Шеврон ФІТС

Кафедра електротехнічних систем

Кафедра електротехнічних систем проводить підготовку бакалаврів та магістрів по денній та заочній формам навчання за спеціальністю:

 • Електроенергетика;
 • Електротехніка;
 • Електромеханіка.

за спеціалізаціями:

 • Електротехніка та електротехнології;
 • Електротехнічні системи електроспоживання.

Кафедра електротехнічних систем є структурним підрозділом факультету інформаційних та технічних систем. Основною метою кафедри є забезпечення якісного навчання цивільних фахівців для народного господарства України.

З 2014 року кафедра проводить підготовку іноземних студентів для країн Африки, Індії та Ближнього Сходу .

Під час навчання студенти проходять теоретичну підготовку за відповідними спеціальностями та спеціалізаціями, та практичну підготовку. Практична підготовка здійснюється в спеціалізованих класах, лабораторіях, та на підприємствах України.

Наші випускники мають можливість працевлаштування на підприємствах електроенергетики, метрополітену, транспорту, зв’язку, промисловості та займати посади:

 • інженер-дослідник;
 • диспетчер енергосистеми;
 • інженер по експлуатації протиаварійної автоматики;
 • інженер по  релейному захисту і електроавтоматики;
 • інженер служби розподільних мереж;
 • викладач професійно-технічного учбового  закладу;
 • диспетчер електричної підстанції;
 • енергетик виробництва.

Напрямки наукової діяльності кафедри

Дослідження, обґрунтування та розробка раціональних структур систем електропостачання народного господарства.

Удосконалення існуючих та розробка перспективних електротехнічних засобів народногосподарського призначення.

Розвиток та впровадження енергозберігаючих технологій.

Розробка теоретичних та прикладних основ підвищення рівня електробезпеки при експлуатації електроустановок.

На кафедрі електротехнічних систем налагоджено науковий та методичний взаємозв’язок кафедри з провідними установами, які працюють в галузі Електротехніка та електромеханіка. Серед них – Національний технічний університет “КПІ”, Національний технічний університет “ХПІ”, Національний аерокосмічний університет “ХАІ”. Кафедра представлена у міжвузівській науково-методичній підкомісії з електротехніки та електротехнологій.

.

Кононов Борис Тимофійович

Кафедрою електротехнічних систем для народного господарства України підготовлено понад 440 фахівців-енергетиків, отримали освіту магістра 55 фахівців. За час існування на кафедрі підготовлено 3 кандидата технічних наук та 2 доцента, видано 6 підручників та 24 навчальних посібників, виконано 18 науково-дослідних робіт.

Кафедра заснована в 1963 році. Перший завідувач кафедри – Заслужений діяч науки і техніки України доктор технічних наук професор Кононов Борис Тимофійович.

З 1992 року кафедра почала підготовку фахівців електротехнічного напряму для Збройних сил України. Підготовку студентів розпочато  в 2000 році. За час існування на кафедрі підготовлено 6 докторів технічних наук, 45 кандидатів технічних наук, 6 професорів, 30 доцентів, 55 магістрів, понад 3000 фахівців електриків; видано 20 підручників і понад 150 навчальних посібників, виконано 50 науково-дослідних робіт.

Останні новини інституту цивільної авіації