Факультет післядипломної освіти

Курси слухачів заочного навчання

З метою підвищення в українському суспільстві престижу та мотивації щодо проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України проводиться комплекс заходів, спрямованих на поглиблення професійних знань та освітнього рівня осіб рядового, сержантського старшинського складу та осіб офіцерського складу які проходять військову службу за контрактом.

Починаючи з 2006 року кращим військовослужбовцям військової служби за контрактом які не мають офіцерських звань, надана можливість на здобуття базової вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” без присвоєння первинного офіцерського звання.

Розбудова системи курсів слухачів заочного навчання проводилася під безпосереднім керівництвом начальника факультету післядипломної освіти та начальниками курсів.

Також з 2010 року здійснюється заочне навчання офіцерів, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття базової вищої освіти.

Навчання здійснюється без відриву від служби за рахунок коштів передбачених Міністерством оборони України.

Військовослужбовці військової служби за контрактом, які не мають офіцерських звань, навчаються за напрямами :

  • Інженерія програмного забеспечення
  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • Телекомунікації та радіотехніка
  • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Після закінчення навчання відповідно до “Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України” прапорщикам, старшим прапорщикам, які перебувають на посадах офіцерського складу не менше одного року наказом Міністра оборони України присвоюють первинне військове звання молодший лейтенант.

Офіцери, які мають освітньо-кваліфікаційній рівень молодшого спеціаліста навчаються за напрямами:

  • Авіоніка
  • Обслуговування повітряних суден

Останні новини факультету післядипломної освіти