Історія розвитку кафедри психології та педагогіки

Колектив кафедри, 1993 р.
Історія кафедри нерозривно пов’язана з реформою Збройних Сил України. У 1993 році створюється один з провідних вищих військових навчальних закладів України Харківський військовий університет, у складі якого утворюються кафедра психології та педагогіки.
Кандидат історичних наук, доцент полковник Беседін О.М.

Кандидат історичних
наук, доцент

полковник
Беседін О.М.

Кандидат психологічних наук, професор полковник Ліпатов І. І.

Кандидат психологічних
наук, професор

полковник
Ліпатов І. І.

Кандидат психологічних наук, доцент полковник Кислий В.Д.

Кандидат психологічних
наук, доцент

полковник
Кислий В.Д.

Формування кафедри було доручено кандидату історичних наук, доценту полковнику Олександру Миколайовичу Беседіну. Базою педагогічного колективу створеної кафедри стала кафедра «Політичної історії та виховної роботи» Харківського вищого військового командно-інженерного училища ракетних військ імені М.І. Крилова. До складу кафедри психології та педагогіки також увійшли науково-педагогічні працівники кафедр суспільних наук Військової інженерної радіотехнічної академії імені Л.О. Говорова та Харківського вищого військового авіаційного училища радіоелектроніки.

В цей час на кафедрі створюються курси підвищення кваліфікації викладачів та посадових осіб з організації навчального процесу і ад’юнктів університету, які діють і по теперішній час. За різні роки, навчання на курсах пройшли викладачі як свого ВВНЗ, так і викладачі навчальних закладів силових структур Харківського гарнізону.

У 1998 році начальником кафедри був призначений кандидат психологічних наук доцент, полковник І.І. Ліпатов, який до початку своєї педагогічної діяльності проходив службу на різних посадах, пов’язаних з вихованням особового складу, з багаторічним несенням бойового чергування, на всіх рівнях до дивізії включно.

За його участю на кафедрі розпочато підготовку науковців у очній ад’юнктурі Харківського військового університету за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах.

У 2004 році відбувся наступний етап реформування військової освіти. Об’єднуються 2 вищі військові навчальні заклади: Харківський військовий університет і Харківський інститут Повітряних Сил. На кафедру психології та педагогіки прибувають викладачі з кафедри суспільних наук інституту.

У 2005 році керівництвом університету і виду Збройних Сил України на посаду начальника кафедри психології та педагогіки був призначений кандидат психологічних наук, доцент підполковник В.Д. Кислий. У період його керівництва кафедра виступає ініціатором ряду ініціативних науково-дослідних робіт.

З 2007 року командуванням Збройних Сил України перед кафедрою поставлене завдання організації курсів підвищення кваліфікації ротної ланки. На сьогодні кафедра здійснила підготовку понад 600 осіб велика частина яких проходила службу на посадах офіцерів-вихователів.

Сучасний етап розвитку кафедри пов’язаний з приходом у 2008 році на посаду начальника кафедри кандидата психологічних наук, доцента підполковника Ю.М.  Широбокова. Його діяльність на посаді начальника кафедри характеризується подальшим нарощуванням надбань кафедри. Так, з 2012 року кафедра зробила перший набір курсантів та розпочала їх підготовку за спеціальністю «Виховна та соціально-психологічна робота у підрозділах Повітряних Сил». І з кожним роком ця спеціальність стає більш популярною серед абітурієнтів. З 2013 року на кафедрі починають діяти курси підвищення кваліфікації  з питань протидії корупції у Збройних Силах України.

З початком антитерористичної операції на сході України, у 2014 році, викладачі кафедри в числі перших відправилися в зону АТО, виконувати бойові завдання в позаштатних групах психологічного забезпечення (на посадах психологів та юристконсультів) та в підрозділах цивільно-військового співробітництва.

Використовуючи досвід набутий в зоні АТО науково-педагогічні працівники кафедри ведуть роботу з:

  • психологічної підготовки військовослужбовців призваних за мобілізацією на базі університету та полігоні м. Чугуїв;
  • психологічного консультування поранених в шпиталі;
  • психологічної допомоги військовослужбовцям звільненим з полону та родичам загиблих військовослужбовців.

Підготовка наукових кадрів:

  • Підготовлено професорів – 3
  • Підготовлено доцентів – 12
  • Підготовлено докторів наук – 2
  • Підготовлено кандидатів наук – 14
  • Підготовлено старших наукових співробітників – 1

Педагогічний потенціал кафедри

Всього Психологічних наук Педагогічних наук Соціологічних наук Юридичних наук Технічних наук
Доктори наук 1  1
Кандидати наук 8 4 1 2  1
Професори 3  1  1  1
Доценти 3  2  1
Старші наукові співробітники 1  1

Останні новини кафедри психології та педагогіки