Кафедра психології та педагогіки

Кафедра психології та педагогіки є базовим структурним підрозділом університету і входить до складу загально-університетських кафедр, проводить навчально-виховну та методичну діяльність, науково-дослідну і військово-наукову роботу із ад‘юнктами, слухачами, курсантами та студентами.

Кафедра здійснює

 • професійну підготовку курсантів за спеціальністю: виховна та соціально-психологічна робота у підрозділах повітряних сил
 • викладання навчальних дисциплін: психологія, педагогіка, соціологія, педагогіка і психологія вищої військової школи та правознавство, для ад’юнктів, слухачів, курсантів та студентів університету
 • перепідготовку науково-педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
 • психологічну підготовку курсантів-випускників та військовослужбовців призваних за мобілізацією до майбутньої професійної діяльності
 • консультативно-тренінгову роботу з військовослужбовцями учасниками АТО щодо надання допомоги у вирішенні юридичних питань та психологічних проблем

Місце кафедри у підготовці спеціалістів

Кафедра забезпечує оволодіння знаннями:

 • основ психології та педагогіки, соціології, конфліктології, військового навчання та виховання, правознавства, основ військового законодавства;
 • сутності та змісту процесів, що відбуваються у житті суспільства, Збройних Сил, військових колективів та у життєдіяльності конкретної особистості;
 • методології та методики військово-патріотичного, військово-соціального та військово-правового виховання військовослужбовців – захисників Батьківщини.

Кафедра забезпечує формування навиків і вмінь:

 • військово-патріотичного, військово-професійного та військово-правового виховання військовослужбовців;
 • проведення морально-психологічного забезпечення, інформаційно-пропагандистського забезпечення, культурно-виховної, просвітницької роботи, військово-соціальної роботи;
 • самостійної роботи з різними джерелами інформації в галузі гуманітарного знання;
 • поведінки в різних сферах військової діяльності та життєдіяльності суспільства.

Кафедра сприяє залученню:

 • до сучасних надбань вітчизняної та світової наукової думки в системі психологічного, педагогічного, соціологічного та правового знання;
 • до національно-патріотичних та загальнолюдських цінностей, системи ціннісних орієнтацій військовослужбовців і Збройних Сил України.

Кафедра забезпечує формування:

 • лідерських якостей майбутніх офіцерів;
 • психологічної готовності випускників до професійної діяльності;
 • морально-ділових та психологічних якостей особистості сучасного військового керівника;
 • потреби у самовихованні та самоосвіті, критичному самоаналізі результатів своєї діяльності;
 • педагогічної культури.

Навчальні дисципліни кафедри психології та педагогіки:

 1. Військова психологія (у т.ч. конфліктологія)
 2. Військова педагогіка
 3. Соціологія
 4. Правознавство (у т.ч. основи міжнародного гуманітарного права)
 5. Військове навчання та виховання

Підготовка курсантів окремих спеціальностей:

 • Загальна психологія
 • Соціальна психологія
 • Практична психологія
 • Клінічна психологія
 • Прикладна психологія військової діяльності
 • Психологія лідерства
 • Психологія управління
 • Психологія діяльності в особливих умовах
 • Основи психологічного консультування та корекції
 • Морально-психологічне забезпечення військової діяльності
 • Організація і проведення військово-соціологічних, соціально-психологічних та психологічних досліджень у Збройних Силах України
 • Педагогіка
 • Педагогіка та психологія вищої військової школи
 • Військова девіантологія
 • Військова соціологія
 • Конфліктологія
 • Психологічна підготовка
 • Організація соціально-правового забезпечення
 • Патентознавство та авторське право
 • Технічні засоби навчання та виховання
 • Теорія і методика виховної та соціально-психологічної роботи
 • Організація захисту особового складу від негативного інформаційно-психологічного впливу

Останні новини кафедри психології та педагогіки