Військова справа в цілому

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Dzialania sil zbrojnych w cyberprzestrzeni

Психологічна підготовка та адаптація військовослужбовців Повітряних Сил до ведення бойових дій (на основі досвіду антитерористичної операції)

Pacek, B.

Dzialania sil zbrojnych w cyberprzestrzeni [Текст] / B. Pacek, R. Hoffmann ; Akad. obrony nar. – Warszawa, 2013. – 131 s. : rys. – Bibliogr.: s. 123-131.

Психологічна підготовка та адаптація військовослужбовців Повітряних Сил до ведення бойових дій (на основі досвіду антитерористичної операції) [Текст] : навч.-метод. посіб. / [А. М. Алімпієв, В. С. Афанасенко, В. І. Пасічник [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 295 с. : табл. – Бібліогр.: с. 292-295 (37 назв).

Порядок оформлення бойових документів

Іловайський щоденник

Порядок оформлення бойових документів [Текст] : навч.-метод. посіб. / [С. В. Гузченко, Г. Б. Гишко, Р. Ж. Малицький [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 190 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 190 (11 назв).

Зіненко, Р.

Іловайський щоденник [Текст] / Р. Зіненко. – Харків : Фоліо, 2017. – 282 с.

Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції

Військово-спортивне орієнтування

Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції [Текст] : тези доп. XХІI Всеукр. наук.-практ. конф. 26-27 квіт. 2018 р. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова. – Житомир : ЖВІ, 2018. – 383 с.

Військово-спортивне орієнтування [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. М. Кирпенко, О. Г. Піддубний, Ж. О. Цимбалюк [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 84 с. : іл., табл. – Дод. – Предм. покажч.: с. 81. – Бібліогр.: с. 82-83 (22 назви).

Анексія: Острів Крим. Хроніка “гібридної війни”

Подолання перешкод. Смуга перешкод CISM

Березовець, Тарас

Анексія: Острів Крим. Хроніка “гібридної війни” [Текст] / Т. Березовець. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2015. – 391 с.

Подолання перешкод. Смуга перешкод CISM [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. М. Кирпенко, В. В. Золочевський, А. І. Полтавець та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітря них Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 103 с. : іл. – Дод. А, Б. – Бібліогр.: с. 103 (12 назв).

Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки [Текст] : тези доп. на VІІІ міжнар. наук.-техн. конф., 15-16 жовт. 2020 р. / М-во оборони України ; М-во освіти і науки України ; Центр. н.-д. ін-т озброєння та військ. техніки ЗС України. – Київ, 2020. – 425 с.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 17. Типові форми документів для організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 188 с. – Дод. 1-20.

Методичний посібник «Стройова підготовка»

Методика підготовки та проведення занять з вогневої підготовки

Методичний посібник «Стройова підготовка» [Текст] : ВП 7-00(01).02 : військ. навч.-метод. публікація командирам (інструкторам) для підготовки до проведення занять з стройової підготовки / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Гол. упр. доктрин та підгот. Ген. штабу ЗСУ. – [Київ, 2021]. – 88 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 86 (9 назв). – У вих. дан.: квітень 2021. – Дод. 1-3.

Методика підготовки та проведення занять з вогневої підготовки [Текст] : ВКДП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам (інструкторам) / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; НАСВ ім. П. Сагайдачного. – [Київ, 2020]. – 202 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-202 (49 назв). – У вих. дан.: квітень 2020 (на обкл. грудень 2019). – Назва на обкл.: Методика підготовки та … (частина 1). – Дод. 1-6.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 1. Глосарій з питань організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 29 с.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 2. Основи організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 43 с. – Бібліогр.: с. 41-43 (30 назв).

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 3. Основи організації та виконання замовлень на створення наукової і науково-технічної продукції у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. –
77 с. – Бібліогр.: с. 48 (6 назв). – Дод. 1-13.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 4. Основи організації випробувань зразків (комплексів, систем) озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 64 с. – Бібліогр.: с. 52 (14 назв). – Дод. 1-7.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 5. Основи організації заходів наукового і науково-технічного супроводження у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 61 с. – Бібліогр.: с. 44 (10 назв). – Дод. 1-7.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 6. Основи організації і здійснення охорони прав інтелектуальної власності у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 175 с. – Бібліогр.: с. 95 (28 назв). – Дод. 1-7.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 7. Основи організації наукової і науково-технічної експертизи у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 45 с. – Бібліогр.: с. 26-27 (5 назв). – Дод. 1-7.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 8. Основи організації проведення оперативно-тактичних розрахунків та моделювання у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 60 с. – Бібліогр.: с. 45-46 (32 назви). – Дод. 1-11.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 9. Основи організації проведення наукових (науково-практичних, науково-технічних) конференцій та семінарів у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 41 с. – Бібліогр.: с. 13 (7 назв). – Дод. 1-9.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 10. Основи організації підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 52 с. – Бібліогр.: с. 26 (7 назв). – Дод. 1-9.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 11. Основи організації та проведення досліджень на навчаннях та інших заходах оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності військ (штабів) / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 30 с. – Дод. 1-5.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 12. Основи організації наукової роботи слухачів (курсантів, студентів) у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України, навчальних підрозділах закладів вищої освіти України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 48 с. – Бібліогр.:
с. 23-24 (13 назв). – Дод.1-14.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 13. Основи організації науково-інформаційної діяльності у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 48 с. – Бібліогр.: с. 21 (10 назв). – Дод. 1-8.

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 14. Основи проведення перевірок стану організації та виконання заходів наукової і науково-технічної діяльності у наукових установах (підрозділах) Збройних Сил України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. –
24 с. – Бібліогр.: с. 24 (9 назв).

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 15. Етос воєнної науки / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 22 с. – Бібліогр.: с. 22 (13 назв).

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України [Текст] : [посібник : у 17 ч.]. Ч. 16. Типові розрахунки для організації та проведення заходів наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України / М-во оборони України. – [Київ], 2020. – 27 с. – Дод. 1-4.

Філософські проблеми наукового пізнання

Філософські проблеми війни та армії

Філософські проблеми наукового пізнання [Текст] : навч.-метод. посіб. / [П. В. Квіткін, О. Ю. Панфілов, Р. В. Гула та ін.] ; М-во оборони України, ХУПС ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 141 с. : табл.

Філософські проблеми війни та армії [Текст] : навч.-метод. посіб. / [П. В. Квіткін, О. Ю. Панфілов, Р. В. Гула та ін.] ; М-во оборони України, ХНУПС ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 99 с. : табл.

Цивільний вимір у війнах сучасності: світові тенденції та перспективи

Керівні психологічні техніки: посібник для командира роти (взводу)

Цивільний вимір у війнах сучасності: світові тенденції та перспективи [Текст] : 5ª міжнар. конф. з цивільно-військ. співробітництва, 20 жовт. 2020 / [Центр з питань захисту цивіл. населення в умовах конфлікту]. – [Київ, 2020]. – 30 с. – Назва і текст парал. укр., англ.

Мороз, В. М.

Керівні психологічні техніки: посібник для командира роти (взводу) [Текст] : метод. посіб. / [В. М. Мороз, О. Г. Скрипкін] ; Гол. упр. морально-психолог. забезп. ЗСУ, Н.-д. центр гуманітар. проблем ЗСУ. – Київ, 2020. – 73 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 72-73 (24 назви).

Воєнна політологія

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. № 3 (70)

Воєнна політологія [Текст] : навч. посіб. /
[А. А. Бабич, С. А. Бойко, І. М. Будур та ін.] ; за заг. ред. О. В. Громика, Р. А. Михайловського; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2021. – 246 с. – Бібліогр.: с. 244-246 (41 назва).

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. № 3 (70) [Текст] / Центр воєнно-стратег. дослідж. Нац. ун-ту оборони України ім. І. Черняховського. – [Київ : НУОУ], 2020. – 141 с. : іл., табл. – Створ. у 1997 р.

Психологічна профілактика психотравматизації військовослужбовців Збройних Сил України

Тимчасові методичні рекомендації. Тренування з правил застосування сили

Психологічна профілактика психотравматизації військовослужбовців Збройних Сил України [Текст] : метод. посіб. / [О. М. Кокун, В. М. Мороз, Н. С. Лозінська, І. О. Пішко] ; Гол. упр. морально-психолог. забезп. ЗСУ, Н.-д. центр гуманітар. проблем ЗСУ. – Київ, 2021. – 300 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215-231 (175 назв). – Дод. 1-30.

Тимчасові методичні рекомендації. Тренування з правил застосування сили [Текст] : ТП 7-00(03)01 : тренув. навч.-метод. публ. / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ ; Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ ; Житомир, 2020]. – 94 с. – Бібліогр.: арк.
94 (3 назви). – У вих. дан.: жовтень-2020. – Дод. A-E.

Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу Збройних Сил України на 2021 навчальний рік

Збірник вивчених уроків бойового досвіду (за бойовим досвідом отриманим в Операції об’єднаних сил (раніше АТО) на території Донецької та Луганської областей)

Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу Збройних Сил України на 2021 навчальний рік [Текст] / [О. Аніщенко, Ю. Аніщенко, В. Базарний та ін.] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем ЗСУ. – Київ, 2020. – 140 с.

Збірник вивчених уроків бойового досвіду (за бойовим досвідом отриманим в Операції об’єднаних сил (раніше АТО) на території Донецької та Луганської областей) [Текст] : ТКП 7-00(162)01.01 : такт. публ. / Центр. операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ. – [Київ, 2021]. – 55 с. – Бібліогр.: с. 55. – У вих. дан.: лютий
2021. – Дод. 1, 2.

Методичні рекомендації. Особливості організації та проведення заходів психологічного забезпечення у військових частинах (підрозділах) Повітряних Сил Збройних Сил України

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. № 2 (69)

Методичні рекомендації. Особливості організації та проведення заходів психологічного забезпечення у військових частинах (підрозділах) Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] / Командування
ПС ЗСУ, Упр. морально-психолог. забезп. – Вінниця, 2017. – 139 с.

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. № 2 (69) [Текст] / Центр воєнно-стратег. дослідж. Нац. ун-ту оборони України ім. І. Черняховського. – [Київ : НУОУ], 2020. – 153 с. : іл., табл. – Створ. у 1997 р.

Основи військово-соціологічних, соціально-психологічних та психологічних досліджень у Збройних Силах

Сучасна війна: гуманітарний аспект

Основи військово-соціологічних, соціально-психологічних та психологічних досліджень у Збройних Силах [Текст] : підручник / [Ю. А. Калагін, В. А. Кротюк, А. А. Бабич та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 183 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – Термінолог. слов.

Сучасна війна: гуманітарний аспект [Текст] : зб. матеріалів IV Міжнар. наук. конф. Харків. нац. ун-ту Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, 21-22 трав. 2020 / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім.
І. Кожедуба. – Харків, 2020. – 177 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці публ.

Методичні рекомендації з оцінювання (сертифікації) органів військового управління, військових частин (підрозділів) Збройних Сил України щодо набуття визначених спроможностей

Методичні рекомендації з планування підготовки у Збройних Сил України

Методичні рекомендації з оцінювання (сертифікації) органів військового управління, військових частин (підрозділів) Збройних Сил України щодо набуття визначених спроможностей [Текст] : ВКДП 7-00(03).01 : військ. навч.-метод. публ. з оцінювання (сертифікації) у ЗСУ / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ, Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 78 с. – Бібліогр.: с. 78 (3 назв.). – У вих. дан.: жовтень 2020. – Дод. 1-16.

Методичні рекомендації з планування підготовки у Збройних Сил України [Текст] : ВКДП 7-00.01 : військ. кер. деталіз. публ. з планування підгот. / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ. – [Київ, 2020]. – [157] с. –
У вих. дан.: вересень – 2020. – Дод. 1-21.

Настанова з бойової підготовки у Збройних Силах України

Кузница офицерских кадров ЗРВ. Кн. 1.История факультета ЗРВ

Настанова з бойової підготовки у Збройних Силах України [Текст] : ВКДП 7-00(03).01 : військ. кер. деталіз. публ. військ. орг. структурам з орг. бой. підгот. у ЗСУ / Гол. упр. доктрин та підгот. ГШ ЗСУ. – [Київ, 2020]. – 56 с. – У вих. дан.: жовтень 2020

Плакса, М. В.

Кузница офицерских кадров ЗРВ. Кн. 1.История факультета ЗРВ [Текст] / М. В. Плакса, В. М. Клименков, Н. А. Шершнев ; ХНУПС им. И. Кожедуба. – Харьков : [Диса плюс], 2019. – 436 с. : фото.

Впровадження армійського рукопашного бою в систему фізичної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України

Методичні рекомендації для науково-педагогічних працівників щодо проведення практичних занять вночі

Впровадження армійського рукопашного бою в систему фізичної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України [Текст] : матеріали доп. учасників наук.-практ. семінару, 29-31 берез. 2016 року / М-во оборони України, [Нац. акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного]. – [Львів] : НАСВ, 2016. – 131 с.

Методичні рекомендації для науково-педагогічних працівників щодо проведення практичних занять вночі [Текст] / [А. А. Гризо, О. М. Колеснік, С. М. Ковалевський та ін. ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба; за заг. ред. А. А. Гризо. – Харків : ХНУПС, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: с. 39 ( 10 назв).

Методичні рекомендації щодо захисту атестаційної роботи англійською мовою

Планування, підготовка та організація проведення тактико-спеціальних занять інженерно-авіаційного факультету

Методичні рекомендації щодо захисту атестаційної роботи англійською мовою [Текст] / [уклад.: Н. Ч. Дроб, М. О. Стахова, А. Є. Федорчук, К. В. Волошок] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Навч.-наук. центр мовної підгот. – Харків : ХНУПС, 2020. – 55 с. – Дод. 1-3.

Круць, А. О.

Планування, підготовка та організація проведення тактико-спеціальних занять інженерно-авіаційного факультету [Текст] : метод. посіб. / А. О. Круць, О. М. Зінченко ; [М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил України ім. І. Кожедуба]. – Харків : ХНУПС, 2020. – [15] с. – Бібліогр.: с. 11 (8 назв). – Дод. 1-5.

Бойова система виживання воїнів (у тому числі військово-медична підготовка). Ч. 1

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. № 1 (68)

Бойова система виживання воїнів (у тому числі військово-медична підготовка). Ч. 1 [Текст] : навч. посіб. / [О. М. Бобков, І. А. Шарапа, І. Р. Медінець, О. Ю. Овчаренко] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил України ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 137 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-137 (32 назви).

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. № 1 (68) [Текст] / Центр воєнно-стратег. дослідж. Нац. ун-ту оборони України ім. І. Черняховського. – [Київ : НУОУ], 2020. – 141 с. : іл., табл. – Створ. у 1997 р.

Методичний посібник. Організація внутрішнього контролю та управління ризиками

Організація і проведення змагань з військово-спортивних багатоборств з дисципліни “Бойове застосування”

Методичний посібник. Організація внутрішнього контролю та управління ризиками [Текст] : ВП 8-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. з орг. внутр. контролю та упр. ризиками / Гол. інспекція М-ва оборони, ГШ ЗСУ, Командування ВМС ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 175 с. – У вих. дан.: жовтень 2019. – Дод. 1-6.

Організація і проведення змагань з військово-спортивних багатоборств з дисципліни “Бойове застосування” [Текст] : навч. посіб. / [Н. В. Москаленко, В. М. Кирпенко, В. С. Откидач та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних сил ім. І. Коже дуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 75 с. : табл. – На обкл.: Організація і проведення змагань з військово-спортивних багатоборств з дисципліни “Бойове двоборство”. – Дод. 1-11. – Бібліогр.: с. 56-58 (25 назв.).

Довідник резервіста

Методичні рекомендації щодо організації та проведення підготовки резервістів в органах військового управління та військових частинах Збройних Сил України

Довідник резервіста [Текст] : ВП 7-00(03).01 : військ. навч.-метод. публ. для підгот. резервістів ЗСУ / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 179 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179 (4 назви). – У вих. дан.: листопад 2019.

Методичні рекомендації щодо організації та проведення підготовки резервістів в органах військового управління та військових частинах Збройних Сил України [Текст] : ВП 7-00(03).01 : військ. навч.-метод. публ. керівникам орг. військ. упр. (командирам) щодо орг. та проведення підгот. резервістів / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Гол. упр. підгор. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 192 с. : іл., табл. – У вих. дан.: березень 2019. – Дод. 1-21.

Шістнадцята наукова конференція курсантів та студентів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Довідник командира механізованого відділення

Шістнадцята наукова конференція курсантів та студентів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба [Текст] : тези доп., 19-21 травня 2020 р. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 253 с. – Алф. покажч.: с. 247-253.

Довідник командира механізованого відділення [Текст] : ВП 7-01(11).01 : [військ. навч.-метод. публ.]. – [Київ, 2019]. – 24 с. : іл.

Методичні рекомендації роботи штабного офіцера тактичної ланки

Інформаційно-психологічні операції: планування, протидія, технології

Методичні рекомендації роботи штабного офіцера тактичної ланки [Текст] : ВП 7-(01,02,04)11.01 : військ. навч.-метод. публ. органам військ. упр. під час виконання бойових дій такт. рівня / Упр. бойової підгот. командування СВ ЗСУ ; НАСВ ім. П. Сагайдачного. – [Київ, 2019]. – 193 с. – У вих. дан.: жовтень 2019. – Дод. 1-12.

Інформаційно-психологічні операції: планування, протидія, технології [Текст] : монографія / Г. В. Пєвцов, С. В. Залкін, С. О. Сідченко, К. І. Хударковський. – Харків : [ДІСА ПЛЮС], 2020. – 250 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-250 (134 назви).

Керівництво з подолання водних перешкод та суходолів

Керівництво. Дії в умовах низьких температур

Керівництво з подолання водних перешкод та суходолів [Текст] : ВКДП 7-(01,02-10,22-25,32-34)01.01 : військ. керівна деталіз. публ. командирам підрозділів з подолання водних перешкод / Голов. упр. підгот. ЗСУ ; Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України. – [Київ, 2019]. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр.:
с. 180 (9 назв.). – У вих. дан.: грудень-2019. – Дод. 1-3.

Керівництво. Дії в умовах низьких температур [Текст] : ВКДП 3(7)-00(01).01 : військ. керівна деталіз. публ. ОВУ, командирам військ. частин (підрозділів) з порядку дій в умовах низьких температур / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 60 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 60 (3 назви). – У вих. дан.: листопад 2019.

Керівництво. Дії в урбанізованій місцевості

Керівництво. Дії вночі та в умовах обмеженого бачення

Керівництво. Дії в урбанізованій місцевості [Текст] : ВКДП 7(3)-00(01).01 : військ. керівна деталіз. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з порядку дій в урбаніз. місцевості / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 246 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246 (8 назв.). – У вих. дан.: червень 2019. – Дод. 1-18. Керівництво. Дії вночі та в умовах обмеженого бачення [Текст] : ВКДП 7(3)-00(03).01 : військ. керівна деталіз. публ. командирам підрозділів з підгот. до дій вночі та в умовах обмеженого бачення / Голов. упр. підгот. ЗСУ ; Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; НЦ НАСВ. – [Київ, 2019]. – 98 с. – Бібліогр.: с. 98 (11 назв). – У вих. дан.: червень 2019. – Дод. 1-4.

Методичні рекомендації. Контрзасадні дії

Методичні рекомендації. Особливості фізичної підготовки військовослужбовців до дій на гірській місцевості

Методичні рекомендації. Контрзасадні дії [Текст] : ВП 7-00(03).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам (військовослужбовцям) з дій під час потрапляння у засідку / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 29 с. : іл. – Бібліогр.: с. 29 (3 назви). – У вих. дан.: червень-2019.

Методичні рекомендації. Особливості фізичної підготовки військовослужбовців до дій на гірській місцевості [Текст] : ВП 7-00(72)01.01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Гол. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 133 с. : іл. – Бібліогр.: с. 133 (8 назв). – У вих. дан.: листопад 2019.

Тимчасова інструкція з процесу аналізу проведених дій заходів підготовки

Інструкція. Порядок оцінювання стану навчальної матеріально-технічної бази війскових частин (підрозділів, навчальних центрів) Повітряних Сил Збройних Сил України

Тимчасова інструкція з процесу аналізу проведених дій заходів підготовки [Текст] : ВП 7(03)-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (керівникам) з процесу аналізу проведених дій заходів підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ та міжнар. центром миротворчості та безпеки. – [Київ, 2019]. – 33 с. : іл. – Бібліогр.: с. 33 (5 назв). – У вих. дан.: грудень-2019. – Дод. 1-2.

Інструкція. Порядок оцінювання стану навчальної матеріально-технічної бази війскових частин (підрозділів, навчальних центрів) Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] : ВКДП 7-00(12).01 : військ. керівна деталізов. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з порядку оцінювання стану НМТБ / Центр операт. стандартів і методики підгот.ЗСУ ; Командування ПС ЗСУ. – [Київ, 2018]. – 28 с. – Бібліогр.: с. 28 (5 назв). – У вих. дан.: жовтень 2018.

Керівництво. Стройова підготовка

Методичний посібник. Підготовка підрозділів охорони арсеналів, баз, складів, аеродромів, пунктів управління, позицій (позиційних районів) РВІА, ЗРВ, РТВ

Керівництво. Стройова підготовка [Текст] : ВКДП 7-00(01).01 : військ. керівна деталіз. публ. командирам (інструкторам) для підгот. до проведення занять з стройов. підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Гол. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. –
82 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 82 (5 назв). – У вих. дан.: червень 2019. – Дод. 1-3.

Методичний посібник. Підготовка підрозділів охорони арсеналів, баз, складів, аеродромів, пунктів управління, позицій (позиційних районів) РВІА, ЗРВ, РТВ [Текст] : ВП 7-73(03).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з підгот.підрозділів охорони / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 88 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 88 (5 назв). – У вих. дан.: червень-2019. – Дод. 1-2.

Методичні рекомендації з організації і здійснення охорони та оборони, повсякденної діяльності військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, які розташовані у базових таборах (за досвідом проведення ООС (раніше АТО)

Методичні рекомендації з організації та методики проведення заняття з супутнього фізичного тренування під час заходів бойового злагодження (відновлення боєздатності) по вправам зі стандартів фізичної підготовки

Методичні рекомендації з організації і здійснення охорони та оборони, повсякденної діяльності військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, які розташовані у базових таборах (за досвідом проведення ООС (раніше АТО) [Текст] : ВП 3-01(02-08. 22-34)03.01 : військ. навч.-метод. публ. командирам військових частин (підрозділів)з орг. і здійснення охорони та оборони БТ / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [ Київ, 2018]. – 97 с. : іл. – Бібліогр.: с. 97 (4 назви). – У вих. дан.: червень 2018. – Дод.1-10.

Методичні рекомендації з організації та методики проведення заняття з супутнього фізичного тренування під час заходів бойового злагодження (відновлення боєздатності) по вправам зі стандартів фізичної підготовки [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Гол. упр. підгор. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 46 с. : іл. – Бібліогр.: с. 46 (12 назв). – У вих. дан.: червень 2019.

Методичні рекомендації з підготовки та проведення зборів у Збройних Силах України

Методичні рекомендації з планування та здійснення маневру силами та засобами військових частин та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України

Методичні рекомендації з підготовки та проведення зборів у Збройних Силах України [Текст] : ВП 7-00(03).01 : військ. публ. начальникам (командирам) з орг. та проведення зборів / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Гол. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2018]. – 23 с. – Бібліогр.: с. 23 (3 назви). – У вих. дан.: серпень 2018.

Методичні рекомендації з планування та здійснення маневру силами та засобами військових частин та підрозділів радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] : ВП 7-10(12).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам військ. частин, підрозділів РТВ ПС з планування та здійснення маневру / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗСУ ; Гол. упр. підгот. ЗСУ. – [Київ, 2019]. – 128 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 128 (9 назв). – У вих. дан.: травень 2019. – Дод. 1-26.

Методичні рекомендації. Конвоювання

Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони. Вип. 4.

Методичні рекомендації. Конвоювання [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам військ. частин (підрозділів) з орг. та проведення конвоювання. – [Київ, 2019]. – 58 с. – Бібліогр.: с. 58 (4 назви). – У вих. дан.: листопад 2019. – Дод. 1-7.

Бочарніков, В. П.

Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони. Вип. 4. [Текст] : матеріали регіон. кругл. столу (м. Харків, 24 квіт. 2020 р.) / [редкол.: Є. О. Меленті (голов. ред.), І. В. Єв тушенко, О. А. Гарбузов та ін.] ; Служба безпеки України, Ін-т підгот. юрид. кадрів для СБУ Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого. – Харків, 2020. – 310 с. – Бібліогр. в кінці ст.

Без паніки! Як вижити, боротися й перемогти під час бойових дій

Бюлетень військово-технічної інформації 2019 рік. Вип. 8

Без паніки! Як вижити, боротися й перемогти під час бойових дій [Текст] : порадник для ци вільного населення / уклад.: О. Дєдик, М. Сло бодянюк, О. Фешовець ; проіл. Д. Подляшець ка. – [Львів] : Астролябія, [2018]. – 140 c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-139 (30 назв).

Бюлетень військово-технічної інформації 2019 рік. Вип. 8 [Текст] : наук.-інформ. вид. / Під ред. Г. В. Певцова ;М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 196 с.

Журналісти стріляють не кулями

Методичний посібник. Комплекси спеціаль -них фізичних вправ для колективної підготовки військовослужбовців та підрозділів Збройних Сил України

Журналісти стріляють не кулями [Текст] / [упоряд. О. М. Клубань]. – Київ : Прес-Кіт, 2012. – 182 с., [8] с. ил

Методичний посібник. Комплекси спеціаль -них фізичних вправ для колективної підготовки військовослужбовців та підрозділів Збройних Сил України [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 178 с. : іл. – У вих. дан.: червень 2019. – Бібліогр.: с. 178 (12 назв).

Методичні рекомендації з організації та проведення занять з застосуванням вправ Крос фіт (функціональне багатоборство)

Методичні рекомендації. Індивідуальна фізична підготовка військовослужбовців за стандартами НАТО

Методичні рекомендації з організації та проведення занять з застосуванням вправ Крос фіт (функціональне багатоборство) [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 29 с. : іл. – У вих. дан.: червень 2019. – Бібліогр.: с. 29 (7 назв).

Методичні рекомендації. Індивідуальна фізична підготовка військовослужбовців за стандартами НАТО [Текст] : ВП 7-00(72)01.01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підроз ділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методи ки підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 93 с. : іл. – У вих. дан.: листопад 2019. – Бібліогр.: с. 93 (5 назв).

Методичні рекомендації. Спеціальні фізичні вправи для військовослужбовців-жінок Збройних Сил України

Методичні рекомендації. Фізичне тренування в польових умовах

Методичні рекомендації. Спеціальні фізичні вправи для військовослужбовців-жінок Збройних Сил України [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 32 с. : іл. – У вих. дан.: листопад 2019. – Бібліогр.: с. 32 (6 назв).

Методичні рекомендації. Фізичне тренування в польових умовах [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підроз ділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методи ки підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 30 с. : іл. – У вих. дан.: червень 2019. – Бібліогр.: с. 30 (10 назв).

Методичні рекомендації. Фізичне тренування для військовослужбовців-жінок

Повернутися з війни

Методичні рекомендації. Фізичне тренування для військовослужбовців-жінок [Текст] : ВП 7-00(01).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам підрозділів (військовослужбовцям) з орг. занять по фіз. підгот. / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 35 с. : іл. – У вих. дан.: червень 2019. – Бібліогр.: с. 35 (9 назв).

Нагорна, Н.

Повернутися з війни [Текст] / Н. Нагорна. – Київ : ДІПА, 2018. – 119 с. : іл.

Основні напрямки фундаментальних наукових досліджень

Фізична підготовка жіночого контингенту Збройних Сил України в системі професійної діяльності

Основні напрямки фундаментальних наукових досліджень [Текст] = The main fundamental research areas of Kharkiv National Ivan Kozhedub Air Force University / Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків, [2016]. – 78 c. – Текст парал. англ.

Пічугін, М. Ф.

Фізична підготовка жіночого контингенту Збройних Сил України в системі професійної діяльності [Текст] : навч.-метод. посіб. / М. Ф. Пічугін, В. М. Романчук, С. В. Роман чук ; М-во оборони України, Житом. військ.
ін-т ім. С. П. Корольова Нац. авіац. ун-ту. – Житомир, 2009. – 157 с. : іл., табл. – Дод. 1-14. – Бібліогр.: с. 120-121 (32 назви). – Предм. покаж.: с. 122.

Моноліт

Теорія озброєння. Науково-технічні проблеми та завдання. Т. 2. Військово-технічне співробітництво в системі забезпечення воєнної безпеки держави

Пузік, В.

Моноліт [Текст] : зб. оповідань / В. Пузік. – Київ : Діпа, 2018. – 253 с. : фото

Теорія озброєння. Науково-технічні проблеми та завдання. Т. 2. Військово-технічне співробітництво в системі забезпечення воєнної безпеки держави [Текст] / [І. Б. Чепков, В. В. Зу барєв, В. О. Смірнов та ін]. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. – 395 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 366-383.

Життя на нулі

Системні воєнно-політичні риси сучасного конфлікту на території України

Терянік, Г.

Життя на нулі [Текст] : [фотокнига] / Г. Терянік, Ю. Величко. – Ічня : Формат, 2018. – 305 с.

Бочарніков, В. П.

Системні воєнно-політичні риси сучасного конфлікту на території України [Текст] : монографія / В. П. Бочарніков, С. В. Свєшні ков, Р. І. Тимошенко. – Харків : ХНУПС [вид.], 2019 . – 208 с. : іл., табл. – Дод. А.

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного універ ситету оборони України ім. І. Черняховського. № 3 (67)

Методичні рекомендації для науково-педаго гічних працівників факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ щодо проведення практичних занять вночі

Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного універ ситету оборони України ім. І. Черняховського. № 3 (67) [Текст] / Центр воєнно-стратег. дос лідж. Нац. ун-ту оборони України ім. І. Черня ховського. – [Київ : НУОУ], 2019. – 139 с. : іл., табл. – Створ. у 1997 р.

Методичні рекомендації для науково-педаго гічних працівників факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ щодо проведення практичних занять вночі [Текст] / [О.В. Лезік, А. Ф. Волков, С. І. Корсунов та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 31 с. – Бібліогр.: с. 31 (4 назви).

Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу Збройних Сил України на 2020 навчальний рік

Навчально-методичний посібник щодо проведення сердцево-легеневої та мозкової реанімації

Навчальний посібник з національно-патріотичної підготовки особового складу Збройних Сил України на 2020 навчальний рік [Текст] / [В. Базарний, О. Богачук, М. Гераси менко та ін. ; за заг. ред. Н. А. Агаєва] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2020. – 112 с.

Навчально-методичний посібник щодо проведення сердцево-легеневої та мозкової реанімації [Текст] / І. А. Шарапа, О. М. Бобков, О. Ю. Дроль, І. Р. Медінець ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2020. – 28 с. : іл. – Бібліогр.: с. 28 (8 назв.).

Програма індивідуальної підготовки офіцерів тактичної ланки управління Збройних Сил України

Психологічне вивчення особового складу Збройних Сил України

Програма індивідуальної підготовки офіцерів тактичної ланки управління Збройних Сил України [Текст] : ТП 7-00-01 : тренув. навч.-метод. публ. командирам частин (підрозділів) з підгот. офіцерів тактичної ланки / Гол. упр. підгот. ЗС України ; Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 52 с. : іл. – У вих. дан.: вересень-2019.

Психологічне вивчення особового складу Збройних Сил України [Текст] : метод.посіб. / [О. М. Кокун, Н. А. Агаєв, І. О. Пішко та ін.] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2019. – 285 с. : іл., табл. – Дод. 1-32. – Бібліогр.: с. 131-135 (49 назв).

Військова розвідка: спостережний пост, дозорне відділення

Вони були першими. Історія. Факти. Особистості

Військова розвідка: спостережний пост, дозорне відділення [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Г. Б. Гишко, Р. Ж. Малицький, С. В. Гузченко [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 143 с.військово-технічний збірник

Вони були першими. Історія. Факти. Особистості [Текст] / за заг. ред. М. Н. Поплавського. – Вінниця : Крила України, 2004. – 144 с.

Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності

Філософія АТО: українські етюди

Гібридна війна Росії проти України після Революції гідності [Текст] : монографія / наук. ред. М. Дорошенко, В. Балюк. – Київ : Ніка-Центр, 2018. – 280 с.

Дорожко, Григорій

Філософія АТО: українські етюди [Текст] : [зб. оповідань] / Г. Дорожко. – Київ : Саміт-книга, 2017. – 198 с.

Місячна соната війни

Аеропорт. Головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали

Логвиненко, Леонід

Місячна соната війни [Текст] : [есе, вірші, світлини] / Л. Логвиненко. – Харків : Майдан, 2016. – 247 с.

Лойко, С.

Аеропорт. Головна книга про війну, якої не мало бути, і про героїв, які хотіли жити, але вмирали [Текст] : роман / С. Лойко. – Нова допов. ред. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2017. – 374 с.

Рейс

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять вночі

Лойко, С.

Рейс [Текст] : роман / С. Лойко. – Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2017. – 429 с. : фот.

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять вночі [Текст] / [С. В. Гузченко, М. В. Качан, І. М. Тіхонов [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 35 с.

Організація і проведення польових (експедиційних) та пошукових наукових досліджень у Збройних Силах України

Іловайськ. Розповіді про справжніх людей

Організація і проведення польових (експедиційних) та пошукових наукових досліджень у Збройних Силах України [Текст] : метод. посіб. / О. В. Кобзар, Т. А. Кобзар ; під заг. ред. Г. П. Фердмана ; М-во оборони України, Н.-д. центр Збройних Сил України “Державний океанаріум”. – Одеса, 2018. – 107 с. : іл.

Положій, Євген

Іловайськ. Розповіді про справжніх людей

Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні.Перспективи розвитку озброєння та військової техніки

Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки

Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки [Текст] : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 жовт. 2017 р. / М-во оборони України ; М-во освіти і науки України ; Центр. н.-д. ін-т озброєння та військ. техніки ЗС України. – Київ, [2017]. – 397 с.

Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки [Текст] : тези доп. VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 жовт. 2018 р. / М-во оборони України ; М-во освіти і науки України ; Центр. н.-д. ін-т озброєння та військ. техніки ЗС України. – Київ, [2018]. – 347 с.

Звіт за серпень’ 14

Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи

Сова, (Плохіш) Андрій

Звіт за серпень’ 14 [Текст] / (. А. Сова. – Харків : Фоліо, 2017. – 156 с.

Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи [Текст] : зб. тез доп. Четвертої Всеукр. наук.-практ. конф., 07-08 верес. 2017 р. / Військ. акад. (м. Одеса) ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького (м. Хмельницький). – Одеса, [2017]. – 260 с.

Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи

Психологічні аспекти діяльності і спілкування офіцера

Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи [Текст] : зб. тез доп. П’ятої Всеукр. наук.-практ. конф., 13-14 верес. 2018 р. / Військ. акад. (м. Одеса) ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького (м. Хмельницький) ; Нац. акад. Нац. гвардії України (м. Харків). – Одеса, [2018]. – 390 с.

Староконь, Є. Г.

Психологічні аспекти діяльності і спілкування офіцера [Текст] / Є. Г. Староконь. – Житомир : Полісся, 2015. – 252 с. : іл., табл. – (Бібліотека молодого офіцера). – Бібліогр.: с. 247 (14 назв).

Сучасна війна: гуманітарний аспект. Науково-практична конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 31 трав. – 1 черв. 2018 р.

Тактика радіотехнічних військ

Сучасна війна: гуманітарний аспект. Науково-практична конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 31 трав. – 1 черв. 2018 р. [Текст] : тези доп. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 171 с.

Тактика радіотехнічних військ [Текст] : навч. посіб. / [Г. В. Худов, Б. В. Бакуменко, В. І. Боровий [та ін.] ; за заг. ред. Г. В. Худова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 239 с. : іл.

Сектор безпеки і оборони України. Стратегічне керівництво та військове управління

Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення

Сектор безпеки і оборони України. Стратегічне керівництво та військове управління [Текст] : монографія / [Ф. В. Саганюк, В. С. Фролов, М. М. Лобко [та ін.] ; за ред. І. С. Руснака ; М-во оборони України. – Київ, 2018. – 229 с.

Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення [Текст] : зб. тез доп. Третьої Всеукр. курсант.-студент. наук.-практ. конф., 24 листоп. 2017 р. / Військ. акад. (м. Одеса) ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького (м. Хмельницький) ; Ін-т інформ. та соц. Технологій Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова ; Одес. нац. економ. ун-т. – Одеса, [2017]. – 327 c.

Добробати

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності

Добробати [Текст] : [історія подвигу батальйонів, що врятували країну] / К. Гладка, Д. Громаков, В. Миронова [та ін.]. – Харків : Фолио, 2017. – 325 с., [32] л. фот. – Дод.

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 16 лист. 2017 року / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного, Наук. центр сухопут. військ. – Львів : НАСВ, 2017. – 149 с.

Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил) в умовах воєнно-політичного конфлікту

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Загальна тактика” з теми “Управління вогнем механізованого взводу”

Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил) в умовах воєнно-політичного конфлікту [Текст] : навч.-метод. посіб. / [О. І. Холох, В. Т. Базарній, О. Д. Дєточка [та ін.] ; за заг. ред. Н. А. Агаєва ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2017. – 185 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.174-184 (137 назв.).

Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Загальна тактика” з теми “Управління вогнем механізованого взводу” [Текст] / [С. В. Гузченко, І. М. Тіхонов, М. В. Качан [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 39 с. : іл. – Дод. – Бібліогр.: с. 39 (4 назви).

Механізми державного управління реформуванням Збройних Сил України: уніфікація та трансформація

Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері

Полторак, С. Т.

Механізми державного управління реформуванням Збройних Сил України: уніфікація та трансформація [Текст] : монографія / С. Т. Полторак ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2017. – 340 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-340 (464 назви).

Інформаційно-психологічна боротьба у воєнній сфері [Текст] : монографія / Г. В. Пєвцов, А. М. Гордієнко, С. В. Залкін [та ін.]. – Харків : Рожко С. Г. [вид.], 2017. – 276 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 265-275 (119 назв).

Навчально-методичний посібник для підготовки до проведення вогневого тренування, практичних стрільб з навчальної дисципліни “Стрілецька зброя та вогнева підготовка”

Організація соціально-правового забезпечення

Навчально-методичний посібник для підготовки до проведення вогневого тренування, практичних стрільб з навчальної дисципліни “Стрілецька зброя та вогнева підготовка” [Текст] / [І. П. Ольшевський, В. В. Василенко, А. В. Лисиця [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 102 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 100 (16 назв).

Токарєв, В. М.

Організація соціально-правового забезпечення [Текст] : курс лекцій / В. М. Токарєв, А. А. Бабич, Д. П. Приходько ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 95 с. : іл. – Бібліогр.: с. 91-93 (35 назв).

Психологічна робота з посттравматичними стресовими розладами у військовослужбовців Збройних Сил України. Ч. 1. Когнітивно-біхевіоральні підходи в роботі з ПТСР

Сержант-лідер

Психологічна робота з посттравматичними стресовими розладами у військовослужбовців Збройних Сил України. Ч. 1. Когнітивно-біхевіоральні підходи в роботі з ПТСР [Текст] : метод. посіб. / [С. М. Хоружий, І. О. Пішко, Н. С. Лозінська] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2017. – 49 с.

Сержант-лідер [Текст] / М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2017. – 10 с.

Інженерно-авіаційне забезпечення бойових дій частин авіації ПС ЗС України

Konflikt hybrydowy na Ukrainie – aspekty teoretyczne i praktyczne

Таврін, В. А.

«Інженерно-авіаційне забезпечення бойових дій частин авіації ПС ЗС України» [Текст] : дисципліна 21.10.01 : курс лекцій для слухачів і курсантів 2-го (магіст.) рівня вищ. освіти, ступінь вищ. освіти “Магістр” / В. А. Таврін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; Каф. інж-авіац. забезп. – Харків : XНУПС, 2018. – 169 с. : іл., табл. – На тит. арк.: Галузь знань 27 “Транспорт”. Спец. 272 “Авіаційний транспорт”. Спеціалізація “Військові літаки, вертольоти та авіадвигуни”. Галузь знань17 “Електроніка та телекомунікації”. Спец. 173 “Авіоніка”. Спеціалізіція “Авіаційне озброєння” … – Бібліогр.: с. 168-169 (24 назви).

Konflikt hybrydowy na Ukrainie – aspekty teoretyczne i praktyczne [Текст] / red. nauk. Boguslaw Pacek, Julia Anna Grochocka ; Un-t J. Kochanowskiego, Wydzial Nauk Spolecznych. – Piotrkow Trybunalski, 2017. – 317 s. : il., tabl. – Текст: пол., англ. – Библиогр.: в конце ст.

Wojna hybrydowa na Ukrainie. Wnioski i rekomendacje dla Europy i swita

Військовий процес прийняття рішення. Основи організації штабів

Wojna hybrydowa na Ukrainie. Wnioski i rekomendacje dla Europy i swita [Текст] / red. nauk. Boguslaw Pacek, Julia Anna Grochocka ; Un-t J. Kochanowskiego, Wydzial Nauk Spolecznych. – Piotrkow Trybunalski, 2017. – 327 s. : il., tabl. – Текст: пол., рус., англ. – Библиогр.: в конце ст.

Військовий процес прийняття рішення. Основи організації штабів [Текст] = Military decision-making process. Basis for staff organizations : навч.-метод. посіб. / [С. В. Гузченко, С. М. Телюков, І. М. Ребрій [et al.] ; за заг. ред. С. В. Гузченка ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 39 с. – Текст укр., англ.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Інженерно-авіаційне забезпечення бойових дій частин авіації Повітряних Сил Збройних Сил України»

Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерської роботи курсантами, що здійснюють підготовку за спеціалізацією «Військові літаки, вертольоти та авіадвигуни»

Таврін, В. А.

Методичні вказівки щодо самостійного вивчення дисципліни «Інженерно-авіаційне забезпечення бойових дій частин авіації Повітряних Сил Збройних Сил України» [Текст] : метод. посіб. / В. А. Таврін, А. В. Приймак ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : XНУПС,2018. – 81 с. : табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 55-56 (24 назви).

Аніпко, О. Б.

Методичні рекомендації до виконання та захисту магістерської роботи курсантами, що здійснюють підготовку за спеціалізацією «Військові літаки, вертольоти та авіадвигуни» [Текст] : метод. посіб. / О. Б. Аніпко, А. В. Приймак, В. А. Таврін ; М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Пов. Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : XНУПС, 2018. – 118 с. : іл., табл.

Організація проведення оперативно-тактичних розрахунків та моделювання у Повітряних Силах Збройних Сил України

Основи організації та здійснення винахідницької та раціоналізаторської роботи в Повітряних Силах Збройних Сил України

Організація проведення оперативно-тактичних розрахунків та моделювання у Повітряних Силах Збройних Сил України [Текст] : метод. посіб. / [В. Є. Шамко, О. М. Жарик, О. В. Турінський [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; під заг. кер. С. С. Дроздова. – Вінниця-Харків : ХНУПС, 2018. – 64 с. : іл., табл. – Дод. 1-11. – Бібліогр.: с. 49 (5 назв).

Основи організації та здійснення винахідницької та раціоналізаторської роботи в Повітряних Силах Збройних Сил України [Текст] : метод. посіб. / [В. Є. Шамко, О. М. Жарик, А. М. Алімпієв [та ін.] ; під заг. кер. С. С. Дроздова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Вінниця ; Харків : ХНУПС, 2018. – 199 с. : іл., табл. – Дод. А-Г. – Бібліогр.: с. 123-125 (28 назв.).

Підготовка та захист магістерської роботи

Порядок застосування процедур і стандартів НАТО в ході оформлення бойових графічних документів у штабах частин і підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України

Підготовка та захист магістерської роботи [Текст] : метод. рек. / [В. А. Кротюк, О. Ю. Панфілов, Н. Б. Щокіна [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба, Каф. психології та педагогіки. – Харків : ХНУПС, 2018. – 42 с.

Порядок застосування процедур і стандартів НАТО в ході оформлення бойових графічних документів у штабах частин і підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] : навч. посіб. / [С. П. Ярош, К. В. Закутін, Є. І. Ряполов, О. А. Резніченко] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 87 с. : іл., табл.

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності

Фортифікація та маскування. Ч. 1. Фортифікаційне обладнання та маскування позицій і районів розташування військ (сил ) в антитерористичній операції

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 17 лист. 2016 року / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ. – Львів : НАСВ, 2016. – 116 с.

Фортифікація та маскування. Ч. 1. Фортифікаційне обладнання та маскування позицій і районів розташування військ (сил ) в антитерористичній операції [Текст] : навч. посіб. / С. І. Дяков, А. А. Колос, Ф. А. Верстівський [та ін.] ; [Нац. акад. сухопутних військ]. – Львів : НАСВ, 2016. – 145 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 134-136 (28 назв).

Спеціальна обробка у підрозділах Повітряних Сил. Дегазація, дезактивація, дезінфекція

Сучасна війна: гуманітарний аспект. Науково-практична конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 30 черв. 2017 р.

Гишко, Г. Б.

Спеціальна обробка у підрозділах Повітряних Сил. Дегазація, дезактивація, дезінфекція [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. Б. Гишко ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 167 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 167 (16 назв).

Сучасна війна: гуманітарний аспект. Науково-практична конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 30 черв. 2017 р. [Текст] : тези доп. / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 207 с.

Союзницька об’єднана настанова АJP-2.1 (видання В, варіант 1) “Процеси розвідувальної діяльності”

Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв’язку, РТЗ та ІС

Союзницька об’єднана настанова АJP-2.1 (видання В, варіант 1) “Процеси розвідувальної діяльності” [Текст] : НАТО AJP-2.1 (В) / Орг. Північноатлант. договору, Упр. стандартизації НАТО. – чинний від 2016-06-06. – [Б. м.], 2016. – 80 с. : іл., табл. – (Стандарт НАТО).

Застосування досвіду АТО для підготовки фахівців зв’язку, РТЗ та ІС [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алімпієв, О. І. Кушнір, К. С. Васюта [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХУПС, 2016. – 326 с. : ил., табл.

Організація та проведення комплексного екзамену з дисциплін ” Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка”

Спортивні ігри. Волейбол

Організація та проведення комплексного екзамену з дисциплін ” Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка” [Текст] / В. М. Кирпенко, В. В. Золочевський, О. А. Ткачук [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 56 с. : іл., табл.

Спортивні ігри. Волейбол [Текст] : навч.-метод. посіб. / [О. С. Шевченко, А. В. Гришко, С. В. Гарбуз, В. Л. Крючковський] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 59 с. : іл.

Hybrid warfare in Ukraine. Outcomes and Recommendations for Europe and the World

Техніка бою

Hybrid warfare in Ukraine. Outcomes and Recommendations for Europe and the World [Текст] : Articles presented at the International Conference “Hybrid warfare in Ukraine. Outcomes and Recommendations for Europe and the World” held in Piotrkow Trybunalski (Poland) on 23 and 24 November 2016 under Defense Educanion Enhancement Programme / [sci. ed. Boguslav Pacek]. – [S. I., 2016]. – 206 s.

Дах, Ганс фон

Техніка бою [Текст] : [В 8 т.]. Т. 1/2 : Основи / Г. ф. Дах ; пер. з нім. К. Котюк ; наук. ред. укр. вид. О. Фешовець. – [Львів] : Астролябія, [2015]. – 159 с. : іл.

Техніка бою

Техніка бою

Дах, Ганс фон

Техніка бою [Текст] : [В 8 т.]. Т. 1/1. Основи / Г. ф. Дах ; пер. з нім. К. Котюк ; наук. ред. укр. вид. О. Фешовець. – [Львів] : Астролябія, [2017]. – 158 с. : іл.

Дах, Ганс фон

Техніка бою [Текст] : [ В 8 т.]. Т. 2/1. Бій у населеному пункті та лісі. Боротьба за фортифікаційні споруди / Г. ф. Дах ; пер. з нім. К. Котюк ; наук. ред. укр. вид. О. Фешовець. – [Львів] : Астролябія, [2016]. – 166 с. : іл.

Довідковий посібник курсанту щодо дій вночі в різних умовах

Організація і здійснення охорони та оборони, повсякденної діяльності військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, які розташовані у базових таборах

Довідковий посібник курсанту щодо дій вночі в різних умовах [Текст] / С. В. Гузченко, О. М. Бобков, В. О. Явтушенко [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 36 с.

Організація і здійснення охорони та оборони, повсякденної діяльності військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, які розташовані у базових таборах [Текст] : ВП 3-01(02-08, 22-34).01 : військ. навч.-метод. публ. з орг. і здійснення охорони та оборони БТ / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України. – [Житомир, 2018]. – 86 с. : іл. – У вих. дан.: вересень-2018. – Дод. – Бібліогр.: с. 83 (2 назви).

Техніка бою

Порядок застосування процедур і стандартів NATO в ході оформлення бойових графічних документів у штабах частин і підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України

Дах, Ганс фон

Техніка бою [Текст] : [ В 8 т.]. Т. 2/2 : Боротьба у горах. Контрдиверсійні операції / Г. ф. Дах ; пер. з нім. К. Котюк ; наук. ред. укр. вид. О. Фешовець. – [Львів] : Астролябія, [2016]. – 218 с. : іл.

Порядок застосування процедур і стандартів NATO в ході оформлення бойових графічних документів у штабах частин і підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України [Текст] : навч. посіб. / [С. П. Ярош, К. В. Закутін, Є. І. Ряполов [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків : ХНУПС, 2019. – 90 с.

Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони

Реабілітація військовослужбовців у групах лікувальної фізичної культури. Основи оздоровчого фізичного тренування

Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності сил сектору безпеки і оборони [Текст] : матеріали регіон. кругл. столу (м. Харків, 19 квіт. 2019 р.) / [редкол.: Є. О. Меленті (голов. ред.), І. В. Євтушенко, О. А. Гарбузов та ін.] ; Служба безпеки України, Ін-т підгот. юрид. кадрів для СБУ Нац. юрид. ун-ту ім. Я. Мудрого. – Вип. 3. – Харків, 2019. – 306 с.

Реабілітація військовослужбовців у групах лікувальної фізичної культури. Основи оздоровчого фізичного тренування [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. М. Кирпенко, В. М. Вікнянський, М. В. Яровий [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 61 с.

Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України

Methodology of complex employment of military and non-military forces and means at the security and defence sector for counting modern threats to the military security of Ukraine

Методологія комплексного використання військових і невійськових сил та засобів сектору безпеки і оборони для протидії сучасним загрозам воєнній безпеці України [Текст] : монографія / [В. Ю. Богданович, І. С. Романченко, І. Ю. Свида, А. М. Сиротенко] ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони ім. І. Черняховського. – Львів : НАСВ, 2019. – 267 с.

Methodology of complex employment of military and non-military forces and means at the security and defence sector for counting modern threats to the military security of Ukraine [Текст] : monograph / [V. Yu. Bohdanovych, I. S. Romanchenko, I. Y. Svyda, A. M. Syrotenko] ; Min. of defence of Ukraine, Nat. defence univ. of Ukraine named after I. Cherniakhovskyi. – Lviv : Nat. Army Acad., 2019. – 261 p.

Основи теорії та практики наукових досліджень

Підготовка офіцерів запасу. Первинна військово-професійна підготовка

Основи теорії та практики наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / [Ю. В. Стасєв, В. В. Бараннік, Ю. М. Рябуха, В. Є. Курілко] ; за заг. ред. Ю. В. Стасєва ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 195 с. : іл.

Підготовка офіцерів запасу. Первинна військово-професійна підготовка [Текст] : навч.-метод. посіб. / [С. В. Ворошилов, В. О. Прокоф’єв, П. О. Борзенко [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 239 с.

Попередження та профілактика травматизму на заняттях з фізичної підготовки і спорту

Педагогічні технології та методи навчання у схемах і таблицях

Попередження та профілактика травматизму на заняттях з фізичної підготовки і спорту [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. М. Кирпенко, Б. П. Смірнов, А. В. Яцун [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 35 с.

Кротюк, В. А.

Педагогічні технології та методи навчання у схемах і таблицях [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. А. Кротюк, Н. Б. Щокіна, К. О. Яндола ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 118 с.

Психологічна стійкість воїна

Методичні рекомендації для науково-педагогічних працівників щодо проведення практичних занять вночі

Комар, Зоран

Психологічна стійкість воїна [Текст] : підруч. для військ. психологів / З. Комар. – Київ, 2017. – 184 с.

Методичні рекомендації для науково-педагогічних працівників щодо проведення практичних занять вночі [Текст] / [О. О. Сокол, В. О. Лєбєдєв, О. В. Симоненко, О. В. Чечуй] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 59 с.

Основи бойового забезпечення військ. Кн. 2

Військовий словник. Діяльність державної авіації. Терміни та визначення

Основи бойового забезпечення військ. Кн. 2 [Текст] : навч. посіб. / [С. В. Гузченко, Г. Б. Гишко, Р. Ю. Кушпета [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 231 с.

Військовий словник. Діяльність державної авіації. Терміни та визначення [Текст] : [стандарт] : ВСЛ 01.046.001-2019(01) ; [чинний від 29.08.2019] / М-во оборони України, [Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; розроб.: А. Г. Дмитрієв, А. П. Корнієнко, Ю. В. Севостьянов]. – [Харків, 2019]. – 95 с.

Військово-прикладне плавання для курсантів ВВНЗ

Методичні рекомендації щодо організації проведення польових виходів

Откидач, В. С.

Військово-прикладне плавання для курсантів ВВНЗ [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. С. Откидач, В. М. Кирпенко, М. В. Корчагін ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 65 с. : іл.

Методичні рекомендації щодо організації проведення польових виходів [Текст] / [С. В. Гузченко, Є. С. Гатченко, І. М. Тіхонов [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2019. – 37 с.

Wyzsza Szkola Oficerska Sil Powietrznych. Nowoczesna uczelnia z tradycjami

Air Show

Wyzsza Szkola Oficerska Sil Powietrznych. Nowoczesna uczelnia z tradycjami [Текст] = Polish Air Force Academy. A modern university wish a great heritage / [oprac. tekstu: Agniezka Bazyluk, Andrej Prokopek ; tl.: Language Center Agencia Tlumaczen ; zdj.: Mariusz Adamski ]. – Deblin : WSOSP ; Warszawa : GWB, 2013. – 134, [9] s.

Air Show [Текст] : [album] / [teksty: Artur Bartkiewicz [et al.] ; zdj.: Slawek hesja Krajniewski ; Wojsk. inst. wydaw.]. – Warszawa : WIW, 2015. – 213 s.

Ситуаційні завдання та варіанти дій за ними для підрозділів родів військ та спеціальних військ

Дії на блокпосту (контрольно-перепускному пункті)

Ситуаційні завдання та варіанти дій за ними для підрозділів родів військ та спеціальних військ [Текст] : ВП 7-(01,03-05)03.01 : військ. навч.-метод. публ. командирам (інструкторам) для підгот. та проведення занять за ситуац. завданнями та варіантами дій за ними / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 78 с.

Дії на блокпосту (контрольно-перепускному пункті) [Текст] : ВП 7-00(03).01 : військ. навч.-метод. публ. командирам (військовослужбовцям) щодо обладнання та порядку несення служби на блокпостах (КПП) / Центр операт. стандартів і методики підгот. ЗС України ; Голов. упр. підгот. ЗСУ. – [Житомир ; Київ, 2019]. – 73 с.

Методичний посібник з основних питань організації служби військ

Udzial Sil Zbrojnych RP w bezpieczenstwie wewnetrznym panstwa

Методичний посібник з основних питань організації служби військ [Текст] / Ген. штаб ЗС України, [Упр. служби військ Центр. упр. безпеки військ. служби ЗСУ]. – Київ, 2019. – 143 с.

Pacek, B.

Udzial Sil Zbrojnych RP w bezpieczenstwie wewnetrznym panstwa [Текст] / B. Pacek ; Akad. obrony nar. – Warszawa, 2013. – 226 s. : rys., tab., wykr. – Zal. – Bibliogr.: s. 206-211.

Osobowosciowe uwarunkowania efektywnosci oficerow kontrwywiadu

Polscy zolnierze w Afganistanie 2002-2014

Pacek, B.

Osobowosciowe uwarunkowania efektywnosci oficerow kontrwywiadu [Текст] / B. Pacek ; Akad. obrony nar. – Warszawa, 2013. – 188 s. : tab. – Zal.

Pacek, B.

Polscy zolnierze w Afganistanie 2002-2014 [Текст] / B. Pacek ; [M-wo Obouony Nar.]. – [Warszawa : DWS SG WP], 2015. – 319 s. : tab., zdjecia + 1 електрон. опт. диск (DVD-R).

Останні новини бібліотеки університету