Прикладні науки (Машинобудування. Електротехніка. Точна механіка та автоматика)

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Машинобудування

Матеріалознавство та технологія обробки деталей

Діденко, О. В.

Матеріалознавство та технологія обробки деталей Ч. 1. Матеріалознавство [Текст] : наоч. посіб. / О. В. Діденко, В. О. Хрістов, В. М. Марченко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 51 с.

Зроблено в Україні

Матеріалознавство та технологія обробки деталей

Харук, А.

Зроблено в Україні [Текст] / А. Харук ; [худож.-оформ. М. С. Мендор]. – Харків : Фоліо, 2019. – 266 с. : іл.

Діденко, О. В.

Матеріалознавство та технологія обробки деталей [Текст] : опор. конспект / О. В. Діденко, В. В. Кав’юк, В. М. Марченко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Каф. аеродромно-техн. забезп. авіації. – Харків : ХНУПС, 2019. – 104 с.

Будова й експлуатація автомобілів

Дослідження можливих напрямків удосконалення системи технічного обслуговування транспортних засобів при переводі їх на експлуатацію за технічним станом

Кисликов, В. Ф.

Будова й експлуатація автомобілів [Текст] : підручник / В. Ф. Кисликов, В. В. Лущик. – 7-ме вид. – Київ : Либідь, 2013. – 399 с. : іл.

Дослідження можливих напрямків удосконалення системи технічного обслуговування транспортних засобів при переводі їх на експлуатацію за технічним станом [Текст] : робочі матеріали НДР : шифр “Наполегливість” / М-во оборони України, Вінниц. нац. техн. ун-т ; наук. кер. А. П. Поляков ; відп. викон. М. Ю. Миронюк. – Вінниця, 2016. – 96 арк. : іл., табл. – Бібліогр.: арк. 92-96 (49 назв).

Матеріалознавство та технологія обробки деталей. Ч. 1. Основи матеріалознавств

Матеріалознавство та технологія обробки деталей. Ч. 2. Основи точності та взаємозамінності деталей

Діденко, О. В.

Матеріалознавство та технологія обробки деталей. Ч. 1. Основи матеріалознавства [Текст] : навч. посіб. / О. В. Діденко, О. О. Фененко, А. А. Євпак ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 115 с. : іл., табл.

Діденко, О. В.

Матеріалознавство та технологія обробки деталей. Ч. 2. Основи точності та взаємозамінності деталей [Текст] : навч. посіб. / О. В. Діденко, В. В. Кав’юк, О. О. Фененко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 83 с. : іл., табл.

Матеріалознавство та технологія обробки деталей. Ч. 3. Методи обробки та з’єднання деталей

Матеріалознавство та технологія обробки деталей. Ч. 3. Методи обробки та з’єднання деталей [Текст] : навч. посіб. / О. В. Діденко, О. М. Леоненко, О. О. Фененко, А. В. Петренко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 99 с. : іл.

Електротехніка

Ремонт та відновлення засобів вимірювальної техніки й озброєння в умовах проведення операції об’єднаних сил

Практичне застосування основ теорії електрорадіотехнічних кіл

Ремонт та відновлення засобів вимірювальної техніки й озброєння в умовах проведення операції об’єднаних сил [Текст] : підручник / [В. Б. Кононов, І. В. Толок, Ю. П. Шамаєв та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 238 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-238 (28 назв).

Практичне застосування основ теорії електрорадіотехнічних кіл [Текст] : навч.-метод.
посіб. / [А. М. Коржов, О. В. Лукашук, А. О. Натарова, А. І. Нос] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 189 с., [2] арк. схем : іл., табл. – Бібліогр.: с. 189 (16 назв). – Дод. 1-3.

Опорний конспект з навчальної дисципліни «Аналогові та цифрові пристрої»

Приймання та оброблення сигналів

Опорний конспект з навчальної дисципліни «Аналогові та цифрові пристрої» [Текст] / [В. Є. Кудряшов, В. С. Куц, С. А. Тузіков, А. Є. Присяжний] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 116 с. – Бібліогр.: с . 116 (11 назв).

Приймання та оброблення сигналів [Текст] :
альбом схем / [І. В. Красношапка, К. В. Садовий, А. О. Ковальчук та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 75 с. : іл. – Бібліогр.: с. 74 (16 назв).

Основи технічної експлуатації інформаційно-телекомунікаційних систем АСУ авіацією та ППО ЗС України

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 2

Основи технічної експлуатації інформаційно-телекомунікаційних систем АСУ авіацією та ППО ЗС України [Текст] : навч. посіб. / [І. О. Борозенець, О. В. Петров, С. Г. Шило та ін. ; за заг. ред. С. В. Смелякова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 266 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 265-266 (22 назви).

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 2 [Текст] / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2020. – 130 с. : іл., табл.

Антенно-фідерні пристрої ЗРК малої та середньої дальності

Озброєння та військова техніка РТВ. Побудова РЛС П-37

Корнієнко, Л. Г.

Антенно-фідерні пристрої ЗРК малої та середньої дальності [Текст] : навч. посіб. до практ. занять з навч. дисципліни “Пристрої надвисоких частот та антени” / Л. Г. Корнієнко, В. В. Бєлоусов, М. В. Бархударян ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; за заг. ред. Л. Г. Корнієнко. – Харків : ХНУПС, 2020. – 131 с. : іл. – Бібліогр.: с. 130-131 (27 назв).

Озброєння та військова техніка РТВ. Побудова РЛС П-37 [Текст] : навч. посіб. / [С. В. Яровий, С. В. Денисенко, О. Л. Кузнєцов, О. В. Очкуренко] ; М-во оборони України, Харків. ун-т Повітряних Сил України ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. –
283 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283 (15 назв).

Технічна експлуатація військової техніки радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації. Ч. 2. РСП-6М2. Методика контролю працездатності та регулювання посадочного радіолокатора

Оптическая локация. Теоретические основы приема и обработки оптических сигналов

Технічна експлуатація військової техніки радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації. Ч. 2. РСП-6М2. Методика контролю працездатності та регулювання посадочного радіолокатора [Текст] : навч. посіб. / [О. В. Висоцький, В. О. Лєбєдєв, С. А. Макаров, С. С. Соколов] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 91 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 89 (9 назв). – Дод. 1-5.

Оптическая локация. Теоретические основы приема и обработки оптических сигналов [Текст] / под ред. Стрелкова А. И. – [Харьков], 2010. – 311 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 269-278 (109 назв.). – Прил. 1-8.
табл. – Бібліогр.: с. 166 (9 назв). – У вих. дан.: травень 2019. – Дод. 1-19.

Метрологічне забезпечення радіотехнічних військ

Аналогові та цифрові електронні пристрої

Войтенко, С. С.

Метрологічне забезпечення радіотехнічних військ [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. С. Войтенко, В. В. Мошаренков ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 175 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-175 (16 назв).

Аналогові та цифрові електронні пристрої [Текст] : метод. вказівки щодо виконання розрахунково-граф. робіт / [К. В. Садовий, А. М. Катунін, Г. С. Залевський та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 107 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 106 (8 назв). – Дод. 1-3.

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 1

Радіотехнічні засоби та автоматизовані системи управління авіацією. Ч. 1. Засоби зв’язку для управління підрозділами та екіпажами авіації

Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 1 [Текст] / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2020. – 122 с. : іл., табл.

Радіотехнічні засоби та автоматизовані системи управління авіацією. Ч. 1. Засоби зв’язку для управління підрозділами та екіпажами авіації [Текст] : навч. посіб. / [О. І. Тимочко, О. М. Сітков, В. М. Сургай та ін. ; за заг. ред. О. І. Тимочка ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 267 с.

Цифрові засоби радіорелейного зв’язку. Ч. 1. Радіорелейні станції Р-450 та Р-425С3

Алгебраїчні методи побудови сигнально-кодових конструкцій

Цифрові засоби радіорелейного зв’язку. Ч. 1. Радіорелейні станції Р-450 та Р-425С3 [Текст] : навч. посіб. / [В. І. Василишин, С. В. Женжера, А. В. Литвин та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 131 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131 (9 назв).

Алгебраїчні методи побудови сигнально-кодових конструкцій [Текст] : монографія / М. І. Науменко, Ю. В. Стасєв, О. О. Кузнецов, С. П. Євсеєв ; М-во оборони України, Харків. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХУПС, 2007. – 363 с. : іл., табл. – Дод. А-Г. – Бібліогр.: с. 354-363.

Збірник наукових праць Військового інсти туту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 4

Збірник наукових праць Військового інститу ту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 3

Збірник наукових праць Військового інсти туту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 4 [Текст] / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2019. – 143 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць Військового інститу ту телекомунікацій та інформатизації. Вип. № 3 [Текст] / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2019. – 112 с. : іл., табл.

Перехідні процеси в електричних системах

Посібник до ком’ютерних лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Компонентна база РЕЗ”

Тарасова, В. В.

Перехідні процеси в електричних системах [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Тарасова, С. М. Новічонок ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Коже дуба, Ін-т цивільної авіації. – Харків : ХНУПС, 2020. – 88 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 86 (11 назв.).

Файнер, А. І.

Посібник до ком’ютерних лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Компонентна база РЕЗ” [Текст] / А. І. Файнер, Є. А. Жидко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т ім. І. Коже дуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 120 с. – Білбліогр.: с. 119.

Аналогові та цифрові електронні пристрої

Робота з програмною моделлю “Радіостанція Р-140М”

Кудряшов, В. Є.

Аналогові та цифрові електронні пристрої [Текст] : опорний конспект лекцій з навч. Дисципліни / В. Є. Кудряшов, В. С. Куц, С. А. Тузіков ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 116 с.

Робота з програмною моделлю “Радіостанція Р-140М” [Текст] : навч.-метод. посіб. / [М. І. Литвиненко, В. І. Василишин, С. В. Женжера [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 176 с. : іл.

Основи теорії надійності та експлуатації радіоелектронних систем

Радіотехнічні системи ближньої та дальньої радіонавігації. Ч. 1. Радіотехнічні системи ближньої навігації

Основи теорії надійності та експлуатації радіоелектронних систем [Текст] : навч. посіб. / [В. І. Василишин, О. В. Чечуй, С. В. Женжера, А. П. Глушко] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 267 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 267 (11 назв).

Радіотехнічні системи ближньої та дальньої радіонавігації. Ч. 1. Радіотехнічні системи ближньої навігації [Текст] : навч. посиб. / [О. В. Нікітін, В. О. Лєбєдєв, О. А. Павліченко [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 176 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176 (12 назв).

Теоретичні основи електротехніки. Ч. 1

Теоретичні основи електротехніки. Ч. 2

Теоретичні основи електротехніки. Ч. 1 [Текст] : метод. вказівки до викон. лаб. робіт / [В. В. Тарасова, С. М. Новічонок, В. Г. Рикун, А. О. Нечаус] ; М-во оборони України, Харк. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 63 c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 63 (8 назв).

Теоретичні основи електротехніки. Ч. 2 [Текст] : метод. вказівки до викон. лаб. робіт / [В. В. Тарасова, С. М. Новічонок, В. Г. Рикун, А. О. Нечаус] ; М-во оборони України, Харк. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 70 c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 70 (9 назв).

Конструювання та технологія радіоелектронних засобів

Теорія електричних та радіотехнічних кіл

Садовий, К. В.

Конструювання та технологія радіоелектронних засобів [Текст] : навч. посіб. / К. В. Садовий ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 398 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 395-396 (25 назв).

Теорія електричних та радіотехнічних кіл [Текст] : метод. вказівки до викон. лаб. робіт / [А. І. Нос, А. М. Коржов, О. В. Лукашук [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 54 с. : іл., табл.

Теорія електрорадіотехнічних кіл та сигналів. Ч. 2

Управління телекомунікаціями із застосуванням новітніх технологій

Теорія електрорадіотехнічних кіл та сигналів. Ч. 2 [Текст] : метод. рек. до викон. лаб. робіт / [В. А. Степаненко, А. С. Кійко, А. М. Коржов [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 35 с.

Управління телекомунікаціями із застосуванням новітніх технологій [Текст] : підручник / [В. Г. Кривуца, Л. Н. Беркман, В. К. Стеклов [та ін.]. – Київ : Техніка, 2007. – 383 с. : іл., табл.

Основи телебачення

Енергетичні установки. Ч. 1. Двигуни внутрішнього згоряння

Основи телебачення [Текст] : лаб. практикум / [О. В. Очкуренко, К. В. Садовий, О. М. Дзігора [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 68 с. : іл. – Бібліогр.: с. 65 (5 назв).

Кононов, Б. Т.

Енергетичні установки. Ч. 1. Двигуни внутрішнього згоряння [Текст] : навч. посіб. / Б. Т. Кононов, Г. І. Лагутін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 154 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-154 (35 назв).

Приймання та оброблення сигналів. Ч. 2

Антенны

Приймання та оброблення сигналів. Ч. 2 [Текст] : навч. посіб. / [І. В. Красношапка, Д. В. Максюта, А. О. Ковальчук [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 305 с. : іл., табл.

Антенны [Текст] = Antennas : прил. к междунар. науч.-техн. и теорет. журн. : вып. 4(215) / учредитель ЗАО “Изд-во “Радиотехника”. – М. : Радиотехника, 2015. – 108 c. – Содерж.: Яков Соломонович Шифрин, к 95-летию со дня рождения.

Засоби вимірювальної техніки неелектричних величин. Ч. 2. Датчики вимірювання фізичних величин

Комп’ютерне дослідження характеристик апертурних антен

Засоби вимірювальної техніки неелектричних величин. Ч. 2. Датчики вимірювання фізичних величин [Текст] : підручник / В. Б. Кононов, А. М. Науменко, І. В. Толок, С. С. Котляр ; М-во оборони України, Харків. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХУПС, 2016. – 408 с. : іл., табл.

Корнієнко, Л. Г.

Комп’ютерне дослідження характеристик апертурних антен [Текст] : метод. рек. до викон. лаб. і практ. занять з навч. дисципліни “Пристрої НВЧ та антени” / Л. Г. Корнієнко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 80 с. : іл., табл.

Основи телебачення. Ч. 1

Сигнали та процеси в радіотехніці. Випадкові сигнали та їх перетворення у радіотехнічних колах

Основи телебачення. Ч. 1 [Текст] : навч. посіб. / [С. І. Сиващенко, І. М. Токайський, О. А. Павліченко [та ін.] ; М-во оборони України, Військ. коледж сержант. складу Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 116 с. : іл., табл.

Степаненко, В. А.

Сигнали та процеси в радіотехніці. Випадкові сигнали та їх перетворення у радіотехнічних колах [Текст] : конспект лекцій / В. А. Степаненко, А. С. Кійко ; М-во оборони України, Харків. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 111 с. : іл.

Точна механіка та автоматика

Радіолокаційні засоби та системи керування зенітного ракетного озброєння

Дослідження стійкості та якості функціонування неперервної САК у перехідному режимі

Радіолокаційні засоби та системи керування зенітного ракетного озброєння [Текст] : підручник /
[І. І. Сачук, В. Ш. Хісматулін, А. С. Чопенко та ін.] ; за заг. ред .І. І. Сачука ; М-во оборони України, Харк. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 223 с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 216-219 (39 назв). – Предм. покажч.: с. 220-223. – Дод. А-Е.

Дослідження стійкості та якості функціонування неперервної САК у перехідному режимі [Текст] : метод. рек. до лаб. роботи / [І. І. Сачук, С. В. Бондаренко, С. А. Бортновський та ін. ; М-во оборони України, Харк. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 28 с. : іл.. табл. – Бібліогр.: с. 28 (4 назви). – На кольор. обкл.: Дослідження стійкості та якості функціонування систем автоматичного керування в перехідному режимі.

Збірник наукових праць. Вип. 16. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем

Збірник наукових праць. Вип. 17. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем

Збірник наукових праць. Вип. 16. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем [Текст] / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова. – Житомир : ЖВІ, 2019. – 179 с. : іл., табл.

Збірник наукових праць. Вип. 17. Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем [Текст] / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова. – Житомир : ЖВІ, 2019. – 187 с. : іл., табл.

Research of automatic control system quality indexes in steady state at deterministic acts

Пріоритетні напрямки розвитку телекому нікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в Об’єднаних сил”, ХІІ наук.-практ. конф. (12 ; 2019 ; Київ)

Research of automatic control system quality indexes in steady state at deterministic acts [Текст] : methodical recommendations for lab. work / [І. І. Сачук, О. В. Калита, В. М. Орленко et al. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба]. – Харків : ХНУПС, 2020. – 34 с. : іл., табл. – Дод. – Див. також вид. на укр. мові: Дослідження якості функціонування систем автоматичного керу вання в усталеному режимі при детермінованих вхідних діяннях (англ. мовою). Харків, 2019. – Бібліогр.: с. 34 (5 назв).

“Пріоритетні напрямки розвитку телекому нікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в Об’єднаних сил”, ХІІ наук.-практ. конф. (12 ; 2019 ; Київ) [Текст] : 14-15 листоп. 2019 р. : (доп. та тези доп.) / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатиза ції. – Київ : ВІТІ, 2019. – 279 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Цифрові пристрої

“Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів та автоматизації в АТО”, Х наук.-практ. конф. (10 ; 2017 ; Київ)

Садовий, К. В.

Цифрові пристрої [Текст] : підручник / К. В. Садовий ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 387 с.

“Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів та автоматизації в АТО”, Х наук.-практ. конф. (10 ; 2017 ; Київ) [Текст] : 9-10 лист. 2017 р. : (доп. та тези доп.) / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2017. – 283 с. : іл., табл.

“Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів та автоматизації в АТО”. (9 ; 2016 ; Київ). ІХ науково-практична конференція, 25 лист. 2016 р.

Каталог фонду алгоритмів і програм (інформаційний бюлетень)

“Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів та автоматизації в АТО”. (9 ; 2016 ; Київ). ІХ науково-практична конференція, 25 лист. 2016 р. [Текст] : (Доп. та тези доп.) / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2016. – 211 с. : іл., табл.

Каталог фонду алгоритмів і програм (інформаційний бюлетень) [Текст] / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Центр імітац. моделювання. – Харків : ХНУПС, 2016. – 152 с. : іл.

“Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в Об’єднаних Сил”, ХІ наук.-практ. конф. (11 ; 2018 ; Київ)

Дослідження якості функціонування систем автоматичного керування в усталеному режимі при детермінованих вхідних діяннях

“Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення. Застосування підрозділів, комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в Об’єднаних Сил”, ХІ наук.-практ. конф. (11 ; 2018 ; Київ) [Текст] : 8-9 листоп. 2018 р. : (доп. та тези доп.) / М-во оборони України, Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації. – Київ : ВІТІ, 2018. – 246 с. : іл.

Дослідження якості функціонування систем автоматичного керування в усталеному режимі при детермінованих вхідних діяннях [Текст] : метод. рек. до лаб. роботи / [І. І. Сачук, С. В. Бондаренко, С. А. Бортновський [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 37 с.

Дослідження часових характеристик елементарних ланок

Основи автоматичного керування

Дослідження часових характеристик елементарних ланок [Текст] : метод. рек. до лаб. роботи / [І. І. Сачук, С. В. Бондаренко, С. А. Бортновський [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 27 с.

Основи автоматичного керування [Текст] : метод. рек. щодо викон. розрахунково-граф. робіт / [С. М. Ковалевський, В. А. Таршин, А. О. Ковальчук [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 113 с.

Останні новини бібліотеки університету