Шеврон ВКСС

Циклова комісія з конструкції та експлуатації авіаційного обладнання

Циклова комісія з конструкції та експлуатації авіаційного обладнання відповідає за здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “ молодший спеціаліст ” , для Повітряних Сил Збройних Сил України, в галузі знань 17 “ Електроніка та телекомунікації ” , за спеціальністю 173 “ Авіоніка ”, за спеціалізацією “ Експлуатація авіаційного обладнання літаків та вертольотів ”:

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
17 “ Електроніка та телекомунікації ” 173 “ Авіоніка ” Експлуатація авіаційного обладнання літаків та вертольотів.

Освітній процес на цикловій комісії здійснюють викладачі вищої категорії, які мають багатий практичний досвід експлуатації авіаційного обладнання літальних апаратів у частинах Повітряних Сил Збройних Сил України.

Закріплення теоретичних знань та отримання навичок роботи на техніці здійснюється на практичних заняттях та під час аеродромної практики, які проводяться на навчально-тренувальному комплексі університету та на базі навчальної авіаційної бригади.

Отримання спеціальних навичок здійснюється під час стажування курсантів у військових частинах на посадах майбутніх фахівців.

Випускники Військового коледжу сержантського складу, які навчаються за спеціальністю 173 “ Авіоніка ”, за спеціалізацією “ Експлуатація авіаційного обладнання літаків та вертольотів ”, отримують кваліфікацію “ Авіаційний технік з приладів та електроустаткування ”, та призначаються на первинні посади техніків (старших механіків) обслуги обслуговування, техніків (старших механіків) груп регламенту та ремонту.

Дисципліни, що викладаються на цикловій комісії:

 • Авіаційне обладнання ПС.
 • Електротехнічні матеріали авіоніки.
 • Основи стандартизації та метрологія(засоби вимірювання).
 • Електрифіковані системи керування і захисту силових установок.
 • Розвідувальні системи ПС.
 • Авіаційні електричні кола.
 • Електронні пристрої авіоніки.
 • Авіаційні прилади та висотне обладнання.
 • Сучасні інформаційні технології та їх використання в службовій діяльності
 • Електрообладнання ПС.
 • Основи експлуатації авіаційного обладнання повітряних суден.
 • Військовий ремонт та технічне обслуговування АО.
 • Монтажно – експерементальна практика.
 • Експлуатаційна практика.
 • Аеродромна практика.
 • Військове стажування.
 • Авіаційне обладнання бойового літака, його військовий ремонт та технічне обслуговування.

Останні новини військового коледжу сержантського складу