Наукова діяльність кафедри психології та педагогіки

Кафедра психології та педагогіки

Підготовка підручників і навчальних посібників

Підготовлено  і видано 2 підручника для вищих навчальних закладів під грифом МОН України
Підготовлено  і видано 2 підручника для ВВНЗ України під грифом МО України
Підготовлено  і видано 19 навчальних посібників для ВВНЗ України під грифом МО України
Підготовлено  і видано 14 навчальних посібників.

За досвідом АТО підготовлено пам’ятки:

 • По роботі з горем та втратою;
 • По наданню першої психологічної допомоги (рівний-рівному);
 • З психологічної підготовки для військовослужбовців, які приймають участь в АТО.

Проведення науково-дослідних робіт

За останні роки виконано 8 науково-дослідних робіт (на замовлення Генерального штабу ЗСУ – 2, Командувача Повітряних Сил – 1)

 • Формування особистісної готовності військового фахівця в період навчання у вищих військових навчальних закладах МО України. (“Готовність”) – 2011 рік.
 • Перелік критеріїв оцінювання службової діяльності військовослужбовців ЗС України., Методика визначення та обґрунтування критеріїв оцінювання службової діяльності військовослужбовців ЗС України ( “Процес”) – 2011 рік.
 • Перелік критеріїв оцінювання службової діяльності військовослужбовців ЗС України. Програмне забезпечення методик відбору військовослужбовців що проходять військову службу за контрактом ( “Психологічна готовність”) – 2011 рік.
 • Методичні рекомендації щодо вдосконалення професійно-психологічного відбору і підготовки кандидатів для участі у миротворчих операціях ( “Прогнозування”) – 2011 рік.
 • Формування особистісної готовності військового фахівця у період навчання у ВВНЗ МО України. (“ Система”) – 2013 рік.
 • Формування особистісної готовності військового фахівця у період навчання у ВВНЗ МО України. (“Резерв”) – 2014 рік.
 • Історія військової освіти в Україні (1991-2012 рр.). (“Історія”) – 2015 рік.
 • Система особистих якостей, які визначають ефективність управлінської діяльності військового керівника та шляхи їх удосконалення”. (“Система”) – 2015 рік.

Останні новини кафедри психології та педагогіки