НовиниНовини наукової діяльності

Завершення Тринадцятої наукової конференції курсантів та студентів

24-25 травня відбулась Тринадцята наукова конференція курсантів та студентів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, яка щороку стає визначною подією у житті навчального закладу.

На пленарному засіданні та засіданнях 10 секцій та 21 підсекції конференції, які працювали на факультетах та кафедрах університету, було представлено 548 наукових доповідей.

У роботі конференції прийняли участь більше 600 курсантів і студентів, 420 наукових і науково-педагогічних працівників факультетів, кафедр та наукового центру Повітряних Сил університету, з них – 45 докторів наук та 312 кандидатів наук.

На конференції були обговорені наукові напрямки удосконалення елементів озброєння і військової техніки, шляхи отримання  курсантами та студентами університету практичних навичок при модернізації навчально-матеріальної бази кафедр університету, створення стендів, тренажерів, програмних комплексів тощо. Були запропоновані конкретні шляхи активізації міжнародної діяльності наукових товариств курсантів і студентів, розробки перспективних інноваційних проектів.

При підведенні підсумків проведення конференції кращі доповідачі були заохочені командуванням університету та отримали почесні грамоти.

Бажаємо курсантам і студентам університету активніше залучатися до роботи в наукових гуртках, плідної роботи та творчого натхнення!

Попередній запис

Вітаємо переможця конкурсу на здобуття іменних стипендій Харківської облдержадміністрації в галузі науки у 2017 році

Наступний запис

Творча зустріч з Ніною Супруненко в університеті