Збройні сили України

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинку

Новітні технології – для захисту повітряного простору. ХV міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 10-11 квіт. 2019 р.

Військово-технічний збірник. № 23

Новітні технології – для захисту повітряного простору. ХV міжнародна наукова конференція Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 10-11 квіт. 2019 р. [Текст] : тези доп. / М-во оборони України, Харкі. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : [Діса плюс], 2019. – 683 с.

Військово-технічний збірник. № 23 [Текст] / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім.
П. Сагайдачного. – Львів : НАСВ, 2020. – 100 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності

Військово-технічний збірник. № 22

Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності [Текст] : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 року / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного, Наук. центр сухопут. військ. – Львів : НАСВ, 2020. – 267 с.

Військово-технічний збірник. № 22 [Текст] / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного. – Львів : НАСВ, 2020. – 91 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

Бюлетень війсково-технічної інформації 2016 рік. Вип. 13

Вклоняємось доземно українському солдату

Бюлетень війсково-технічної інформації 2016 рік. Вип. 13 [Текст] : наук.-інформ. вид. /М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, група військ.-техн. інформації ; [уклад. Ю. В. Черник, О. С. Івахів]. – Львів, 2017. – 144 с.

Вклоняємось доземно українському солдату [Текст]. – [4-те вид.]. – К. : Народна армія, 2017. – 195 с.

Основи організації та управління безпекою польотів у Збройних Силах України

Психологія бою

Основи організації та управління безпекою польотів у Збройних Силах України [Текст] : посібник / [С. М. Жидков, О. В. Никифоров, А. В. Приймак [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2018. – 143 с. : іл., табл. – Дод. А-Д.

Психологія бою [Текст] : посібник / за ред. А. Романишина. – Львів : Астролябія, 2017. – 351 с. : іл., табл.,фот. – Бібліогр.: с.347-351 (69 назв).

Аеронавтичне багатоборство

Індивідуальне фізичне тренування. Атлетична підготовка

Аеронавтичне багатоборство [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. М. Кирпенко, М. В. Корчагін, О. К. Одінаєв [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 166 с. : іл., табл.

Індивідуальне фізичне тренування. Атлетична підготовка [Текст] : навч.-метод. посіб. з навч. дисципліни “Фіз. виховання, спец. фіз. підгот. та спорт ” / [В. М. Кирпенко, О. А. Ткачук, М. В. Яровий [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 61 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 61 (9 назв).

Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України

Організація та проведення військового стажування

Моніторинг якості підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів Збройних Сил України [Текст] : наук.-метод. посіб. / [А. М. Алімпієв, І. В. Толок, М. І. Литвиненко [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Толока ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 243 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 241-243 (44 назв).

Логінов, В. В.

Організація та проведення військового стажування [Текст] : метод. вказівки / В. В. Логінов, В. В. Парфило ; за заг. ред. В. В. Логінова ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 83 с. – Дод. – Бібліогр.: с. 79-81 (21 назва).

Системотехнічні основи побудови та бойового застосування засобів зв’язку і передачі даних автоматизованих командних пунктів зенітних ракетних військ. Ч. 2. Види зв’язку й організація обміну мовною та телекодовою інформацією на АКП ЗРВ

Системотехнічні основи побудови та бойового застосування засобів зв’язку і передачі даних автоматизованих командних пунктів зенітних ракетних військ. Ч. 2. Види зв’язку й організація обміну мовною та телекодовою інформацією на АКП ЗРВ

Системотехнічні основи побудови та бойового застосування засобів зв’язку і передачі даних автоматизованих командних пунктів зенітних ракетних військ. Ч. 2. Види зв’язку й організація обміну мовною та телекодовою інформацією на АКП ЗРВ [Текст] : навч. посіб. / [С. А. Бортновський, В. В. Воронін, А. С. Дудуш [та ін.] ; за заг. ред. С. А. Бортновського ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 211 с. : табл.

Системотехнічні основи побудови та бойового застосування засобів зв’язку і передачі даних автоматизованих командних пунктів зенітних ракетних військ. Ч. 2. Види зв’язку й організація обміну мовною та телекодовою інформацією на АКП ЗРВ [Текст] : альб. рис. та схем / [С. А. Бортновський, В. В. Воронін, А. С. Дудуш [та ін.] ; за заг. ред. С. А. Бортновського ; М-во оборони Укрвїни, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 56 с. –

Ідеологічна робота у Збройних Силах України

Біла книга 2016. Збройні Сили України

Ідеологічна робота у Збройних Силах України [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / [Н. А. Агаєв, А. О. Афанасьєв, О. В. Данілєвська [та ін.] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2017. – 104 с. : діагр., табл. – Бібліогр.: с. 100-104 (54 назви).

Біла книга 2016. Збройні Сили України [Текст] : [щорічник] / М-во оборони України, [Ген. штаб Збройних Сил України]. – [12-те вид.]. – Київ, 2017. – 111 с. : табл., схеми, діагр. – Дод.

Реформування вищої військової освіти: державно-управлінський аспект

Виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Тактика роду авіації”

Реформування вищої військової освіти: державно-управлінський аспект [Текст] : монография / С. Полторак, С. Домбровська,
Г. Пєвцов [та ін.] ; Нац. ун-т цивільного захисту України; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І Кожедуба. – Харків : [Діса плюс], 2017. – 295 с. : іл., табл. – Дод. – Бібліогр.: с. 182-220 (355 назв.).

Атрашонок, В. В.

Виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Тактика роду авіації” [Текст] : метод. вказівки / В. В. Атрашонок, О. С. Петриченко, Ю. М. Корнусь ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 19 с. – Дод. – Бібліогр.: с. 17 (13 назв.).

Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України

Рукопашна підготовка

Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України [Текст] : тези доп. XVI наук.-метод. конф. (Житомир, 25 трав. 2017 р.) / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова. – Житомир : ЖВІ, 2017. – 175 с.

Рукопашна підготовка [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. М. Кирпенко, А. В. Безверхий, М. В. Корчагін [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 82 с. : іл.

Індивідуальне фізичне тренування вестибулярної стійкості курсантів-льотчиків

Розробка та захист магістерських робіт курсантами льотного факультету

Індивідуальне фізичне тренування вестибулярної стійкості курсантів-льотчиків [Текст] : навч.-метод. посіб. з навч. дисципліни “Фіз. виховання, спец. фіз. підгот. та спорт” / [В. М. Кирпенко, Ф. I. Попов, О. К. Одінаєв [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2017. – 45 с. – Бібліогр.: с.45 (6 назв).

Розробка та захист магістерських робіт курсантами льотного факультету [Текст] : метод. вказівки / М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряниї Сил ім. І. Кожедуба ; [уклад. С. А. Калкаманов, М. І. Литвинчук]. – Харків : ХНУПС, 2017. – 38 с. : іл. – Дод. – Бібліогр.: с. 37 (13 назв).

60 факультету зенітних ракетних військ

Діагностика індивідуально-психологічних властивостей та якостей особистості

60 факультету зенітних ракетних військ [Текст] : Світлини сьогодення / Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім І. Кожедуба. – [Харків, 2016]. – 23 с.

Діагностика індивідуально-психологічних властивостей та якостей особистості [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Б. Неурова, О. С. Капінус, Т. Л. Грицевич ; Нац. акад. сухопутних військ. – Львів : НАСВ, 2016. – 180 с. : іл. – Бібліогр.: с. 172-173 (27 назв).

Матеріали засідання секції Воєнно-наукової ради за воєнно- теоретичною проблематикою Міністерства оборони України 24.03.2016 року

Самостійне фізичне тренування курсантів вищих військових навчальних закладів

Матеріали засідання секції Воєнно-наукової ради за воєнно- теоретичною проблематикою Міністерства оборони України 24.03.2016 року [Текст] / М-во оборони України, Департамент військ. освіти і науки М-ва оборони України, Упр. спорту М-ва оборони України. – Київ, 2016. – 229 с. : іл., табл. – Дод.

Самостійне фізичне тренування курсантів вищих військових навчальних закладів [Текст] : навч.-метод. посіб. / [В. М. Кирпенко, М. В. Яровий, М. В. Корчагін [та ін.] ; М-во оборони України, Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. – Харків : ХНУПС, 2016. – 87 с. : іл., табл.

Психологічна робота з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення

Бюлетень військово-технічної інформації 2017 рік. Вип. 14

Психологічна робота з військовослужбовцями – учасниками АТО на етапі відновлення [Текст] : метод. посіб. / [О. М. Кокун, Н. А. Агаєв, І. О. Пішко [та ін.] ; М-во оборони України, Н.-д. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ, 2017. – 282 с. – Дод. – Бібліогр.: с. 120-122 (30 назв).

Бюлетень військово-технічної інформації 2017 рік. Вип. 14 [Текст] : наук.-інформ. вид. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопут. військ ім. П. Сагайдачного, Група військ.-техн. інформації ; [уклад. Ю. В. Черник, О. С. Івахів]. – Львів, 2018. – 148 с.

Останні новини бібліотеки університету