Інженерно-авіаційний факультет

Кафедра конструкції та міцності літальних апаратів та двигунів

Кафедра конструкції та міцності літальних апаратів та двигунів сформована у серпні 2006 року.

Очолює кафедру кандидат технічних наук, доцент підполковник ІЛЕНКО Євген Юрійович.

Кафедра є базовим структурним підрозділом інженерно-авіаційного факультету та проводить підготовку за
галуззю знань “27 Транспорт”,
спеціальністю “272 Авіаційний транспорт”,
спеціалізацією “ Військові літаки, вертольоти та авіадвигуни”.

Випускники за даною спеціалізацією призначаються на наступні посади молодшого офіцерського складу:

Старший технік (технік) обслуги (групи);
Старший технік (технік) ПС;
Бортовий інженер (старший бортовий технік);
Інженер групи регламенту та ремонту (підготовки та регламенту);
Начальник обліково-планової групи (відділення) старший технік ІАС;
Начальник обслуги (групи);
Начальник техніко-експлуатаційної частини ланки (загону);
Помічник начальника ІАС авіаційної ескадрильї;
Старший інженер навчально-тренувального комплексу ВВНЗ;
Начальник відділення навчально-тренувального комплексу ВВНЗ;
Інженер науково-дослідницького відділу;
Інженер літаючої авіаційно-технічної лабораторії;
Старший інженер літаючої авіаційно-технічної лабораторії;
Старший інженер-випробувач.

У подальшому після набуття досвіду служби та після навчання в системі післядипломної освіти (курсової підготовки) офіцер може зайняти посади:

Заступник начальника ТЕЧ АТ авіаційної частини;
Заступник командира авіаційної ескадрильї з ІАС – начальник ІАС авіаційної ескадрильї;
Начальник ТЕЧ АТ авіаційної частини;
Старший інженер (інженер) авіаційної частини;
Заступник начальника інженерно-авіаційної служби;
Заступник командира авіаційної бригади (окремої ескадрильї) з ІАС – начальник ІАС;
Посади наукових та науково-педагогічних працівників.

Сьогодення кафедри

Навчальна робота є одним з основних видів діяльності кафедри. На кафедрі організовується та проводиться на високому рівні навчальна та методична робота з дисциплін кафедри. Здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів, створена та відновлена сучасна навчально-лабораторна база.

Кафедра є продовжувачем кращих традицій Харківського вищого військового інженерного авіаційного училища по підготовці авіаційних фахівців з експлуатації літаків, вертольотів та авіаційних двигунів.
Кафедра здійснює викладання навчальних дисциплін професійно-орієнтованих та спеціальних (військово-технічних) циклів підготовки, які є основою для професійного становлення авіаційного інженера-механіка.

Основою кафедри є висококваліфікований науково-педагогічний склад, що має великий педагогічний досвід роботи, володіє знаннями щодо особливостей конструкції, експлуатації та ремонту, має великий досвід виконання наукових досліджень. Загалом на кафедрі працює: 1 доктор технічних наук, 10 кандидатів технічних наук. Відповідний кваліфікаційний рівень науково-педагогічного складу забезпечується проведенням особистих стажувань викладачами кафедри та проходженням курсів підвищення кваліфікації.

Базовими навчальними дисциплінами фахової підготовки за кафедрою конструкції та міцності літальних апаратів та двигунів є:

«Основи побудови повітряних суден», «Теорія механізмів та деталі машин», «Опір матеріалів», «Будівельна механіка та міцність авіаційних конструкцій», «Основи автоматики систем повітряних суден», «Термодинаміка та теплопередача», «Теорія авіаційних двигунів», «Системи автоматичного керування авіаційними силовими установками», «Конструкція повітряних суден та їх систем», «Конструкція авіаційних силових установок», «Системи керування літальних апаратів», «Конструкція та експлуатація повітряного судна (МиГ-29)», «Технічна діагностика ЛА та АД», «Бойові авіаційні комплекси та їх ефективність».

Кафедра забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», яка завершується виконанням та захистом кваліфікаційної роботи.

Фахівці кафедри приймають активну участь у роботі військово-наукового товариства курсантів (студентів) Харківського національного університету Повітряних Сил. Щорічно у роботі військово-наукового гуртка кафедри приймає участь більш ніж 100 курсантів та студентів університету.

Навчальна матеріально-технічна та лабораторна база кафедри забезпечує умови для виконання якісної підготовки авіаційних фахівців та проведення теоретичних і практичних досліджень за науковими напрямками кафедри.

Практична підготовка курсантів здійснюється в спеціалізованих класах та лабораторіях кафедри. Практичні заняття з базових дисциплін проводяться на авіаційній техніці, що розміщена на навчально-тренувальному комплексі інженерно-авіаційного факультету. Кафедрою підтримуються тісні зв’язки із проектувальними та виробничими підприємствами України.

Останні новини інженерно-авіаційного факультету