ІСТОРИЧНА ХРОНІКА:

З часу створення

Історія кафедри розпочинається з 2000 року, коли було створено факультет інформаційних та технічних систем. Протягом існування назва кафедри декілька разів змінювалася. Багато років вона носила назву «Кафедри радіотехнічних та оптоелектронних систем». Кафедра об’єднувала два напрямки: оптоелектроніка та радіотехніка.

У різні роки кафедру очолювали доктор технічних наук, професор         Усін В.А. , кандидати технічних наук, доценти Коваль В.А. , Шокін Г.С.

Активну участь у підготовці фахівців брали доктори технічних наук, професори Корнієнко Л.Г. та  Купченко Л.Ф.

Керівництво науковою роботою співробітників кафедри протягом усіх років існування здійснював доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки  Карлов В.Д.

У зв’язку з прийняттям рішення про підготовку іноземних громадян  на базі факультету інформаційних та технічних систем була створена кафедра фундаментальних дисциплін та радіотехніки.

На даний момент на кафедрі існують дві предметно-методичні комісії: «Радіотехніки» та «Природничо-математичної підготовки».

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за інженерно-технічним напрямом як із числа українських, так і іноземних слухачів (підготовче відділення) та студентів.

Досвідчений професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання дисциплін соціально-гуманітарного, природничо-математичного та професійного циклів підготовки.