Мовознавство

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

English for foreign students

English for foreign students [Текст] : практи кум з англ. мови для студентів-іноземців 1 кур су (англ. форма навчання) / П. В. Краснопьо ров ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 66 с.

Англійська мова. Практикум до робочого зошиту “Engineering”

Англійська мова. Практикум до робочого зошиту ” Command and Control”

Англійська мова. Практикум до робочого зошиту “Engineering” [Текст] / [Г. Гончаров, Ю. Данілова, С. Кобяков та ін.] ; під ред. О.Савченко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун. Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 227 с. – Текст англ., укр.

Англійська мова. Практикум до робочого зошиту ” Command and Control” [Текст] / Т. О. Брик, Н. В. Ворона, Г. В. Гончаров [та ін.] ; під ред. О. О. Савченко; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 208 с.

English. Усі вправи з граматики англійської мови

Англійська мова. Військово-технічний аспект за спеціальністю “Управління діями підрозділів військ Протиповітряної оборони Сухопутних військ”

Безкоровайна, О. Л.

English. Усі вправи з граматики англійської мови [Текст] : [посібник] / [О. Л. Безкоровайна, М. П. Васильєва, Т. А. Щебликіна]. – [Харків] : Торсінг, [2016]. – 320 c.

Величко, В. А.

Англійська мова. Військово-технічний аспект за спеціальністю “Управління діями підрозділів військ Протиповітряної оборони Сухопутних військ” [Текст] : практикум / В. А. Величко, І. І. Романченко, А. П. Савицька ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 99 с.

Англійська мова. Військово-технічний аспект за спеціальностями факультету “Зенітно-ракетних військ”

Англійська мова. Військово-технічний аспект за спеціальністю “Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і техніки Повітряних сил”

Дерека, І. В.

Англійська мова. Військово-технічний аспект за спеціальностями факультету “Зенітно-ракетних військ” [Текст] : практикум / І. В. Дерека, К. Л. Колосова, О. В. Кондра ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 99 с.

Зеленська, О. М.

Англійська мова. Військово-технічний аспект за спеціальністю “Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і техніки Повітряних сил” [Текст] : практикум / О. М. Зеленська, Ж. В. Петрушенко, І. В. Шутенко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 115 с.

Самоучитель английского языка

Український правопис. Практикум

Петрова, А. В.

Самоучитель английского языка [Текст] / А. В. Петрова. – М. : ІNI Ltd, 1994. – 431 с. : ил., табл. – Прил.

Шевелєва, Л. А.

Український правопис. Практикум [Текст] : [навч. посіб.] / Л. А. Шевелєва, О. О. Дудка ; за ред. А. О. Свашенко. – Харків : Світ дитинства, 1998. – 223 с.

Українська мова за професійним спрямуванням

Українська мова за професійним спрямуванням. Ч. 1

Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч. посіб. / [Т. О. Чернишова, Н. А. Кудрявцева, Р. І. Рубльова [та ін.] ; за ред. Т. О. Чернишової та Н. А. Кудрявцевої ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 307 с. : табл.

Українська мова за професійним спрямуванням. Ч. 1 [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Т. О. Чернишова, Н. А. Кудрявцева, А. О. Мироненко [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХУПС, 2015. – 107 с.

Українська мова за професійним спрямуванням. Ч. 2

Career Paths. Air Force

Українська мова за професійним спрямуванням. Ч. 2 [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Т. О. Чернишова, Н. А. Кудрявцева, А. О. Мироненко [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 101 с.

Career Paths. Air Force [Текст] / Gregory L. Gross, Jeff Zeter. – Express Publishing, [2017?]. – 103 p. : il.

Career Paths. Command & Control

English. Step by step

Career Paths. Command & Control [Текст] / John Taylor, Jeff Zeter. – Express Publishing, [2017?]. – 96 p. : il.

English. Step by step [Текст] : підручник / В. Г. Дмитриєнко, О. Т. Лозова, О. В. Неклеса [et al.] ; [Нац. акад. сухопутних військ]. – Львів : НАВС, 2017. – 230 с.

English for Aviation

Professional English in Use Engineering

English for Aviation [Текст] : for Pilots and Air Traffic Controllers / Sue Ellis & Terence Gerighty. – Oxford : Oxford University Press, cop. 2008. – 95 p. + 2 CD-ROM. – (Express series). – App.

Professional English in Use Engineering [Текст] : Technical English for Professionals / Mark Ibbotson. – Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2009. – 144 p. – App.

The internationalisation of Ukrainian universities:the English language dimension

Bolitho, Rod

The internationalisation of Ukrainian universities:the English language dimension [Текст] = Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови: Проект “Англійська мова для університетів” : english for Universities Project / R. Bolitho, R. West ; British Council, Ukraine. – [Київ : “Вид-во ” Сталь”, 2017]. – 130 с. : табл. – Дод. – Бібілогр.: с. 103-104.

Болайто, Род

Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі англійської мови [Текст] : Проект “Англійська мова для університетів / Р. Болайто, Р. Вест ; Брит. Рада в Україні. – [Київ : “Вид-во ” Сталь”, 2017]. – 150 с. : табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 117-118.

Останні новини бібліотеки університету