Шеврон ФІТС

Кафедра інформаційних технологій

Кафедра інформаційних технологій здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями:

 • Інженерія програмного забезпечення
 • Комп’ютерна інженерія

за спеціалізаціями:

 • Програмна інженерія
 • Комп’ютерна інженерія
 • Програмне забезпечення систем
 • Комп’ютерні системи та мережі

Навчальний процес характеризується поєднанням фундаментальності навчання з яскраво вираженою практичною спрямованістю підготовки фахівців, широким використанням нових прогресивних форм і методів навчання. На сучасній комп’ютерній базі заняття проводять висококваліфіковані педагоги, які мають багатий науковий досвід в галузі інформаційних технологій. Розгалужена локальна мережа та доступ до Internet дозволяє викладачам кафедри проводити заняття з використанням сучасних технологій та розробок в галузі обчислювальної техніки. До роботи на кафедрі залучаються вчені провідних ВНЗ Харкова, з якими підтримується наукова та методична взаємодія.

З 2014 року кафедра здійснює підготовку іноземних студентів. На кафедрі також розгорнута програма викладання декілька дисциплін за спеціальністю англійською мовою для українських студентів.

Під час навчання студенти отримують якісну професійну підготовку, яка дозволить гарантовано реалізувати себе як фахівців з розробки та експлуатації програмного забезпечення сучасних інформаційних систем та з інформаційних технологій.

Сфери працевлаштування випускників:

 • автоматизовані системи проектування і керування виробництвом промислових підприємств усіх форм власності;
 • комп’ютерні системи та мережі банківських, фінансових і торговельних установ;
 • автоматизовані системи керування провідними та мобільними системами зв’язку;
 • розподілені системи баз даних у великих комерційних установах;
 • організації, що надають іnternet-послуги;
 • підприємства з виробництва комп’ютерної техніки;
 • мережі торговельних установ функціонуючих на ринку комп’ютерної техніки та інформаційних технологій;
 • системи автоматизованого керування малим і середнім бізнесом;
 • фірми з розробки та тестуванню програмного забезпечення;
 • наукові, конструкторські, проектні організації.

Кафедра приймає активну участь у науковій роботі, основними напрямками якої є:

 • Інформаційні системи;
 • Цифрова обробка зображень.

Завідувач кафедри

Соловйова Ольга Ігорівна

кандидат технічних наук

СОЛОВЙОВА ОЛЬГА ІГОРІВНА

Склад інституту

Довідник абітурієнта

Факультет інформаційних та технічних систем

Звіт про самооцінювання освітньої програми

Документи

Останні новини інституту цивільної авіації