Квітень – Червень 2017

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Приладове обладнання та електронна автоматика літальних апаратів

Бюлетень війсково-технічної інформації 2016 рік

Приладове обладнання та електронна автоматика літальних апаратів

Антілікаторов, В. А.
Приладове обладнання та електронна автоматика літальних апаратів [Текст] : навч. посіб. / В. А. Антілікаторов, М. М. Петренко, А. В. Статигін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. –
171 с. : іл. – Бібліогр.: с. 168 (10 назв).

Бюлетень війсково-технічної інформації 2016 рік

Бюлетень війсково-технічної інформації 2016 рік. Вип. 13 [Текст] : наук.-інформ. вид. /
М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, група військ.-техн. інформації ; [уклад.
Ю. В. Черник, О. С. Івахів]. – Львів, 2017. – 144 с.

Генералы

Збірник наукових праць

Генералы том 3

Генералы. [Т. 3] [Текст] / [сост.:
А. А. Бондаренко, С. С. Кушнарев ; под. ред.
В. И. Голика, А. В. Мелякова,
С. И. Посохова]. – Харьков, 2017. – 454 с. : ил. – (Харьковский биографический словарь). – Прил. – Библиогр.: с. 446
(20 назв.).

Збірник наукових праць

Збірник наукових праць. Вип. № 1 [Текст] /
М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2017. – 136 с. : іл., табл

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил

Енциклопедія Сучасної України. Т. 8

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил


Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 1 (50)
[Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба ; [гол. ред. К. С. Васюта]. – Харків : ХНУПС, 2017. – 193 с. : іл., табл.

Енциклопедія Сучасної України.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 8. Дл – Дя [Текст] / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2008. – 715 с. : іл., табл., схеми. – Дод.: А – Ґ.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 9.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 10.

Енциклопедія Сучасної України.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 9.
Е- Ж [Текст] / НАН України, Наук. т-во ім.
Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2010. – 711 с. : іл., табл., схеми.

Енциклопедія Сучасної України.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 10.
З – Зор [Текст] / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2010. – 711с. : іл., табл., схеми.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 11.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 12.

Енциклопедія Сучасної України.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 11. Зор – Как [Текст] / НАН України, Наук. т-во ім.
Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2011. – 710 с. : іл., табл., схеми.

Енциклопедія Сучасної України.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 12. Кал – Киї [Текст] / НАН України, Наук. т-во ім.
Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2012. – 711с. : іл., табл., схема.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 13.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 14.

Енциклопедія Сучасної України.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 13. Киї – Кок [Текст] / НАН України, Наук. т-во ім.
Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2013. – 711 с. : іл., схеми, карти.

Енциклопедія Сучасної України.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 14. Кол – Кос [Текст] / НАН України, Наук. т-во ім.
Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2014. – 767 с. : іл., карти.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 15.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 16.

Енциклопедія Сучасної України.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 15. Кот – Куз [Текст] / НАН України, Наук. т-во ім.
Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2015. – 711 с. : іл., карти.

Енциклопедія Сучасної України.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 16. Куз – Лев [Текст] / НАН України, Наук. т-во ім.
Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2016. – 711 с. : іл., карти.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 17.

Ідеологічна робота у Збройних Силах України

Енциклопедія Сучасної України.

Енциклопедія Сучасної України. Т. 17. Лег – Лощ [Текст] / НАН України, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – Київ, 2016. – 711 с. : іл., табл., карти.

Ідеологічна робота у Збройних Силах України

Ідеологічна робота у Збройних Силах України [Текст] : [навч.-метод. посіб.] /
[Н. А. Агаєв, А. О. Афанасьєв, О. В. Данілєвська та ін.] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2017. – 104 с. : діагр., табл. – Бібліогр.: с. 100-104 (54 назви).

Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері

Служу Родине

Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері

Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері [Текст] : монографія /
Г. В. Пєвцов, А. М. Гордієнко, С. В. Залкін [та ін.] – Харків : Рожко С. Г. [вид.], 2017. –
276 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 265-275
(119 назв).

Служу Родине

Кожедуб, И. Н.
Служу Родине [Текст] / И. Н. Кожедуб. – М. : Яуза : Эксмо, 2009.- 349, [16] с. : ил. – (Величайшие советские асы : Неизвестный Кожедуб).

Курс наземної і льотної підготовки курсантів на бойовому літаку

Льотна експлуатація вертольота Ми-8МТ

Курс наземної і льотної підготовки курсантів на бойовому літаку

Курс наземної і льотної підготовки курсантів на бойовому літаку (КНЛП БЛ-2017) [Текст] : введ. в дію наказом командувача Повітряних Сил Збройних Сил України від 26 квіт. 2017 р. № 40 / М-во оборони України, Повітряні Сили Збройних Сил України. – Харків, 2017. – 242 с., [1] л. схем : табл.

Льотна експлуатація вертольота Ми-8МТ

Льотна експлуатація вертольота Ми-8МТ. Ч. 2. Виконання польотів [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. К. Антонов, О. В. Тимошенко, А. В. Марков та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 178 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178 (7 назв).

Наказ Міністерства оборони України

Наказ Міністерства оборони України

Наказ Міністерства оборони України

Наказ Міністерства оборони України
№ 100 від 23.02.2016 р. «Правила штурманського забезпечення польотів державної авіації України» [Текст]. – [Київ, 2016]. – 104 с.

Наказ Міністерства оборони України

Наказ Міністерства оборони України
№ 390 від 29.07.2016 р. «Про затвердження Норм забезпечення столово-кухонним посудом, обладнанням, інвентарем та мийними засобами Збройних Сил України на мирний час» [Текст] / М-во оборони України. – Київ, 2016. – 82, 21 с..

Наказ Міністерства оборони України

Наказ Міністерства оборони України

Наказ Міністерства оборони України

Наказ Міністерства оборони України
№ 478 від 15.09.2016 р. «Про затвердження Правил орнітологічного забезпечення польотів державної авіації України» [Текст] /
М-во оборони України. – Київ, 2016. – [148] с. окр. паг. – Дод

Наказ Міністерства оборони України

Наказ Міністерства оборони України
№ 700 від 09.12.2015 «Про затвердження Правил польотів державної авіації в повітряному просторі України» [Текст]. – Київ, [2015]. – 64 с. – Дод.

Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО

Основи експлуатації повітряних суден

Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО

Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО [Текст] : навч. посіб. / [В. Б. Кононов, О. В. Водолажко, О. В. Коваль та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 285 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 280-285 (74 назви).

Основи експлуатації повітряних суден

Основи експлуатації повітряних суден [Текст] : навч. посіб. / О. О. Фененко, О. М. Трошін, Г. П. Сігайло, В. М. Стадниченко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. –
215 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-212 (16 назв).

Основи телебачення

Психологічна робота з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення

Основи телебачення

Основи телебачення [Текст] : лаб. практикум / [О. В. Очкуренко, К. В. Садовий, О. М. Дзігора та ін] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 68 с. : іл. – Бібліогр.: с. 65 (5 назв).

Психологічна робота з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення

Психологічна робота з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення [Текст] : метод. посіб. /
[О. М. Кокун, Н. А. Агаєв, І. О. Пішко та ін.] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2017. – 282 с. – Дод. – Бібліогр.: с. 120-122
(30 назв).

Системи обробки інформації

Системи обробки інформації

Системи обробки інформації

Системи обробки інформації. Вип. 2 (148) [Текст] : зб. наук. праць / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. О. І. Тимочко]. – Харків : ХНУПС, 2017. – 255 с. – Раз на кв.

Системи обробки інформації

Системи обробки інформації. Вип. 3 (149) [Текст] : зб. наук. праць / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. О. І. Тимочко]. – Харків : ХНУПС, 2017. – 183 с. – Раз на кв.

Тенденції розвитку аерокосмічних засобів спостереження

Фортифікація та маскування

Тенденції розвитку аерокосмічних засобів спостереження

Тенденції розвитку аерокосмічних засобів спостереження [Текст] : навч. посіб. /
[А. М. Алімпієв, Б. М. Іващук, Д. В. Карлов та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 131 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 126-131 (80 назв).

Фортифікація та маскування

Фортифікація та маскування. Ч. 1. Фортифікаційне обладнання та маскування
позицій і районів розташування військ (сил ) в антитерористичній операції [Текст] : навч. посіб. / [С. І. Дяков, А. А. Колос, Ф. А. Верстівський [та ін.] ; Нац. акад. сухопутних військ]. – Львів : НАСВ, 2016. – 145 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 134-136 (28 назв).

Останні новини бібліотеки ХНУПС