Шеврон ВКСС

Циклова комісія з конструкції та експлуатації авіаційного обладнання

Циклова комісія з конструкції та експлуатації авіаційного обладнання відповідає за здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “ молодший спеціаліст ” , для Повітряних Сил Збройних Сил України, в галузі знань 17 “ Електроніка та телекомунікації ” , за спеціальністю 173 “ Авіоніка ”, за спеціалізацією “ Експлуатація авіаційного обладнання літаків, вертольотів ”.

Освітній процес на цикловій комісії здійснюють викладачі вищої категорії, які мають багатий практичний досвід експлуатації авіаційного обладнання літальних апаратів у частинах Повітряних Сил Збройних Сил України.

Закріплення теоретичних знань та отримання навичок роботи на техніці здійснюється на практичних заняттях та під час аеродромної практики, які проводяться на навчально-тренувальному комплексі університету та на базі навчальної авіаційної бригади.

Отримання спеціальних навичок здійснюється під час стажування курсантів у військових частинах на посадах майбутніх фахівців.

Випускники Військового коледжу сержантського складу, які навчаються за спеціальністю 173 “ Авіоніка ”, за спеціалізацією “ Експлуатація авіаційного обладнання літаків, вертольотів ”, отримують кваліфікацію “ Авіаційний технік з приладів та електроустаткування ”, та призначаються на первинні посади техніків (старших механіків) обслуги обслуговування, техніків (старших механіків) груп регламенту та ремонту.

Циклову комісію очолює

підполковник
(спеціаліст вищої категорії)

МАЦ
ВАДИМ МИКОЛАЙОВИЧ

Циклові комісії коледжу

Довiдник абiтурiєнта

Шеврон ВКСС

Останні новини військового коледжу сержантського складу