Січень – Березень 2017 року

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

АВИАКОН

АД 242

АВИАКОН

АВИАКОН. Годы созидания [Текст] : к 80-летию предприятия /
[В. В. Гедз, Л. А. Мельник ; под. ред.
А. Н. Енина ; Конотоп. авиаремонт. з-д «АВИАКОН»]. – Киев : АэроХобби, 2011. – 175 с. : ил.

nadhodzhennya-sichen-berezen-2017-biblioteka-hnups_002

АД 242. Історія мужності, братерства і самопожертви [Текст] : Аеропорт Донецьк / [уклад. Ірина Штогрін] ; фот. С. Лойка. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 350 с.

Аеронавтичне багатоборство

Вертольотоводіння. Ч. 1.

Аеронавтичне багатоборство

Аеронавтичне багатоборство [Текст] : навч.-метод. посіб. /
[В. М. Кирпенко, М. В. Корчагін, О. К. Одінаєв та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 166 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-166 (53 назви). – Дод.

Вертольотоводіння. Ч. 1.

Вертольотоводіння. Ч. 1. Контроль та виправлення шляху [Текст] : навч. посіб. / [С. В. Федюк, В. В. Афанасьєв, В. Г. Чернов та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац.
ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 199 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 197 (6 назв). – Дод.

Характер и судьба

Відродження українського війська: сучасність та історична ретроспектива

Характер и судьба

Виноградова, Т.
Характер и судьба [Текст] /
Т. Виноградова. – Харьков : Аргумент Принт, 2015. – 351 с.

Відродження українського війська: сучасність та історична ретроспектива

Відродження українського війська: сучасність та історична ретроспектива [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф., 1-2 груд. 2016 р. / Нац. ун-т оборони України
ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – 161 с. : іл., табл.

Військовий стандарт 01.204.004. Вид. 1.

Військовий стандарт на загальні технічні вимоги 01.211.002 (Видання 1)

Військовий стандарт 01.204.004. Вид. 1.

Військовий стандарт 01.204.004. Вид. 1. Інженерно-авіаційне забезпечення. Дослідна експлуатація компонентів та обладнання повітряних суден. Порядок проведення [Текст] /
М-во оборони України, [Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба]. – Харків : ХНУПС, [2016]. – 23 с.

Військовий стандарт на загальні технічні вимоги 01.211.002 (Видання 1)

Військовий стандарт на загальні технічні вимоги 01.211.002
(Видання 1). Привідні аеродромні радіостанції. Загальні технічні вимоги [Текст] : ВСТ ЗТВ 01.211.002-2016 (01) / М-во оборони України. – Харків : ХНУПС, [2017]. – 25 с.

Військові статути Збройних Сил України

Військово-технічний збірник. № 15

Військові статути Збройних Сил України

Військові статути Збройних Сил України [Текст] : зб. офіц. текстів законів. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 352 с.

Військово-технічний збірник. № 15

Військово-технічний збірник. № 15 [Текст] / М-во оборони України, [Нац. акад. сухопут. військ ім.
П. Сагайдачного]. – Львів : НАСВ, 2016. – 89 с. : іл., табл.

Все войны ХХ века

Психодіагностика

Все войны ХХ века

Все войны ХХ века. Карты. Вооружение. Тактика [Текст] : пер. с англ. – [Харьков : Фактор, 2015]. –
135 с. – (Большой иллюстрированный атлас).

Психодіагностика

Галян, І. М.
Психодіагностика [Текст] : навч. посіб. / І. М. Галян. – Київ : Академвидав, 2011. – 463 с. – (Альма-матер)

Господарський кодекс України

Знаменитые люди планеты

Господарський кодекс України

Господарський кодекс України [Текст] : із змінами та допов. станом на 03 січ. 2014 р. – Київ : Правова єдність, 2014. – 159 с.

Знаменитые люди планеты

Грета, Ю.
Знаменитые люди планеты [Текст] / Ю. Грета. – Харьков : Аргумент Принт, 2013. – 351 с. – (Изменившие мир).

История Украины

Дослідження можливих напрямків удосконалення системи технічного обслуговування транспортних засобів при переводі їх на експлуатацію за технічним станом

История Украины

Губарев, В. К.
История Украины [Текст] : универс. ил. справ. / В. К. Губарев. – Донецк : БАО, 2010. – 574 с.

Дослідження можливих напрямків удосконалення системи технічного обслуговування транспортних засобів при переводі їх на експлуатацію за технічним станом

Дослідження можливих напрямків удосконалення системи технічного обслуговування транспортних засобів при переводі їх на експлуатацію за технічним станом [Текст] : робочі матеріали НДР : шифр «Наполегливість» / М-во оборони України, Вінниц. нац. техн. ун-т ; наук. кер. А. П. Поляков ; відп. викон.
М. Ю. Миронюк. – Вінниця, 2016. – 96 арк. : іл., табл. – Бібліогр.: арк. 92-96
(49 назв).

Загальновійськові статути Збройних Сил України

Закон Божий

Загальновійськові статути Збройних Сил України

Загальновійськові статути Збройних Сил України [Текст] : станом на 3 лют. 2017 р. : відп. офіц. тексту. – Харків : Право, 2017. – 413 с.

Закон Божий

Закон Божий [Текст] : для семьи и школы / [в излож. прот. Серафима Слободского]. – Киев : Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, 2012. – 751 с. : ил.

Аерофотограмметрія

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності

Аерофотограмметрія

Зарубін, А. М.
Аерофотограмметрія [Текст] : курс лекцій / А. М. Зарубін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 130 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130 (8 назв).

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 17 лист. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ. – Львів : НАСВ, 2016. – 116 с.

Збірник наукових праць. Вип. № 1

Збірник наукових праць. Вип. 13.

Збірник наукових праць. Вип. № 1

Збірник наукових праць. Вип. № 1 [Текст] / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ, 2016. – 120 с. : іл., табл. – Текст: укр., англ.

Збірник наукових праць. Вип. 13.

Збірник наукових праць. Вип. 13. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем [Текст] / М-во оборони України, Житом. військ. ін-т ім. С. П. Корольова. – Житомир : ЖВІ, 2016. – 151 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 2 (28)

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 4 (49)

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 2

Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України. Вип. 2 (28) [Текст] / Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2016. – 83 с. – Вих. двічі на рік. – Засн. у 2003 р.

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 4 (49)

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. Вип. 4 (49) [Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Силім. І. Кожедуба ; [гол. ред.
К. С. Васюта]. – Харків : ХНУПС, 2016. – 183 с. : іл., табл.

Загадки истории

Етнологія для народу

Загадки истории

Згурская, М. П.
Загадки истории. Отцы-основатели [Текст] / М. П. Згурская. – Харьков : Фолио, 2016. – 377 с. (Загадки истории).

Етнологія для народу

Ігнатенко, І.
Етнологія для народу [Текст] / І. Ігнатенко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 319 с. : іл. – Бібліогр.: с. 305-318 (103 назви).

Індивідуальне фізичне тренування

История философии

Індивідуальне фізичне тренування

Індивідуальне фізичне тренування. Атлетична підготовка [Текст] : навч.-метод. посіб. з навч. дисципліни «Фіз. виховання, спец. фіз. підгот. та спорт» / [В. М. Кирпенко, О. А. Ткачук, М. В. Яровий та ін. ;
М-во оборони України , Харків.нац.
ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 61 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 61 (9 назв).

История философии

История философии [Текст] : учебник / [В. И. Волович. Н. И. Горлач,
Г. Т. Головченко и др.] ; под общ. ред. Н. И. Горлача, В. Г. Кремень, В. К. Рыбалко. – Харьков : Консум, 2002. – 751 с. – (Учебник для высшей школы)

Історія українського війська

Історія української культури

Історія українського війська

Історія українського війська [Текст] / [М. Відейко, А. Галушка, В. Лободаєв та ін.] – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 414 с. : іл.

Історія української культури

Історія української культури [Текст] : підручник / В. О. Лозовий ,
Л. В. Анучина , О. В. Бурлука [та ін.] ; за заг. ред. В. О. Лозового ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого”. – Харків : Право, 2013. – 367 с. – Розшир. імен. покажч.: с. 309-364.

Критика практичного розуму

Каталог фонду алгоритмів і програм

Критика практичного розуму

Кант, І.
Критика практичного розуму [Текст] : пер. з нім., прим. та післямова І. Бурковського ; [наук. ред.
А. Єрмоленко] / І. Кант. – Київ : Юніверс, 2004. – 238 с.

Каталог фонду алгоритмів і програм

Каталог фонду алгоритмів і програм (інформаційний бюлетень) [Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил
ім. І. Кожедуба, Центр імітац. моделювання. – Харків : ХНУПС, 2016. – 152 с. : іл.

Будова й експлуатація автомобілів

Комплексування систем навігації

Будова й експлуатація автомобілів

Кисликов, В. Ф.
Будова й експлуатація автомобілів [Текст] : підручник / В. Ф. Кисликов, В. В. Лущик. – 7-ме вид. – Київ : Либідь, 2013. – 399 с. : іл.

Комплексування систем навігації

Комплексування систем навігації [Текст] : навч. посіб. / [П. Ю. Костенко, С. А. Макаров, І. В. Тітов, О. В. Шаповалов] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 194 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191 (12 назв).

Карта життя

1000 интересных и занимательных фактов обо всем на свете

Карта життя

Коркішко, А. С.
Карта життя. Роздуми про військову службу [Текст] / А. С. Коркішко. – Київ : Воєнна розвідка, 2016. – 563 с., [32] арк. іл. : іл. – (Воєнні мемуари).

1000 интересных и занимательных фактов обо всем на свете

Лапшина, Л.
1000 интересных и занимательных фактов обо всем на свете [Текст] / Л. Лапшина. – Харьков : Виват, 2016. – 221 с. – (Полезная книга).

Організація та проведення військового стажування

Четверта республіка

м

Логінов, В. В.
Організація та проведення військового стажування [Текст] : метод. вказівки / В. В. Логінов, В. В. Парфило ; за заг. ред. В. В. Логінова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 83 с. – Бібліогр.: с. 79-81 (21 назва). – Дод.

Четверта республіка

Ложкін, Б.
Четверта республіка [Текст] : Чому Європі потрібна Україна, а Україні – Європа / Б. Ложкін ; за участю В. Федоріна. – 2-ге вид. – Харків : Фоліо, 2016. – 247 с.
То же. – Харків : Фоліо, 2016. – 251 с. – Текст: рос.
То же. – – Київ : Новий друк, 2016. – 243 с. – Текст: англ.
То же. – – Київ : Новий друк, 2016. – 267 с. – Текст: нім.

Аеропорт

Энциклопедия огнестрельного оружия от 1914 г. до наших дней

Аеропорт

Лойко, С.
Аеропорт [Текст] : роман / С. Лойко. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2016. – 344 с.

Энциклопедия огнестрельного оружия от 1914 г. до наших дней

Макнаб, Крис.
Энциклопедия огнестрельного оружия от 1914 г. до наших дней [Текст] : более 300 видов : пистолеты, автоматы, пулеметы, винтовки / К. Макнаб ; [пер. з англ. В. Скоробогатова]. – Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 159 с. : ил. – Глоссарий: с. 157. – Предм.-имен. указ.: с. 158-159.

Математические основы эргономических исследований

Я вижу вас насквозь. Научитесь читать человека как книгу

Математические основы эргономических исследований

Математические основы эргономических исследований [Текст] : монография / [П. Г. Бердник, Г. А. Кучук, Н. Г. Кучук и др.]; М-во образования и науки Украины, Кировогр. летная акад. Нац. авиац.
ун-та. – Кропивницкий : КЛА НАУ, 2016. – 248 с. : ил., табл.

Я вижу вас насквозь. Научитесь читать человека как книгу

Мессинжер, Ж.
Я вижу вас насквозь. Научитесь читать человека как книгу [Текст] / Ж. Мессинжер, К. Мессинжер ; [пер. с фр. О. Бугайцовой]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. – 510 с.

Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України

Наказ Міністерства оборони України № 343 від 05.07.2016 “Про затвердження Правил інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України”

Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України

Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України [Текст] : наук.-метод. посіб. / [А. М. Алімпієв, І. В. Толок, М. І. Литвиненко та ін. ; за заг. ред.
І. В. Толока ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 243 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241-243 (44 назв). – Дод.

Наказ Міністерства оборони України № 343 від 05.07.2016 "Про затвердження Правил інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України"

Наказ Міністерства оборони України № 343 від 05.07.2016 “Про затвердження Правил інженерно-авіаційного забезпечення державної авіації України” [Текст] / М-во оборони України. – Київ, 2016. – 590 с.

Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО

Новий російсько-український політехнічний словник

Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО

Неоголошена війна. Невідомі факти і хроніки АТО [Текст] /
[О. Каліновська, О. Криштопа, Є. Назаренко та ін.] – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 510 с.

Новий російсько-український політехнічний словник

Новий російсько-український політехнічний словник. 100 000 термінів і термінів-словосполучень [Текст] = Новый русско-украинский политехнический словарь. 100 000 терминов и терминов-словосочетаний / [уклад. М. Зубков]. – Харків : Гриф, 2005. – 951 с. – Дод.

Новый Завет

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 1 (139) 2016 р.

Новый Завет

Новый Завет. Апостол [Текст]. – Киев : Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра : Феникс, 2006. – 572, [30] с. : ил., карта.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 1 (139) 2016 р.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 1 (139) 2016 р. [Текст] : навч.-метод. зб. / [гол. ред. М. І. Литвиненко] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 75 с. – Вих. 4 рази на рік.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 2 (140) 2016 р.

50 гениев, которые изменили мир

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 2 (140) 2016 р.

Освітній процес: методика, досвід, проблеми. № 2 (140) 2016 р. [Текст] : навч.-метод. зб. / [гол. ред. М. І. Литвиненко] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 47 с. – Бібліогр.: наприкінці ст. – Вих. 4 рази на рік. – Вид. з 1978 р. – З 1994-2015 – Навчально-виховний процес.

50 гениев, которые изменили мир

Очкурова, О.
50 гениев, которые изменили мир [Текст] / О. Очкурова, Г. Щербак, Т. Иовлева. – Харьков : Фолио, 2014. – 509 с. – (100 знаменитых).

Підготовка та ведення повітряних боїв підрозділами винищувальної авіації. Ч. 2. Підготовка підрозділів винищувальної авіації до ведення повітряних боїв (екіпаж-ланка)

Правила дорожного движения Украины

Підготовка та ведення повітряних боїв підрозділами винищувальної авіації. Ч. 2. Підготовка підрозділів винищувальної авіації до ведення повітряних боїв (екіпаж-ланка)

Підготовка та ведення повітряних боїв підрозділами винищувальної авіації. Ч. 2. Підготовка підрозділів винищувальної авіації до ведення повітряних боїв (екіпаж-ланка) [Текст] : навч. посіб. / [Р. В. Невзоров, П. М. Онипченко, О. М. Полуйко та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 158 с., [2] л. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 158 (6 назв).

nadhodzhennya-sichen-berezen-2017-biblioteka-hnups_052

Правила дорожного движения Украины [Текст] : утв. пост. Каб. Министров Украины № 1306 от 10 окт. 2001 г. : введ. в действие с 1 янв.
2002 г. : с изм. и доп. в соостветрствии с постановлениями Каб. Министров Украины № 876 от 01.10.2008, … № 641 от 14.09.2016 и № 790 от 09.11.2016. – соответствует офиц. тексту. – Киев : Арий, 2017. – 47 с., [4] л. ил. – Печ. по согласованию с ЦБДД и АС при МВД Украины.

«Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів та автоматизації в АТО»

Севастопольское авиационное предприятие. 80 лет

«Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів та автоматизації в АТО»

«Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів та автоматизації в АТО».
(9 ; 2016 ; Київ). ІХ науково-практична. конференція, 25 лист. 2016 р. [Текст] : (Доп. та тези доп.) / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2016. – 211 с. : іл., табл.

Севастопольское авиационное предприятие. 80 лет

Севастопольское авиационное предприятие. 80 лет [Текст] : страницы истории, 1929-2009 / [под ред. П. Ф. Воронина]. – Севастополь, 2009. – 153 с., [14] л. ил. : ил.

Новый справочник автомобилиста. Инструкции на все случаи жизни

Системи обробки інформації. Вип. 1(147)

Новый справочник автомобилиста. Инструкции на все случаи жизни

Середа, И.
Новый справочник автомобилиста. Инструкции на все случаи жизни [Текст] / И. Середа. – Харьков : Аргумент Принт, 2014. – 254 с. – (Полезная книга).

Системи обробки інформації. Вип. 1(147)

Системи обробки інформації. Вип. 1(147) [Текст] : зб. наук. праць / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; [гол. ред. О. І. Тимочко]. – Харків : ХНУПС, 2017. – 185 с. – Раз на кв.

Системотехнічні основи побудови та бойового застосування засобів зв’язку і передачі даних автоматизованих командних пунктів зенітних ракетних військ. Ч. 2. Види зв’язку й організація обміну мовною та телекодовою інформацією на АКП ЗРВ

Системотехнічні основи побудови та бойового застосування засобів зв’язку і передачі даних автоматизованих командних пунктів зенітних ракетних військ. Ч. 2. Види зв’язку й організація обміну мовною та телекодовою інформацією на АКП ЗРВ

Системотехнічні основи побудови та бойового застосування засобів зв’язку і передачі даних автоматизованих командних пунктів зенітних ракетних військ. Ч. 2. Види зв’язку й організація обміну мовною та телекодовою інформацією на АКП ЗРВ

Системотехнічні основи побудови та бойового застосування засобів зв’язку і передачі даних автоматизованих командних пунктів зенітних ракетних військ. Ч. 2. Види зв’язку й організація обміну мовною та телекодовою інформацією на АКП ЗРВ [Текст] : альб. рис. та схем /
[С. А. Бортновський, В. В. Воронін, А. С. Дудуш та ін.] ; за заг. ред.
С. А. Бортновського ; М-во оборони Укрвїни, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 56 с.

Системотехнічні основи побудови та бойового застосування засобів зв’язку і передачі даних автоматизованих командних пунктів зенітних ракетних військ. Ч. 2. Види зв’язку й організація обміну мовною та телекодовою інформацією на АКП ЗРВ

Системотехнічні основи побудови та бойового застосування засобів зв’язку і передачі даних автоматизованих командних пунктів зенітних ракетних військ. Ч. 2. Види зв’язку й організація обміну мовною та телекодовою інформацією на АКП ЗРВ [Текст] : навч. посіб. /
[С. А. Бортновський, В. В. Воронін, А. С. Дудуш та ін.] ; за заг.ред.
С. А. Бортновського ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 211 с. : табл. – Бібліогр.: с. 210-211 (33 назви).

Загадки истории. Монархи-долгожители

Современная боевая авиация. Иллюстрированная энциклопедия

Загадки истории. Монархи-долгожители

Скляренко, В. М.
Загадки истории. Монархи-долгожители [Текст] / В. М. Скляренко, И. А. Рудычева, В. В. Сядро. – Харьков : Фолио, 2011. – 379 с. – (Загадки истории).

Современная боевая авиация. Иллюстрированная энциклопедия

Современная боевая авиация. Иллюстрированная энциклопедия [Текст] / [под ред. Пола Эдена ; пер. с англ. Л. М. Дрейера, А. В. Лаврика]. – М. : АСТ, [2015]. – 511 с. – (Иллюстрированная энциклопедия оружия).

Справочник автолюбителя


Справочник автолюбителя

Справочник автолюбителя [Текст] / [сост. В. Н. Ярошенко]. – Харьков : Фолио, 2013. – 349 с. : ил. – (Мир увлечений). – Библиогр.: с. 347.100 лет – полет продолжается

Мистецтво війни

100 лет - полет продолжается

100 лет – полет продолжается. Государственное предприятие Министерства обороны Украины “Одесское авиационно-ремонтное предприятие “Одесавиаремсервис” [Текст] : [очерки истории завода] /
[В. Н. Нахапетов, В. Ю. Тищенко, А. М. Шевченко ; под общ. ред.
В. В. Юхачева]. – Харьков : ФЛ-П Кудлай В. В, 2011. – 263 с. : ил.

Мистецтво війни

Сунь-цзи.
Мистецтво війни [Текст] / Сунь-цзи ; [пер. з англ.
Г. Литвиненко]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 127 с. : іл.

Сучасний англо-український українсько-англійський словник. 35000 слів

Сучасний тлумачний словник української мови. 60 000 слів

Сучасний англо-український українсько-англійський словник. 35000 слів

Сучасний англо-український українсько-англійський словник. 35000 слів [Текст] / уклад. О. Л. Степул, М. Е. Хохлова. – Харків : Промінь, 2013. – 733 с.

Сучасний тлумачний словник української мови. 60 000 слів

Сучасний тлумачний словник української мови. 60 000 слів [Текст] / [уклад. Н. Кусайкіна, Ю. Цибульник ; за заг. ред. В. В. Дубічинського]. – [Харків] : Школа, [2014]. – 1550 кол.

Тактика армійської авіації. Ч. 1. Основи тактики армійської авіації

Українська мова за професійним спрямуванням. Ч. 1

Тактика армійської авіації. Ч. 1. Основи тактики армійської авіації

Тактика армійської авіації. Ч. 1. Основи тактики армійської авіації [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алімпієв, Ю. М. Корнусь, О. С. Петриченко, С. А. Калкаманов ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 158 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155-156 (30 назв).

Українська мова за професійним спрямуванням. Ч. 1

Українська мова за професійним спрямуванням. Ч. 1 [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Т. О. Чернишова, Н. А. Кудрявцева, А. О. Мироненко
та ін.] ; М-во оборони України, Харків.
ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХУПС, 2015. – 107 с.

Українська мова за професійним спрямуванням. Ч. 2

Управління телекомунікаціями із застосуванням новітніх технологій

Українська мова за професійним спрямуванням. Ч. 2

Українська мова за професійним спрямуванням. Ч. 2 [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Т. О. Чернишова, Н. А. Кудрявцева, А. О. Мироненко та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 101 с.

Управління телекомунікаціями із застосуванням новітніх технологій

Управління телекомунікаціями із застосуванням новітніх технологій [Текст] : підручник / [В. Г. Кривуца, Л. Н. Беркман, В. К. Стеклов та ін.] – Київ : Техніка, 2007. – 383 с. : іл., табл.

Педагогіка

Крила України. Військово-повітряні сили України 1917-1920 рр.

Педагогіка

Фіцула, М. М.
Педагогіка [Текст] : навч.
посіб. / М. М. Фіцула. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академвидав, 2009. –
559 с. – (Альма-матер). – Бібліогр. в кінці розд.

Крила України. Військово-повітряні сили України 1917-1920 рр.

Харук, А.
Крила України. Військово-повітряні сили України 1917-1920 рр.
[Текст] / А. Харук. – Київ : Темпора, 2009. – 93 с. : іл. – (MILITARIA UCRAINICA).

Книга змін. Історії з переднього краю

Люба моя Україна

Книга змін. Історії з переднього краю

Цаплієнко, А.
Книга змін. Історії з переднього краю [Текст] : [оповідання] / А. Цаплієнко ; [пер. з рос.
Ж. Куяви]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 252 с.

Люба моя Україна

Шкода, М. Н.
Люба моя Україна. Свята, традиції, звичаї, обряди, прикмети та повір’я українського народу [Текст] / М. Н. Шкода. – [Б. м.] : Кристал Бук, 2016. – 543 с. – (Українознавство: Історія, традиції, свята, народна мудрість).

Проект «Україна»

Проект «Україна»

Яневський, Д.
Проект «Україна» [Текст] : Жертва УПА, місія Романа Шухевича / Д. Яневський. – Харків : Фоліо, 2015. – 283 с.

Останні новини бібліотеки університету