Історія кафедри бойового застосування та експлуатації АСУ

Кафедра автоматизованих систем управління була створена в 1959 році в складі Артилерійської радіотехнічної академії ППО, коли нагальною стала потреба в підготовці військових інженерів за принципово новим напрямком – автоматизації управління вогневими засобами протиповітряної оборони. Першим начальником кафедри став підполковник Якимович Є.М., заступником начальника кафедри підполковник Кузьмін С.З. Перед ними та колективом кафедри стояло нелегке завдання розробки нових навчальних планів, навчально-методичних матеріалів, створення лабораторної бази. Кафедра такого профілю була сформована вперше в Європі.

Завдання ускладнювалося тим, що розробка структури та змісту навчання слухачів за новою спеціальністю здійснювалася в умовах, коли цільові настанови, вимоги до теоретичної та практичної підготовки військових інженерів по автоматизації у військах ще не були визначені.

Спеціально-технічну підготовку вирішено було здійснювати в межах принципово нових дисциплін: “Теоретичні основи автоматизації управління в Військах ППО” і “Теорія обробки та передачі радіолокаційної інформації в автоматизованих системах управління”.

Успішно справилися з постановкою згаданих дисциплін Кузьмін С.З., Ярушек В.Є., Якимович Є.М., Айзенберг Г.Л. та інші і Війська ППО прийняли у свої ряди перших випускників за профілем кафедри.

Наступним етапом у житті кафедри була плідна праця у складі Військової інженерної радіотехнічної академії ППО (1969-1992 р.р.).

У цей  період  кафедру  в  різні роки очолювали: полковники Кіккас О.Ф., Колосов Л.В., Кавка П.М., Турсунходжаєв Х.А..

На кафедрі була створена науково-дослідна лабораторія і остаточно сформувалися наукові школи, які зосередилися на трьох напрямках: автоматизація процесів виробки рішень у системах управління, технічне обслуговування та технічне забезпечення засобів автоматизації управління в військах ППО; траєкторна обробка радіолокаційної інформації в автоматизованих системах управління ППО.

В цей час також великі успіхи на кафедрі були досягнуті під керівництвом полковника Городнова В.П. в галузі оцінки ефективності та моделювання бойових дій Військ ППО.

З вересня 1992 року кафедра автоматизованих систем управління перейшла у склад факультету автоматизованих систем управління Харківського військового університету.

Кафедру в новій структурі очолив кандидат технічних наук доцент полковник Судаков Б.М., заступниками начальника кафедри стали кандидат технічних наук доцент полковник Іванов Станіслав Гнатович та випускник докторантури кандидат технічних наук доцент підполковник Козлов Сергій Андрійович.

Підготовка фахівців в галузі автоматизації військами для Збройних Сил України потребувала вирішення цілої низки нових завдань, серед яких основне місце займали: переорієнтація підготовки військових фахівців на засоби автоматизації родів військ ППО та розробка засобів автоматизації Військами ППО з використанням нових інформаційних технологій.

Колектив кафедри на чолі з досвідченими педагогами кандидатами технічних наук доцентами Івановим С.Г., Глєбовим Ю.В., Ніколенко Г.П., кандидатом військових наук доцентом Молодцовим В.А. та іншими успішно справилися з першим завданням. Було впроваджено в навчальний процес 16 нових спеціальних дисциплін, підготовлені відповідні навчально-методичні матеріали і штатні комплекси засобів автоматизації. Підготовка фахівців проводилася як для тактичного так і для оперативно-тактичного рівня.

Друге завдання взялася виконувати група ентузіастів на чолі з доктором технічних наук доцентом Козловим С.А., який у 1998 році очолив кафедру. Найактивніше працювали при вирішенні цього завдання, водночас виконуючи свої безпосередні функціональні обов’язки, підполковник Нізієнко Б.І., майор Шевченко О.В., капітан Бодяк О.С., капітан Двухглавов Д.Е. За короткі строки були виконані науково-дослідні роботи і отримані практичні результати по організації автоматизованого управління військами та озброєнням. Розробки колективу кафедри на теперішній час продовжуються як дослідно-конструкторська робота в НЦ Повітряних Сил під керівництвом професора Нізієнка Б.І.

Продовжували плідно працювати всі три наукові школи кафедри і професорсько-викладацький склад поповнився новими вченими: захистилися офіцери Нізієнко Б.І., Токарев О.Б, Курчин О.Г., Руденко В.М., Двухглавов Д.Е., Войтович С.А., Карпов С.І. та інші. Підготовкою ад’юнктів та здобувачів успішно керували Судаков Б.М., Козлов С.А., Голіус М.О., Іванов С.Г.

В 1999 році на чолі кафедри став кандидат технічних наук полковник Токарев О.Б., заступником начальника кафедри був призначений підполковник Нізієнко Б.І., який після смерті Козлова С.А. очолив наукові дослідження кафедри стосовно автоматизації управління військами та озброєнням.

З грудня 2000 року кафедру очолював кандидат технічних наук доцент підполковник Нізієнко Б.І., заступником начальника кафедри був призначений кандидат технічних наук доцент підполковник Войтович С.А..

В вересні 2004 року кафедра була перейменована в кафедру бойового застосування та експлуатації АСУ, яку у липні очолив кандидат технічних наук доцент полковник Войтович С.А., заступником був призначений кандидат технічних наук доцент підполковник Затхей В.А.

В вересні 2006 року кафедра об’єдналася з кафедрою АСУ авіацією університету і з того часу підготовка фахівців АСУ військами та озброєнням Повітряних Сил проводиться в межах однієї кафедри для всих родів військ Повітряних Сил.

З жовтня 2010 року по грудень 2012 року кафедру очолював доктор технічних наук, професор полковник Кузнецов О.О. під керівництвом якого була оновлена вся комп’ютерна база кафедри.

У грудні 2012 року кафедру очолив доктор технічних наук, професор полковник Бараннік В.В. під керівництвом якого продовжується подальше удосконалення навчально-виховного процесу.

З період в 2012 по 2016 роки були розроблені нові навчальні дисципліни, отримані сучасні зразки автоматизованих систем та комп’ютерної техніки.

Гордість кафедри бойового застосування та експлуатації АСУ факультету АСУ наземного забезпечення польотів авіації є відгуки на випускників, які отримали високу оцінку своїх вмінь на первинних посадах у військах.

Останні новини факультету АСУ та НЗПА