Шеврон ВКСС

Циклова комісія з конструкції та експлуатації авіаційного обладнання

Циклова комісія з конструкції та експлуатації авіаційного обладнання відповідає за здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” та освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” для Повітряних Сил Збройних Сил України, в галузі знань 17 “Електроніка та телекомунікації”, за спеціалізацією “Експлуатація авіаційного обладнання військових літаків та вертольотів” спеціальності 173 “Авіоніка”.

Освітній процес на цикловій комісії здійснюють викладачі вищої категорії, які мають багатий практичний досвід експлуатації авіаційного обладнання повітряних суден у частинах Повітряних Сил Збройних Сил України.

Закріплення теоретичних знань та отримання навичок роботи на техніці здійснюється на практичних заняттях та під час експлуатаційної та аеродромної практики, які проводяться на навчально-тренувальному комплексі університету та на базі навчальної авіаційної бригади.

Отримання спеціальних навичок здійснюється під час стажування курсантів у військових частинах на посадах майбутніх фахівців.

Випускники Військового коледжу сержантського складу, які навчаються за спеціальністю 173 “Авіоніка”, за спеціалізацією “Експлуатація авіаційного обладнання військових літаків та вертольотів”, отримують кваліфікацію 3115 Авіаційний технік з приладів та електроустаткування, сержант середнього рівня, та призначаються на первинні посади техніків (старших механіків) обслуги обслуговування, техніків (старших механіків) груп регламенту та ремонту.

Дисципліни, що викладаються на цикловій комісії:

 • Сучасні інформаційні технології та їх використання в службовій діяльності.
 • Інформаційні технології в вбудованих системах.
 • Авіаційне обладнання ПС.
 • Основи стандартизації і метрологія.
 • Електрифіковані системи керування і захисту силових установок.
 • Розвідувальні системи ПС.
 • Електронні пристрої авіоніки.
 • Аналогові та цифрові електронні пристрої.
 • Авіаційні прилади та висотне обладнання .
 • Електрообладнання ПС.
 • Основи експлуатації авіаційного обладнання повітряних суден
 • Системи автоматичного керування ЛА
 • Військовий ремонт та технічне обслуговування АО.
 • Монтажно-експериментальна практика.
 • Аеродромна практика.
 • Військове стажування.
 • Авіаційне обладнання бойового літака, його військовий ремонт та технічне обслуговування.

Останні новини військового коледжу сержантського складу