Наукова діяльність кафедри психології та педагогіки

Кафедра психології та педагогіки
Наукова діяльність – важливий аспект роботи кафедри. Наукові інтереси науково-педагогічних працівників кафедри представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень із військової психології, педагогіки, правознавства, соціології, комунікативних технологій, конфліктології тощо.

Основні зусилля з наукової діяльності зосереджені на проведенні наукових досліджень з питань:

  • вирішення соціально-гуманітарних проблем військовослужбовців Збройних Сил України, що негативно впливають на рівень національної безпеки України і боєздатність Збройних Сил;
  • розвиту системи військової освіти, підвищення якості підготовки військових фахівців;
  • посилення військово-патріотичного виховання майбутніх офіцерів Збройних Сил України;
  • вдосконалення морально-психологічних якостей військовослужбовців Повітряних Сил Збройних Сил України;
  • профілактики девіантної поведінки військовослужбовців;
  • протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на особовий склад військ (сил) та органи військового управління.
  • 31 травня – 1 червня 2018 року на базі кафедри відбулася ІІ науково-практична конференція «Сучасна війна: гуманітарний аспект».
Інформаційна агресія РФ проти України
Кафедра психології та педагогіки

Науково-педагогічні працівники та курсанти кафедри беруть активну участь у наукових та науково-практичних регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях.

За останні 5 років було оприлюднено понад 165 доповідей на наукових з’їздах та конференціях.

Останні новини кафедри психології та педагогіки