Піхота (особовий склад, організаційна структура)

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Методичні рекомендації з організації і забезпечення пожежної безпеки у військових частинах (підрозділах), які залучені до виконання завдань в Операції об’єднаних сил

Методичні рекомендації командирам підрозділів щодо організації контрснайперських заходів на лінії зіткнення

Методичні рекомендації з організації і забезпечення пожежної безпеки у військових частинах (підрозділах), які залучені до виконання завдань в Операції об’єднаних сил [Текст] : ВП 3(7)-00(45)01.01 : військ. навч.-метод. публ. командирам військ. частин (підрозділів) з орг. та забезп. пожеж. безпеки / Служба пожеж. безпеки об’єдн. команд. пункту ОС. – [Київ, 2019]. – 108 с. : іл. – Бібліогр.: с. 108 (13 назв). – У вих. дан.: березень 2019. – Дод. 1-10. Методичні рекомендації командирам підрозділів щодо організації контрснайперських заходів на лінії зіткнення [Текст] : ВП 7-01(02-05)03.01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів з порядку протидії та знешкодження снайперів противника / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Гол. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 37 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 37 (1 назва). – У вих. дан.: червень 2019. – Дод. 1-3.

Policje wojskowe swiata

Zandarmeria Wojskowa

Pacek, B.

Policje wojskowe swiata [Текст] / B. Pacek. – Warszawa : Bellona, 2006. – 176 s. : rys., tab., zdjecia. – Bibliogr.: s. 176.

Pacek, B.

Zandarmeria Wojskowa [Текст] / B. Pacek. – [Torun] : Adam Marszalek, 2016. – 197 s. : rys. – Bibliogr.: s. 193-197.

Організація, несення та перевірка вартової служби у військовій частині (підрозділі)

Організація, несення та перевірка вартової служби у військовій частині (підрозділі) [Текст] : навч.-метод. посіб. / [І. П. Ольшевський, Д. М. Козлов, О. Ю. Чернявський [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 81 с.

Останні новини бібліотеки університету