Інформаційні технології

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Інформатика та інформаційні технології

Engineering and computer graphics. Pt. 1. Descriptive geometry

Інформатика та інформаційні технології [Текст] : підручник / [М. А. Павленко, С. І. Хмелевський, О. В. Петров [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 235 с. : іл., табл.

Kovtonyuk, I.

Engineering and computer graphics. Pt. 1. Descriptive geometry [Текст] : lecture notes / I. Kovtonyuk, O. Sivik ; Min. of defence of Ukraine, Ivan Kozhedub Kharkiv Nat. Univ. of Air Force. – Kharkiv : ХНУПС, 2020. – 55 p. : fig. – p. 55 (8 назв). – Прим.: Інженерна та комп’ютерна графіка. Ч. 1. Нарисна геометрія : конспект лекцій / І. Ковтонюк, О. Сівік. Харків, 2020 (англ. мовою).

Інформаційні технології в автоматизованих та інформаційних системах

Комп’ютерні інформаційні системи та технології. Ч. 2

Інформаційні технології в автоматизованих та інформаційних системах [Текст] : підручник / [Ю. В. Стасєв, В. В. Бараннік, К. С. Васюта, Ю. М. Рябуха] ; за заг. ред. Ю. В. Стасєва ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 348 с.

Комп’ютерні інформаційні системи та технології. Ч. 2 [Текст] : навч. посіб. / [А. О. Смірнов, П. Г. Берднік, О. В. Петров [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 141 с.

Компьютер, ноутбук, планшет, смартфон для всех

Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor

Зелинский, С. Э.

Компьютер, ноутбук, планшет, смартфон для всех [Текст] : самоучитель в вопросах и ответах / С. Э. Зелинский, А. Н. Андрейченко. – Харьков : Клуб семейного досуга, 2016. – 478 с. : ил., табл.

Большаков, В.

Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor [Текст] : учеб. пособие / В. Большаков, А. Бочков. – СПб : Питер, 2013. – 300 с. : ил., табл. – (Учебный курс). – Библиогр.: с. 300.

Інженерна та комп’ютерна графіка. Ч. 1

Комп’ютерні мережі: адресація та поділ

Інженерна та комп’ютерна графіка. Ч. 1 [Текст] : навч. посіб. / [Ю. С. Долгий, М. А. Павленко, М. І. Литвиненко [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 173 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 78 (7 назв).

Комп’ютерні мережі: адресація та поділ [Текст] : робочий зошит / [М. А. Павленко, С. І. Хмелевський, О. В. Шаповалов [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 82 с.

Математичне моделювання радiотехнiчних систем

Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor

Математичне моделювання радiотехнiчних систем [Текст] : навч. посіб. / [П. Ю. Костенко, С. А. Макаров, О. В. Шаповалов [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 276 с. : іл., табл.

Большаков, В.

Основы 3D-моделирования. Изучаем работу в AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor [Текст] : учеб. пособие / В. Большаков, А. Бочков. – СПб : Питер, 2013. – 300 с. : ил., табл. – (Учебный курс). – Библиогр.: с. 300.

Архітектура обчислювального комплексу та систем повітряного судна. Ч. 1

Архітектура обчислювального комплексу та систем повітряного судна. Ч. 1 [Текст] / [О. І. Тимочко, С. М. Неділько, О. М. Дмітрієв [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Тимочка ; М-во освіти та науки України, Льотна акад. нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2019. – 275 с.

Останні новини бібліотеки університету