Навчальна робота кафедри психології та педагогіки

Навчальна робота кафедри
Навчальна робота кафедри психології та педагогіки спрямована на реалізацію принципів інтеграції та гуманізації змісту соціогуманітарних дисциплін, розв’язання проблеми індивідуалізації навчання та впровадження особистісно-орієнтованого підходу в освіті.

На кафедрі викладається понад 40 навчальних дисциплін, зокрема для курсантів всіх спеціальностей – «Військова педагогіка та психологія», «Правознавство», «Політологія та соціологія», «Морально-психологічне забезпечення підготовки та застосування ЗС України». Особлива увага зосереджена на підвищенні якості освітньої діяльності кафедри.

З метою забезпечення ефективної роботи викладачів суміжних дисциплін, координації їх діяльності, систематичної інформаційно-аналітичної взаємодії, підвищення професійної майстерності, активізації творчого потенціалу на кафедрі створено дві предметно-методичні комісії – «Психології та педагогіки» і «Соціології і права». У складі кафедри – 1 доктор соціологічних наук, 8 кандидатів наук (психологічних, педагогічних, юридичних, філософських), мають вчене звання «професор» – 2, «доцент» – 5, «старший науковий співробітник» – 1.

У 2017 році проведено ліцензування підготовки курсантів за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)».

У 2018 році проведено акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 254 «Забезпечення військ (сил)».

Основні зусилля науково-педагогічних працівників кафедри зосереджені на:

  • дослідженні теорії і практики морально-психологічного забезпечення діяльності підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України;
  • визначенні основних форм і методів роботи в системі інформаційно-пропагандистського забезпечення;
  • розробці методологічних і методичних основ виховної роботи, дослідженні проблем військової педагогіки, психології, конфліктології, девіантології, військового права;
  • удосконаленні напрямків психологічного забезпечення бойового чергування, бойової підготовки, бойового застосування підрозділів Повітряних Сил Збройних Сил України.

У 2014-2018 рр. науково-педагогічними працівниками кафедри видано понад 20 навчально-методичних праць із питань морально-психологічного забезпечення, формування лідерських якостей в офіцерів та сержантського складу, соціально-правової роботи у військах.

Останні новини кафедри психології та педагогіки