувальному комплексі університету та на базі авіаційних частин Повітряних Сил Збройних Сил України.

Отримання спеціальних навичок здійснюється під час стажування курсантів у військових частинах на посадах майбутніх фахівців.

Випускники Військового коледжу сержантського складу, які навчаються за спеціалізацією  “Авіаційне озброєння”, отримують кваліфікацію “Технік-електрик, сержант”, а з 2020 року “Технік – електрик, сержант середнього рівня” та призначаються на посади техніків (старших механіків) обслуги обслуговування авіаційного озброєння, техніків (старших механіків) групи регламенту та ремонту авіаційного озброєння.

На цикловій комісії з конструкції та експлуатації авіаційного озброєння викладаються навчальні дисципліни:

 • Електричні машини.
 • Електричні та електронні системи АОз.
 • Обчислювальні машини та пристрої комплексу АОз.
 • Основи балістики авіаційних засобів ураження.
 • Авіаційні боєприпаси.
 • Авіаційна зброя та установки озброєння.
 • Авіаційні прицільні системи.
 • Системи контролю авіаційного озброєння.
 • Авіаційні керовані засоби ураження.
 • Системи керування авіаційним озброєнням.
 • Основи правил інженерно-авіаційного забезпечення Державної авіації України
 • Експлуатація та військовий ремонт авіаційного озброєння.

Останні новини військового коледжу сержантського складу