Новини

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба впевнено крокує в європейський освітній простір

Впродовж останніх років Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба впевнено крокує вперед та досягає нових висот!
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складено консолідований рейтинг вищих навчальних закладів України 2019 року.
У якості вихідних даних для складання консолідованого рейтингу вищих навчальних закладів України використані найбільш авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги навчальних закладів України: “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Бал ЗНО на контракт”, кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих навчальних закладів. Отриманий узагальнений рейтинг підсумовує рейтингові місця вишів за версією “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Бал ЗНО на контракт”.
Приємно констатувати, що Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба серед флагманів вітчизняної освіти і науки. За підсумками освітньої діяльності нашого колективу в 2018-19 навчальному році університет піднявся у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України на 27 позицій та займає 49 місце серед 240 кращих вишів України. Також, відповідно, зросли показники університету в академічному рейтингу, що складається Центром міжнародних проектів «Євроосвіта» та аналізує науково-педагогічний потенціал, якість навчання та міжнародне визнання вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації – «Топ-200 Україна 2019» (з 22 на 19) та в міжнародній наукометричній базі SciVerse Scopus, що демонструє цитованість статей вишу у визнаних міжнародних виданнях (з 74 на 68).
Без перебільшення можна сказати, що отримані результати свідчать про вірність стратегічному курсу взятого командою начальника вишу генерал-майора Олександра Турінського та направленого на активне впровадження інноваційних підходів у навчальний процес і наукову роботу, налагодження співпраці з зарубіжними партнерами, світовим науковим співтовариством, нарощуючи свою участь в освітніх і наукових програмах.
Позитивна динаміка росту рейтингових показників також є підтвердженням результатів наполегливої та системної роботи у галузі військової освіти, що проводиться у Збройних Силах України з питань удосконалення освітнього процесу, системи навчання та виховання патріотів-захисників держави, впровадження європейських стандартів, стандартів НАТО в системі військової освіти.

Колектив університету ще раз впевнено довів свою згуртованість та налаштованість на якісне забезпечення освітнього процесу, виховання нової генерації патріотів своєї держави та надійних захисників її територіальної цілісності та недоторканості.

Вітаємо університетську спільноту з цим заслуженим визнанням та бажаємо й надалі займати тільки передові місця!

Попередній запис

Дебет, кредит та баланс

Наступний запис

Повітряна навігація та бойове управління авіацією