Державно-адміністративне управління

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Інформаційна безпека держави

Інформаційна безпека регіону: проблема, концепція та шляхи ії реалізації

Богуш, В. М.

Інформаційна безпека держави [Текст] / В. М. Богуш, О. К. Юдін. – Київ : МК-Пресс, 2005. – 432 с. : іл. – Бібліогр.: с. 427-432 (85 назв).

Пєвцов, Г. В.

Інформаційна безпека регіону: проблема, концепція та шляхи ії реалізації [Текст] : монографія / Г. В. Пєвцов, О. М. Черкасов. – Харків : Константа, 2008. – 135 с. : іл. – Бібліогр.: с. 121-133 (225 назв). – Дод. А – К.

Аеронавігаційне забезпечення польотів авіації. Ч. 1. Правила роботи зі збірниками аеронавігаційної інформації

Виклики політики безпеки: історія та сучасність

Аеронавігаційне забезпечення польотів авіації. Ч. 1. Правила роботи зі збірниками аеронавігаційної інформації [Текст] : навч. посіб. / [В. В. Афанасьєв, В. С. Федюк, О. І. Колодяжний, О. К. Шейгас] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 73 с. : іл. – Бібліогр.: с. 73 (7 назв). – Дод. А-Ж.

Виклики політики безпеки: історія та сучасність [Текст] : зб. тез доп. Міжнар. наук. конф., 18-19 жовт. 2018 р. / Нац. акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного ; Жешувський ун-т (Респ. Польща). – Львів : НАСВ, 2018. – 195 с.

Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення

Інформаційне забезпечення діяльності осіб, що приймають рішення в автоматизованих системах управління повітряним рухом

Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] : зб. тез доп. Третьої Всеукр. курсант.-студент. наук.-практ. конф.,24 листоп. 2017 р. / Військ. акад. (м.Одеса) ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького(м.Хмельницький) ; Ін-т інформ. та соц. технологій Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова ; Одес. нац. економ. ун-т. – Одеса, [2017]. – 327 c.

Інформаційне забезпечення діяльності осіб, що приймають рішення в автоматизованих системах управління повітряним рухом [Текст] : монографія / [І. О. Борозенець, О. М. Дмітрієв, В. С. Мажаров [та ін.]. – Кропивницький, 2019. – 148 с.

Останні новини бібліотеки університету