Шеврон ВКСС

Циклова комісія метеорологічних спостережень

Циклова комісія метеорологічних спостережень відповідає за здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для Повітряних Сил Збройних Сил України, в галузі знань 10 «Природничі науки», за спеціальністю 103 «Науки про землю», за спеціалізацією «Метеорологічні спостереження у військах».

Освітній процес на випускній цикловій комісії здійснюють викладачі вищої категорії, які мають багатий практичний досвід метеорологічних спостережень.

Закріплення теоретичних знань та отримання навичок роботи на техніці здійснюється на практичних заняттях та під час експлуатаційної практики, практики за фахом які проводяться у військових частинах Збройних Сил України, на базі навчальної авіаційної бригади.

Отримання спеціальних навичок здійснюється під час стажування курсантів у військових частинах на посадах майбутніх фахівців.

Випускники Військового коледжу сержантського складу, які навчаються за спеціалізацією “ Метеорологічні спостереження у військах” отримують кваліфікацію “ Молодший спеціаліст з метеорологічних та гідрологічних спостережень, сержант середнього рівня” та призначаються на посади командир метеорологічного взводу-начальник комплексу, головний сержант метеорологічної батареї, начальник станції, командир відділення метеорологічного взводу.

Дисципліни, що викладаються на цикловій комісії:

 • Вступ до спеціальності.
 • Геофізика.
 • Кліматологія.
 • Аерологія.
 • Синоптична метеорологія.
 • Астрономія.
 • Фізика атмосфери.
 • Фізична гідрологія.
 • Технічні засоби гідрометеорологічної служби.
 • Методи дистанційного зондування навколишнього середовища.
 • Військова метеорологія.
 • Засоби підготовки та управління вогнем артилерії.
 • Основи тактики ракетних військ та артилерії.

Останні новини військового коледжу сержантського складу