Липень – Вересень 2019 року

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Архітектура обчислювального комплексу та систем повітряного судна. Ч. 1

Українське козацтво. Золоті сторінки історії

Архітектура обчислювального комплексу та систем повітряного судна. Ч. 1 [Текст] / [О. І. Тимочко, С. М. Неділько, О. М. Дмітрієв та ін. ; за заг. ред. О. І. Тимочка ; М-во освіти та науки України, Льотна акад. нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький, 2019. – 275 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275 (16 назв). Бачинська, О. А.
Українське козацтво. Золоті сторінки історії [Текст] / О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб, В. О. Щербак. – Кристал Бук, 2015. – 399 с. : іл. – Дод. – Бібліогр.: с. 393-398.

Історія козацтва після зруйнування Запорозької Січі (1775-1905)

Безпілотна авіація у військовій справі

Бачинська, О. А.
Історія козацтва після зруйнування Запорозької Січі (1775-1905) [Текст] / О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб. – Київ : Арій, 2016. – 464 с. : іл. – Дод. – Бібліогр.: с. 459-461 (40 назв).
Безпілотна авіація у військовій справі [Текст] : [монографія] / [С. П. Мосов, М. В. Погорецький, С. М. Салій та ін. ; за ред. С. П. Мосова]. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 322 с. – На тит. арк.: Історичні аспекти створення. Класифікації, функції, завдання. Фактори впливу. Досвід бойового застосування. Протидія. Сучасний стан. Перспективи розвитку. – Дод. – Глосарій: с. 291-297. – Бібліогр.: с. 298-322 (288 назви).

Програна битва виграної війни. Битва під Берестечком 1651 року

Холодний Яр

Брехуненко, В.
Програна битва виграної війни. Битва під Берестечком 1651 року [Текст] / В. Бре хуненко ; [худож. С. Шаменков]. – Київ : Темпора, 2013. – 115 с., [12] арк. іл. – (MILITARIA UCRAINICA).
Горліс-Горський, Ю.
Холодний Яр [Текст] / Ю. Горліс-Гор -ський ; [упоряд., передм. і наук. комент.
С. Луніна]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 399 с. : іл.

Україна: від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи. 1578-1616

Як жив український народ. Кратка історія України

Горобець, В. М.
Україна: від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи. 1578-1616 [Текст] / В. М. Горобець. – Київ : Кріон, 2010. – 191 с. : іл. – Бібліогр.: с.187 (30 назв).
Грушевський, М. С.
Як жив український народ. Кратка історія України [Текст] / М. С. Грушевський. – Київ, 2019. – 135 с.

Гетьманська Україна 1676-1764

Україна: у складі двох імперій (остання чверть ХVIII – перша половина ХІХ ст.)

Гуржій, О. І.
Гетьманська Україна 1676-1764 [Текст] / О. І. Гуржій, Т. В. Чухліб. – Київ : Арій, 2016. – 320 с. : іл. – (Таємниці історії). – Бібліогр.: с. 311-316.
Донік, О.
Україна: у складі двох імперій (остання чверть ХVIII – перша половина ХІХ ст.) [Текст] / О. Донік. – Київ : Кріон, 2011. – 247 с. : іл. – Бібліогр.: с. 244-245 (83 назви).

Дослідження часових характеристик елементарних ланок

Дослідження якості функціонування систем автоматичного керування в уста-леному режимі при детермінованих вхі-дних діяннях

Дослідження часових характеристик елементарних ланок [Текст] : метод. рек. до лаб. роботи / [І. І. Сачук, С. В. Бонда -ренко, С. А. Бортновський та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 27 с. : іл., табл. – Дод. А, Б. – Бібліогр.: с. 27 (3 назви). Дослідження якості функціонування систем автоматичного керування в уста-леному режимі при детермінованих вхі-дних діяннях [Текст] : метод. рек. до лаб. роботи / [І. І. Сачук, С. В. Бонда-ренко, С. А. Бортновський та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 37 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 37 (4 назви).

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 1 (59)

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім.
І. Черняховського. № 1 (65)

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 1 (59) [Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. К. С. Васюта]. – Харків : ХНУПС, 2019. – 117 с. : іл., табл. – Щокв. – Засн. у квіт. 2005 р. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім.
І. Черняховського. № 1 (65) [Текст] / Центр воєнно-стратег. дослідж. Нац. ун-ту оборони України ім. І. Черняховського. – [Київ : НУОУ], 2019. – 138 с. : іл., табл. – Створ. у 1997 р.

Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. Ч. 1. 7-24 серпня 2014 року

Війна, якої не було. Хроніка Іловаської трагедії. Ч. 2. 25-31 серпня 2014 року

Зіненко, Р.
Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії. Ч. 1. 7-24 серпня 2014 року [Текст] / Р. Зіненко. – Харків : Фоліо, 2019. – 446 с.
Зіненко, Р.
Війна, якої не було. Хроніка Іловаської трагедії. Ч. 2. 25-31 серпня 2014 року [Текст] / Р. Зіненко. – Харків : Фоліо, 2019. – 476 с.

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 2 (60)

Прорив у швидкості читання. Книжка за день – це реальність

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 2 (60) [Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. К. С. Васюта]. – Харків : ХНУПС, 2019. – 165 с. : іл., табл. – Щокв. – Засн. у квіт.
2005 р.
Камп, П.
Прорив у швидкості читання. Книжка за день – це реальність [Текст] / П. Камп ; пер. з англ. В. Глінка. – Київ : Наш формат, 2018. – 336 с. : іл. – Парал. назва англ.

Психологічна стійкість воїна

Організація електропостачання військ у мирний час та в особливих умовах. Ч. 2

Комар, Зоран
Психологічна стійкість воїна [Текст] : підруч. для військ. психологів / З. Комар. – Київ, 2017. – 184 с.
Кононов, Б. Т.
Організація електропостачання військ у мирний час та в особливих умовах. Ч. 2 [Текст] : навч. посіб. / Б. Т. Кононов, Г. І. Лагутін ; М-во оборони України, ,Харів.нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 131 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 127-129 (38 назв).

Радіоелектронне обладнання вертольота Ми-2 (МСБ)

Педагогічні технології та методи навчання у схемах і таблицях

Красноруцький, А. О.
Радіоелектронне обладнання вертольота Ми-2 (МСБ) [Текст] : навч. посіб. / А. О. Красноруцький, А. В. Педько, А. О. Красноруцький ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 235 с. : іл., табл. – Дод. 1-17. – Бібліогр.: с. 234-235 (25 назв).
Кротюк, В. А.
Педагогічні технології та методи навчання у схемах і таблицях [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. А. Кротюк, Н. Б. Щокіна, К. О. Яндола ; М-во оборони
України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 118 с.

Крути. Збірка у пам’ять героїв Крут

Методичні рекомендації для науковопедагогічних працівників щодо проведення практичних занять вночі

Крути. Збірка у пам’ять героїв Крут [Текст] / Упор. Зінкевич О.,Зінкевич Н. – 2-е вид. – Київ : Смолоскип, 2017. –
419 с. : фот. – Бібліогр.: с. 377-405.
Методичні рекомендації для науковопедагогічних працівників щодо проведення практичних занять вночі [Текст] / [О. О. Сокол, В. О. Лєбєдєв, О. В. Симоненко, О. В. Чечуй] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 59 с. : іл. – Дод.: табл. – Бібліогр.: с. 57 ( 8 назв).

Савур-Могила. Військові щоденники

Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України

Музика, М. І.
Савур-Могила. Військові щоденники [Текст] / М. І. Музика, А. М. Пальваль, П. Г. Потєхін. – Харків : Фоліо, 2017. – 316 с. : фот.
Народження країни. Від краю до держави. Назва, символіка, територія і кордони України [Текст]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 350 с., [8] арк. цв. іл. : іл., табл. – (Історія без цензури). – Бібліогр.: с. 347-348.

Основи автоматичного керування

Основи бойового забезпечення військ. Кн. 2

Основи автоматичного керування [Текст] : метод. рек. щодо викон. розрахунково-граф. робіт / [С. М. Ковалев-ський, В. А. Таршин, А. О. Ковальчук та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 113 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 113 (5 назв). Основи бойового забезпечення військ. Кн. 2 [Текст] : навч. посіб. / [С. В. Гуз-ченко, Г. Б. Гишко, Р. Ю. Кушпета та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 231 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231 (16 назв).

Основи теорії та практики наукових досліджень

Особливості дій особового складу підрозділів зв’язку, РТЗ, А та ІС вночі

Основи теорії та практики наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / [Ю. В. Стасєв, В. В. Бараннік, Ю. М. Рябуха, В. Є. Курілко] ; за заг. ред. Ю. В. Стасє-ва ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 195 с. : іл., табл. – Дод. А-М. – Бібілогр.: с. 167 (8 назв). Особливості дій особового складу підрозділів зв’язку, РТЗ, А та ІС вночі [Текст] : довід. посіб. курсанта / [О. В. Чечуй, Д. С. Комін, В. І. Василишин та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 87 с. : іл. – Дод. А-Г. – Бібліогр.: с. 87 (12 назв).

Карпатська Січ: військове формування Карпатської України

Підготовка офіцерів запасу. Первинна військово-професійна підготовка

Пагіря, О.
Карпатська Січ: військове формування Карпатської України [Текст] / О. Пагі-ря. – Київ : Темпора, 2010. – 151 с. – (MILITARIA UCRAINICA).
Підготовка офіцерів запасу. Первинна військово-професійна підготовка [Текст] : навч.-метод. посіб. / [С. В. Ворошилов, В. О. Прокоф’єв, П. О. Борзенко та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 239 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239 (15 назв.).

Українська мова – мова вільних людей

Попередження та профілактика трав-матизму на заняттях з фізичної підготов- ки і спорту

Піддубний, С.
Українська мова – мова вільних людей [Текст] / С. Піддубний. – [Київ] : Стебляк, 2019. – 206 с.
Попередження та профілактика трав-матизму на заняттях з фізичної підготов- ки і спорту [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. М. Кирпенко, Б. П. Смірнов, А. В. Яцун та ін. ; М-во оборони Украї -ни, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 35 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 34 (9 назв).

Про Дмитра Павличка

Проект “Україна”. Повстання Війська Запорозького 1630 року

Про Дмитра Павличка [Текст] : зб. статей / [упоряд. і ред. Д. Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – 1038 с. Проект “Україна”. Повстання Війська Запорозького 1630 року [Текст] : док. і матеріали / уклав Т. Ковалець. – Харків : Фоліо, 2017. – 349 с. – Імен. покажч.: с. 319-333. – Географ. покажч.: с. 334-343. – Бібліогр.: с. 344-349.

Україна в імперську добу (ХІХ- початок ХХ століття)

Русь “Після Русі”. Між короною і булавою. Українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького

Реєнт, О.
Україна в імперську добу (ХІХ- початок ХХ століття) [Текст] : [монографія] / О. Реєнт. – Київ : Арій, [2016]. –
319 с. – (Таємниці історії).
Русь “Після Русі”. Між короною і булавою. Українські землі від королівства Русі до Війська Запорозького [Текст] / [В. М. Горобець, М. М. Волощук, А. Г. Плахонін та ін. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 351, [16] с. : іл., карти.

Системи обробки інформації. Вип. 2 (157)

На варті булави. Надвірні війська українських гетьманів середини XVII-другої половини XVIII ст.

Системи обробки інформації. Вип. 2 (157) [Текст] : зб. наук. праць / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. О. І. Тимочко]. – Харків : ХНУПС, 2019. – 161 с. : іл., табл. – Раз на кв. Сокирко, О.
На варті булави. Надвірні війська українських гетьманів середини XVII-другої половини XVIII ст. [Текст] / О. Сокирко ; худож. С. Шаменков. – Київ : Темпора, 2018. – 184 с., [14] арк. Іл. – (MILITARIA UCRAINICA).

100 важливих подій історії України

100 Key Events in Ukrainian History

Сорока, Ю. В.
100 важливих подій історії України [Текст] / Ю. В. Сорока. – Харків : Фоліо, 2019. – 205 с. : Іл. – (Справжня історія).
Soroka, Yu.
100 Key Events in Ukrainian History [Текст] / Yu. Soroka ; transl. G. Krapivnyk. – Kharkiv : Folio, 2019. – 205 p. : il. – (True History Series). – Див. також вид. на укр. мові: Сорока Ю. В. 100 важливих подій історії України. Харків, 2019.

Стратегічні пріоритети

Герої Українського неба

Стратегічні пріоритети [Текст] : наук. аналіт. щокв. зб. /Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [гол. ред. Р. М. Павленко]. – [Київ], 2019. – №1(49). – 136 с. – Бібліогр. в кінці ст. Тинченко, Я.
Герої Українського неба [Текст] : Пілоти Визвольної війни 1917–1920 рр. / Я. Тинченко ; [худож. Т. Штик]. – Київ : Темпора, 2010. – 192 с., [2] арк. Іл

1919. Дієва армія УНР, листопад 1918 – листопад 1919 р.

Фізика. Збірник задач. Ч. 2. Коливання і хвилі. Оптика. Атомна та ядерна фізика

Тинченко, Я. Ю.
1919. Дієва армія УНР, листопад 1918 – листопад 1919 р. [Текст] / Я. Ю. Тин -ченко ; худож. Б. Піргач. – Київ : Темпо-ра, 2017. – 163 с., [8] арк. іл. : іл. – (MILITARIA UCRAINICA). – Бібліогр.: с. 158-163.
Фізика. Збірник задач. Ч. 2. Коливання і хвилі. Оптика. Атомна та ядерна фізика [Текст] / [С. Є. Кальний, О. О. Копилов, Г. О. Моісеєва, С. Г. Солнишкова] ;
М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 39 с., [1] л. : іл. – Дод. – Бібліогр.: с.38 (9 назв).

Зроблено в Україні

Жінка війни

Харук, А.
Зроблено в Україні [Текст] / А. Харук ; [худож.-оформ. М. С. Мендор]. – Харків : Фоліо, 2019. – 266 с. : іл
Шила, А.
Жінка війни [Текст] / А. Шила. – Харків : Фоліо, 2018. – 316 с.

Останні новини бібліотеки університету