Жовтень – Грудень 2016 року

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Аналітична доповідь

Антенны

Аналітична доповідь

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році” [Текст] / Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ, 2016. – 686 с. : табл.

Антенны

Антенны [Текст] = Antennas : междунар. науч.-техн. и теорет. журн. : прил. к вып. 4(215) / учредитель ЗАО “Изд-во “Радиотехника”. – М. : Радиотехника, 2015 – 108 с. – Содерж.: Яков Соломонович Шифрин, к 95-летию со дня рождения.

Вторжение в Украину

Генералы

Вторжение в Украину

Вторжение в Украину : Хроника российской агрессии [Текст] / Д. Тымчук, Ю. Карин, К. Машовец, В. Гусаров ; Группа “Информационное сопротивление”. – Киев : Брайт Стар Паблишинг, 2016. – 240 с.

Генералы. [Т. 1]

Генералы. [Т. 1] [Текст] / [авт.-сост. А. В. Меляков, Е. В. Поступная ; под ред. В. И. Голика, С. И. Посохова]. – Харьков, 2013. – 498 с. – (Харьковский биографический словарь). – Библиогр.: с. 486-487 (40 назв.).

Генералы

Основи матеріалознавства

Генералы. [Т. 2]

Генералы. [Т. 2] [Текст] / [авт.-сост. А. В. Меляков ; под ред. В. И. Голика,
С. И. Посохова]. – Харьков, 2014. –
414 с. – (Харьковский биографический словарь). – Прил.: Войсковые операции в Харькове и Харьковской области в 1941-1943 г. (ист. справки). – Библиогр.: с. 404-405 (26 назв.).

Основи матеріалознавства

Діденко, О. В. 
Матеріалознавство та технологія обробки деталей. Ч. 1. Основи матеріалознавства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Діденко, О. О. Фененко, А. А. Євпак ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 115 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 112 (7 назв).

Основи точності та взаємозамінності деталей

Засоби вимірювальної техніки неелектричних величин

Основи точності та взаємозамінності деталей

Діденко, О. В.
Матеріалознавство та технологія обробки деталей. Ч. 2. Основи точності та взаємозамінності деталей [Текст] : навч. посіб. / О. В. Діденко, В. В. Кав’юк, О. О. Фененко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 83 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 81 (5 назв).

Засоби вимірювальної техніки неелектричних величин

Засоби вимірювальної техніки неелектричних величин. Ч. 2. Датчики вимірювання фізичних величин [Текст] : підручник / В. Б. Кононов, А. М. Науменко, І. В. Толок, С. С. Котляр ; М-во оборони України, Харків. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХУПС, 2016. –408 с. : іл., табл.

Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв’язку, РТЗ та ІС

Збірник воєнно-наукової інформації (військово-технічний аспект)

Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв'язку, РТЗ та ІС

Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв’язку, РТЗ та ІС [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алімпієв, О. І. Кушнір, К. С. Васюта [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХУПС, 2016. – 326 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 322-324.

Збірник воєнно-наукової інформації (військово-технічний аспект)

Збірник воєнно-наукової інформації (військово-технічний аспект) [Текст] : [інформац. вид. : Вип. 9] / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ; [уклад.: Є. В. Купівська, Ю. В.Черник, О. С. Івахів]. – Львів : НАСВ, 2016. – 135 с. : іл.

Зовнішня балістика

Комп’ютерне дослідження характеристик апертурних антен

Зовнішня балістика

Константінов, А. О.
Зовнішня балістика. Ч. 2. Балістичне забезпечення авіаційних засобів ураження [Текст] : навч. посіб. / А. О. Константінов, Д. О. Васильченко, І. М. Клюшніков ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 149 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 149 (6 назв).

Комп'ютерне дослідження характеристик апертурних антен

Корнієнко, Л. Г.
Комп’ютерне дослідження характеристик апертурних антен [Текст] : метод. рек. до викон. лаб. і практ. занять з навч. дисципліни “Пристрої НВЧ та антени” / Л. Г. Корнієнко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 80 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 78 (13 назв.).

Основи стрільби ракетами та керування вогнем

Методологические основы формирования параметрического облика силовой установки перспективного учебно-боевого самолета

Основи стрільби ракетами та керування вогнем

Кудряшов, В. Є. 
Основи стрільби ракетами та керування вогнем [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Кудряшов, С. Г. Леушин, В. І. Самокіт ; М-во оборони України, Харків. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХУПС, 2016. – 231 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 230-231 (23 назви).

Методологические основы формирования параметрического облика силовой установки перспективного учебно-боевого самолета

Логинов, В. В.
Методологические основы формирования параметрического облика силовой установки перспективного учебно-боевого самолета [Текст] : монография / В. В. Логинов, А. В. Еланский, И. Ф. Кравченко ; М-во обороны Украины, Харьков. ун-т Воздушных Сил им. И. Кожедуба. – Харьков (обл. Запорожье), 2016. – 294 с. : ил., табл. – Прил.: ил., табл. – Библиогр.: с. 188-208 (192 назв.).

Як вижити в екстремальних умовах

Матеріали засідання секції Воєнно-наукової ради за воєнно-теоретичною проблематикою Міністерства оборони України 24.03.2016 року

Як вижити в екстремальних умовах

Макнаб, Крис. 
Як вижити в екстремальних умовах. Прийоми і методи, які використовує спецназ [Текст] / К. Макнаб ; [пер. з англ.: В. Скоробогатов, К. Озерова]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 320 с. : іл. – Дод.: Голосарій.

Матеріали засідання секції Воєнно-наукової ради за воєнно-теоретичною проблематикою Міністерства оборони України 24.03.2016 року

Матеріали засідання секції Воєнно-наукової ради за воєнно-теоретичною проблематикою Міністерства оборони України 24.03.2016 року [Текст] / М-во оборони України, Департамент військ. освіти і науки М-ва оборони України, Упр. спорту М-ва оборони України. – Київ, 2016. – 229 с. : іл., табл. – Дод.

Матеріалознавство та технологія обробки деталей

Методика

Матеріалознавство та технологія обробки деталей

Матеріалознавство та технологія обробки деталей. Ч. 3. Методи обробки та з’єднання деталей [Текст] : навч. посіб. / О. В. Діденко, О. М. Леоненко, О. О. Фененко, А. В. Петренко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 99 с. : іл. – Бібліогр.: с. 97 (4 назви).

Методика

Методика проведення розрахунку прогнозованих мінімальних середньодобових втрат особового складу у підрозділах зенітних ракетних військ при використанні противником різних типів (видів) зброї [Текст] / Командування Повітряних Сил Збройних Сил України. – Вінниця, 2016. – 20 арк. : іл., табл., діагр. – Бібліогр.: арк. 19 (6 назв).

Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения вооруженных сил государства

Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения вооруженных сил государства

Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения вооруженных сил государства

Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения вооруженных сил государства. Кн. 1 [Текст] : монографія : [в 2 кн.] / [Б. А. Демидов, О. П. Коростелев, С. Н. Остапенко и др.] ; под ред. Б. А. Демидова, О. П. Коростелева. – Киев : Изд. дом “Стилос”, 2016. – 655 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 629-654 (348 назв.).

Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения вооруженных сил государства

Методические основы системных исследований и решения проблем технического оснащения вооруженных сил государства. Кн. 2 [Текст] : монографія : [в 2 кн.] / [Б. А. Демидов, О. П. Коростелев, С. Н. Остапенко и др.] ; под ред. Б. А. Демидова, О. П. Коростелева. – Киев : Изд. дом “Стилос”, 2016. – 640 с. : ил., табл. – Прил. – Библиогр.: с. 488-513 (348 назв.).

Учебник по выживанию в экстремальных ситуациях

Наказ Міністерства оборони України

Учебник по выживанию в экстремальных ситуациях

Молодан, И.
Учебник по выживанию в экстремальных ситуациях [Текст] / И. Молодан. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. – 318 с.

Наказ Міністерства оборони України

Наказ Міністерства оборони України № 100 від 23.02.2016 “Про затвердження Правил штурманського забезпечення польотів державної авіації України” [Текст] / М-во оборони України. – Київ, 2016. – 138, [20] с. – Дод. (1-4).

Діагностика індивідуально-психологічних властивостей та якостей особистості

Основи телебачення

Діагностика індивідуально-психологічних властивостей та якостей особистості

Неурова, А. Б.
Діагностика індивідуально-психологічних властивостей та якостей особистості [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Б. Неурова, О. С. Капінус, Т. Л. Грицевич ; Нац. акад. сухопутних військ. – Львів : НАСВ, 2016. – 180 с. : іл. – Бібліогр.: с. 172-173 (27 назв).

Основи телебачення

Основи телебачення. Ч. 1 [Текст] : навч. посіб. / [С. І. Сиващенко, І. М. Токайський, О. А. Павліченко та ін.] ; М-во оборони України, Військ. коледж сержант. складу Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 116 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116 (12 назв).

Побудова, технічна експлуатація та бойове застосування інформаційно-вогневих засобів зенітних ракетних комплексів малої дальності

Повітряні Сили Збройних Сил України

Побудова, технічна експлуатація та бойове застосування інформаційно-вогневих засобів зенітних ракетних комплексів малої дальності

Побудова, технічна експлуатація та бойове застосування інформаційно-вогневих засобів зенітних ракетних комплексів малої дальності. Ч. 2. Радіолокаційна станція 9С35М1 [Текст] : навч. посіб. / [А. Б. Скорик, О. Д. Флоров, О. Ф. Галицький, О. О. Звєрєв] ; за заг. ред. А. Б. Скорика ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба.  – Харків : ХНУПС, 2016. – 249 с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249 (10 назв).

Повітряні Сили Збройних Сил України

Повітряні Сили Збройних Сил України [Текст] : іст.-публіцист. нарис створення та розвитку : [у 2-х кн.] / [В. Ф. Жолукевський, О. Я. Баюш, О. В. Горобець та ін.] ; під заг. ред. Ю. А. Байдака. – Вінниця, 2015. – 544 с. : фот. – Дод. – Бібліогр.: с. 482 (25 назв). – Імен. покажч.: с. 535-539.

Почесні громадяни Харківської області (2006-2015)

Програма

Почесні громадяни Харківської області (2006-2015)

Почесні громадяни Харківської області (2006-2015) [Текст] / Харків. облрада, Харків. обл. держ. адмін., Асоц. органів місц. самоврядування Харків. обл. – [Харків : Майдан, 2015]. – 508 с. : іл.

Програма

Програма індивідуальної підготовки офіцерського складу частин і підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст]. – Вінниця, 2015. – 53 с. : табл. – Дод

Самостійне фізичне тренування курсантів вищих військових навчальних закладів

Сигнали та процеси в радіотехніці

Самостійне фізичне тренування курсантів вищих військових навчальних закладів

Самостійне фізичне тренування курсантів вищих військових навчальних закладів [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. М. Кирпенко, М. В. Яровий, М. В. Корчагін та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 87 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 86-87 (18 назв).

Сигнали та процеси в радіотехніці. Випадкові сигнали та їх перетворення у радіотехнічних колах

Степаненко, В. А.
Сигнали та процеси в радіотехніці. Випадкові сигнали та їх перетворення у радіотехнічних колах [Текст] : конспект лекцій / В. А. Степаненко, А. С. Кійко ; М-во оборони України, Харків. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХУПС, 2016. – 111 с. : іл. – Бібліогр.: с. 111 (10 назв).

Сто великих рекордов авиации и космонавтики

Сунь-дзи

Сто великих рекордов авиации и космонавтики

Сто великих рекордов авиации и космонавтики [Текст] / автор-сост.
С. Н. Зигуненко. – М. : Вече, 2012. – 471 с. – (100 великих). – Библиогр.: с. 453-463.

Сунь-дзи. Мистецтво війни

Сунь-дзи.  Мистецтво війни [Текст] / Сунь-дзи ; [пер. з кит. та комент.
С. Лесняк]. – Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. – 110 с.

Англійсько-український словник військових скорочень

40 лет на службе родине

Англійсько-український словник військових скорочень

Торська, М. О.
Англійсько-український словник військових скорочень [Текст] : довід. вид. / М. О. Торська, П. П. Черник, П. І. Лозинський ; Нац. акад. сухопутних військ. – 2-ге вид., допов. – Львів : НАСВ, 2016. – 262 с. : іл.

Урлин, И. Б. 40 лет на службе родине

Урлин, И. Б.
40 лет на службе родине (воспоминание о службе родине, начиная от воспитанника 1-го МАПУ до начальника ХВВКИУ РВ имени маршала Советского Союза Н. И. Крылова) [Текст] / И. Б. Урлин ; [отв. ред. М. И. Гиневский ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба]. – Харків (тит. с.) : ХНУПС, 2016. – 267 с. – Текст: рос. – Библиогр.: с. 266 (9 назв.).

60 факультету зенітних ракетних військ

60 факультету зенітних ракетних військ

60 факультету зенітних ракетних військ [Текст] : Світлини сьогодення / Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – [Харків, 2016]. – 23 с.

Останні новини бібліотеки університету