Кафедра авіаційних радіотехнічних систем навігації та посадки

Основні функції кафедри

Кафедра “Авіаційних радіотехнічних систем навігації та посадки” була створена в 2006 році на основі трьох кафедр Харківського університету Повітряних Сил: кафедри авіаційних радіолокаційних систем, кафедри радіотехнічних систем навігації та посадки, кафедри експлуатації авіаційних засобів зв’язку та радіотехнічних систем. Історія кафедри розпочинається в 1969 році зі створення циклової комісії “Технічна експлуатація засобів зв’язку і радіотехнічного забезпечення” у складі 2-го Харківського військового авіаційно-технічного училища.

Кафедра являється профілюючою та випускною кафедрою Харківського національного університету Повітряних Сил з підготовки військових фахівців для підрозділів (частин) зв’язку та радіотехнічного забезпечення польотів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України рівня вищої освіти “бакалавр” та “магістр” за:

Галузь знань: 17 Електроніка та телекомунікації

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка

Професійна підготовка фахівців за спеціалізаціями:

  • радіоелектронні системи забезпечення польотів авіації;
  • радіоелектронні системи та засоби командних пунктів ПС.

Наукові напрямки кафедри

  • розробка методів та способів радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації на базі нових інформаційних технологій;
  • дослідження шляхів модернізації та удосконалення зразків військової техніки радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації;
  • підвищення ефективності авіаційних інформаційно-вимірювальних радіотехнічних систем шляхом використання новітніх статистичних методів обробки часових сигналів та зображень, синтезу завадостійких радіотехнічних систем із застосуванням методів теорії хаотичної динаміки та методів формування та використання сурогатних даних в умовах дефіциту апріорної та вимірювальної інформації про сигнально-завадову обстановку;
  • розвиток методів аналізу та забезпечення електромагнітної сумісності між радіоелектронними засобами повітряної радіонавігаційної служби спеціальних користувачів та засобами телекомунікацій, які використовують новітні технології.

Навчально-матеріальна база

Навчально-матеріальна база кафедри включає 4 спеціалізованих класи та 1 лекційна аудиторія, де розміщено базові зразки озброєння і техніки радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації: радіолокаційну систему посадки літаків, радіотехнічну систему ближньої навігації, посадочну радіомаякову групу, приводні аеродромні радіостанції, виносні індикатори систем посадки та автоматизовані робочі місця групи керівництва польотами командно-диспетчерського пункту авіаційної бригади. З метою удосконалення практичної підготовки курсантів під керівництвом викладачів проводяться тренажі на техніці із залученням інженерно-технічного складу навчально-лабораторного комплексу кафедри, проводиться цикл практик з експлуатації військової техніки радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації на базі батальйону зв’язку та РТЗ авіаційної бригади і навчально-тренувального комплексу факультету.

Загальна інформація

На кафедрі працюють високоосвічені науково-педагогічні працівники: 1 доктор технічних наук професор, 6 кандидатів технічних наук, 3 доценти, які передають свій досвід та знання курсантам та слухачам. Більша частина особового складу кафедри має бойовий досвід (учасники АТО). За останні роки на кафедрі захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук та одна дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Кафедра має великий досвід зі здійснення освітньої діяльності, що забезпечує підготовку військових фахівців з військової техніки радіотехнічного забезпечення польотів державної авіації, має сучасну навчально-матеріальну базу. У навчальний процес кафедри впроваджуються новітні інформаційні технології моделювання та дослідження систем та засобів навігації та посадки, до проведення занять залучаються провідні фахівці наукового центру Повітряних Сил національного університету.

Методична робота кафедри спрямована на удосконалення професійних стандартів вищої освіти за напрямком кафедри, освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних вимог до військових фахівців, навчальних планів та програм навчальних дисциплін, методичної документації для проведення занять.

Останні новини факультету АСУ та НЗПА