Освіта. Виховання. Навчання

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Образовательно-педагогическая прогностика. Теория, методология, практика

Науковий вісник Льотної академії

Гершунский, Б. С.

Образовательно-педагогическая прогностика. Теория, методология, практика [Текст] : учеб. пособие / Б. С. Гершунский. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 765 с. : ил. – Прил.

Науковий вісник Льотної академії [Текст] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Льотна акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кропивницький : [Льотна акад. НАУ], 2020. – 227 с. – (Педагогічні науки ; вип. 8). – Бібліогр. в кінці ст.

Науково-дослідна робота

Риторика

Тарасова, В. В.

Науково-дослідна робота [Текст] : метод. посіб. / В. В. Тарасова, С. М. Новічонок, О. О. Ручка ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Ін-т цив. авіації. – Харків : ХНУПС, 2020. – 211 с. : іл. – Бібліогр.: с. 111 (16 назв.). – Дод. А-Е.

Чернишова, Т. О.

Риторика [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Чернишова, Н. А. Кудрявцева ; М-во оборони України, Харк. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 188 с. – Бібліогр.: с. 184 -185 (22 назви).

Останні новини бібліотеки університету