Шеврон ФІТС

Центр освіти іноземних громадян

Центр готує фахівців з інженерно-технічного напряму з числа іноземних слухачів та студентів. У ЦОІГ на кафедрі фундаментальних дисциплін викладають російську мову як іноземну, математику, фізику, інформатику, хімію, країнознавство, креслення для іноземних громадян, які навчаються на підготовчому відділенні. Навчання іноземних студентів 1-2 курсів в ЦОІГ здійснюється за дисциплінами: російська мова як іноземна, історія України, математичний аналіз, основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії, фізика, основи комп’ютерної грамотності, програмування, інженерна та комп’ютерна графіка.

Метою ЦОІГ ХНУПС є створення системного інформаційно-методичного оточення, який дозволить забезпечити високий рівень організації навчального процесу. При цьому при підготовці іноземних цивільних громадян наголос робиться на використанні сучасних методів навчання, високої якості освітніх послуг, формування єдиного інтернаціонального студентського товариства в ЦОІГ ХНУПС.

Напрями діяльності:

 • моніторинг ринку освітніх послуг в різних регіонах світу, розробка та реалізація практичних кроків, що спрямовані на залучення іноземних громадян на навчання в Університеті, зокрема: участь у міжнародних освітніх виставках, презентаціях, семінарах; створення та підтримка веб-сайту в Інтернет-середовищі
 • пошук іноземних та вітчизняних (як державних, так і недержавних) організацій, структур та фірм, які направляють на навчання за кордон громадян своєї країни або інших держав
 • підготовка договорів, контрактів, угод із зазначеними вище структурами, організаціями, фірмами щодо набору іноземних громадян для навчання в ЦОІГ ХНУПС
 • організація прийому студентів-іноземних громадян усіх форм навчання з числа найбільш підготовленої та здібної молоді зарубіжних країн до ЦОІГ ХНУПС
 • розробка плану прийому іноземних громадян на навчання на підготовчому відділенні та зведеного плану прийому іноземних студентів
 • реєстрація паспортів студентів-іноземних громадян, надання їм посвідчення на тимчасове перебування в Україні через Державну імміграційну службу України
 • організація доуніверситетської підготовки (підготовче відділення) студентів – іноземних громадян
 • контроль за ходом навчального процесу студентів,аналіз навчального та навчально-виховного процесу з метою його вдосконалення у напрямку реалізації сучасних освітніх програм
 • методичне забезпечення навчального процесу
 • ознайомлення іноземних студентів з правовими нормами проживання, перебування в Україні під час навчання
 • здійснення заходів із соціальної адаптації студентів – іноземних громадян, що навчаються в університеті, сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, клубів
 • підтримання зв’язків з іноземними випускниками ЦОІГ ХНУПС, співпраця з ними

Спеціальності навчання іноземних студентів Центру освіти іноземних громадян ІЦА ХНУПС набору 2020 року

Шифр галузі /

industry code

Галузь знань /

branch of knowledge

Код спеціальності /

specialty code

Спеціальність /

specialty

денна форма навчання /

full-time education

заочна форма навчання /

external form of education

Бакалавр/

bachelor

Магістр /

Master

Бакалавр /

bachelor

Українська (російська) мова навчання / Ukrainian (russian) Language Learning
14 Електрична інженерія /

Electric engineering

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка /

Electroenergy, electrotechnics and electromechanics

+ + +
17 Електроніка та телекомунікації /

Electronics and telecommunications

172 Телекомунікації та радіотехніка /

Telecommunications  and radiotechniques

173 Авіоніка /

Avionics

27 Транспорт /

Transport

272 Авіаційний транспорт / Aviation transport

спеціалізація:

–          обслуговування повітряних суден/ aircraft maintenance + + +
–          льотна експлуатація повітряних суден (літак, гелікоптер)         (теоретична підготовка) /

flight operations of aircrafts (plane, helicopter) (theoretical training)

+
(практична підготовка ) /

(practical training)

за окремим договором/ via special arrangement
Англійська мова навчання / English language training
17 Електроніка та телекомунікації /

Electronics and telecommunications

173 Авіоніка /

Avionics

+
27 Транспорт /

Transport

272 Авіаційний транспорт (Обслуговування повітряних суден) /

Aviation transport (Аircraft Maintenance)

+ +
Підготовче відділення / Training Department
10 months
                                                                                                                   6 months

УВАГА!

Громадяни іноземних держав, які вступають до Інституту цивільної авіації Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба по запрошенням, після перетину державного кордону підлягають самоізоляції (функціонування додатку “Дій вдома”). Самоізоляція здійснюється з метою запобігання поширенню на території України COVID-19 та зменшення кількості хворих з тяжким перебігом COVID-19. Питання про дотримання режиму самоізоляції іноземними вступниками, які прибуватимуть на навчання з вересня 2020 року, буде вирішуватись з урахуванням епідемічної ситуації.
Громадяни іноземних держав аби уникнути режиму самоізоляції , можуть здати тест на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції та обов’язково отримати негативний результат.
Звертаємо увагу на те, що в навчальному закладі діє масковий режим.

Останні новини факультету інформаційних та технічних систем